ETNOGRAFIE ŞI ETNOLOGIE

MAGIA LA ROMÂNII ŞI UCRAINENII DIN NORDUL DOBROGEI
[THE MAGIC AT THE ROMANIANS AND THE UKRAINIANS FROM THE NORTHERN DOBRUDJA]

Alexandru Chiselev

carte
ISBN 978-606-543-767-8
Anul apariției: 2016
Format: B5
Nr. pagini: 238

CUPRINS


Cuvânt înainte / Foreward
Considerații generale / General considerations

Capitolul 1: Magie, sacralitate, mentalitate / Chapter 1: Magic, sacrality, mentality
1.1. Magia ca modus vivendi / Magic as modus vivendi
1.2. Notele definitorii ale magiei și gândirii magice / Defining notes of magic and magical thinking
1.3. Mentalitate și religiozitate populară / Mentality and popular religiosity
1.4. Spațialitate și temporalitate în practicarea magiei / Spatiality and temporality in the practice of magic
1.5. Mit, rit, ritual, ceremonie, act, gest magic / Myth, rite, ritual, ceremony, act and magic gesture
1.6. Tipologia riturilor și a componentelor sale / Typology of rites and its components
1.7. Starea ritologică / Ritological stage
1.8. O posibilă tipologie a practicii magice la nivelul culturii tradiționale / A possible typology of magic practice in the traditional culture
1.9. Performerii actelor magice / Performers of magic acts

Capitolul 2: Reprezentări mitice și acțiuni magice
2.1. Reprezentări creștino-apocrife / Christian – apocryphal representations
2.2. Sfinți și personificări ale diverselor aspecte ale vieții sătenilor / Saints and personifications of various aspects of life
2.3. Reprezentări fantastice. Reprezentări zoomorfe / Fantastic representations. Zoomorphic representations
2.4. Forțe punitive și forțe propițiate / Punitive forces and propitiated forces
2.5. Zilele săptămânii. Personificări și interdicții / Weekdays. Personifications and prohibitions
2.6. Între Rai și Iad. Despre sfârșit / Between Heaven and Hell. About Ending
2.7. Imaginarea fenomenelor naturale / Imagining natural phenomena

Capitolul 3: Practici, ritualuri și gesturi magice
3.1. Magia cuvântului: riturile verbale / The magic of words: Verbal rites
3.2. Magia obiectelor / The magic of objects
3.3. Magia darului: ofrande şi sacrificii / The magic of gift: Offerings and sacrifices
3.4. Practici magice legate de ciclul vieții / Magical practices connected with life cycle
3.5. Practici magice calendaristice / Calendar magical practices
3.6. Practici magice legate de ocupații și meșteșuguri / Magical practices connected with crafts

Capitolul 4: Hrana rituală și ceremonială
4.1. Alimente – cheie și simbolismul acestora / Key – aliments and their symbolism
4.2. Hrana rituală în contextul calendaristic / The ritual food in calendar context
4.3. Hrana rituală legată de ciclul vieții / The ritual food connected with life cycle

Bibliografie selectivă / Selective Bibliography
Lista surselor orale citate în lucrare / List of oral sources quoted in the book
Abstract
Index
Argumente vizuale / Visual arguments