ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI PEDAGOGIE

PREDAREA RELAŢIILOR SINTACTICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL

Claudia Man

carte
ISBN 978-606-543-758-6
Anul apariției: 2016
Format: A5
Nr. pagini: 108

CUPRINS

INTRODUCERE

PARTEA I
RELAŢIILE SINTACTICE DIN PUNCT DE VEDERE ŞTIINŢIFIC: CONCEPT, TIPOLOGIE, MIJLOACE DE REALIZARE
1. CONCEPTUL DE RELAŢIE SINTACTICĂ
2. TIPOLOGIA RELAŢIILOR SINTACTICE ÎN SINTAXA TRADIŢIONALĂ ŞI ÎN SINTAXA MODERNĂ
2.1. RELAŢIA DE COORDONARE
2.2. RELAŢIA DE DEPENDENŢĂ SAU DE SUBORDONARE
2.2.1. RELAŢIA DE DEPENDENŢĂ UNILATERALĂ
2.2.2. RELAŢIA DE DEPENDENŢĂ BILATERALĂ SAU DE INTERDEPENDENŢĂ
2.2.3. RELAŢIA DE DUBLĂ DEPENDENŢĂ
2.2. RELAŢIA APOZITIVĂ SAU RELAŢIA DE ECHIVALENŢĂ
3. MIJLOACE DE REALIZARE A RELAŢIILOR SINTACTICE
3.1. Mijloace morfologice: flexiunea, acordul şi recţiunea
3.2. Mijloace sintactice: joncţiunea, juxtapunerea şi topica
3.3. Mijloace fonetice: intonaţia, accentul şi pauza

PARTEA A II‑A
ASPECTE METODICE ŞI DIDACTICE CU PRIVIRE LA RELAŢIILE SINTACTICE ŞI MIJLOACELE DE REALIZARE A ACESTORA
1. RELAŢIILE SINTACTICE ŞI MIJLOACELE DE REALIZARE A ACESTORA ÎN DOCUMENTELE ŞCOLARE
1.1. Programa şcolară
1.2. Manualele alternative
2. ABORDĂRI METODICO‑DIDACTICE TRADIŢIONALE ŞI MODERNE
3. METODE ŞI PROCEDEE UTILIZATE ÎN PREDAREA RELAŢIILOR SINTACTICE

CONCLUZII

ANEXE
Fişă de sinteză
Fişe de lucru
Probe de evaluare

BIBLIOGRAFIE