ISTORIE

HOMO LOCUM ORNET...
O INTRODUCERE ÎN ANTROPOTOPONIMIA DIN TRANSILVANIA SECOLELOR XII–XIV
HOMO LOCUM ORNET... AN INTRODUCTION TO THE ANTHROPO-TOPONYMY OF TRANSYLVANIA DURING THE TWELFTH–FOURTEENTH CENTURIES

Victor V. Vizauer

carte
ISBN 978-606-543-255-0
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

CUPRINS

Antropotoponimia
1.1 Cercetarea antropotoponimiei
1.2 Direcţii ale cercetării antropotoponimiei

Numele de persoane din antropotoponime

Antropotoponimele din Transilvania secolelor XII–XIV
3.1 Câteva date statistice
3.2 Relaţia antroponime – toponime
3.3 Tipuri de antropotoponime
3.3.1 Antropotoponimele simple
3.3.2 Antropotoponimele compuse
3.3.3 Antropotoponimele complexe
3.3.4 Antropotoponimele hibride (?)
3.4 Antropotoponimele in documentele vremii
3.5 Componenţa antropotoponimelor
3.6 Antropotoponimele formate cu nume laice
3.7 Antroponimele formate cu nume de sfinţi

Modalităţile de formare ale antroponimelor in Transilvania medievală
4.1 Apariţia antropotoponimelor (toponimizarea antroponimelor)
4.2 Căile de constituire ale antropotoponimelor
4.2.1 Antropotoponimele constituite prin utilizarea numelui unuia dintre proprietari
(actuali sau anteriori)
4.2.2 Antropotoponimele constituite prin utilizarea numelui unui sfânt
4.2.3 Antropotoponimele constituite prin utilizarea unei porecle

Propunere de tipologie

Concluzii

HOMO LOCUM ORNET... An introduction to the anthropo-toponymy of Transylvania during the twelfth–fourteenth centuries (summary)

Antropotoponimele din transilvania în secolele XII–XIV (lista antropotoponimelor)

Bibliografie