ISTORIE

VIAȚĂ PAROHIALĂ ȘI DIVERSITATE CONFESIONALĂ ÎN TRANSILVANIA SECOLULUI AL XVIII-LEA
STUDIU DE CAZ: UNIȚI ȘI ORTODOCȘI DIN COMITATUL DĂBÂCA

Greta-Monica Miron

carte
ISBN 978-606-543-653-4
Anul apariției: 2016
Format: B5
Nr. pagini: 364
Copertă cartonată
Preț: 35 lei

CUPRINS

MULȚUMIRI

INTRODUCERE

PRIMA PROVOCARE IDENTITARĂ: ÎNCEPUTURILE UNIRII ÎN PAROHIILE COMITATULUI

ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ: PROTOPOPIATE ŞI PAROHII

DOTAREA PAROHIILOR
Biserici
Terenuri parohiale

CLERUL LOCAL
Statutul social
Instrucţia
Drumul spre preoţie
Preoţia – o funcţie râvnită?
Resurse economice. Propriul avut
Reformarea clerului local – standarde comportamentale
Preoţii – agenţi ai reformei în parohii? Căsătoriile necanonice
Clerul unit – pași spre profesionalizare?

TIMPUL CONFLICTULUI
Diferențiere confesională
Destabilizarea unirii: conducători locali, scrisori „sofroniene” şi adunări ortodoxe
Efectele conflictului. Alteritatea confesională
Criza unirii şi identitatea confesională

DUPĂ TUMULT
Feţele alterităţii
Neuniţii
Uniţii
Strategia recuperării teritoriului pierdut
Fidelizarea preoţilor. Problema hirotonirilor în afara diecezei
Permeabilitatea graniţelor confesionale. Convertiri colective versus convertiri individuale
Apropierea de credincioşi: vizitaţii canonice episcopale
Calea juridică. Recuperarea patrimoniului
Epilog. Unirea în revenire

CONCLUZII

ANEXA NR. 1. LISTA PROTOPOPILOR CARE AU AVUT JURISDICŢIE ASUPRA PAROHIILOR DIN COMITAT
ANEXA NR. 2. PREOŢI UNIŢI DIN COMITATUL DĂBÂCA ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA
ANEXA NR. 3. PERSONAL AUXILIAR DIN PAROHIILE COMITATULUI DĂBÂCA
ANEXA NR. 4. PREOŢI ŞI CREDINCIOŞI UNIŢI ÎN PAROHIILE COMITATULUI DĂBÂCA
ANEXA NR. 5. SITUAȚIA TERENURILOR PAROHIALE ÎNTRE ANII 1733–1755
ANEXA NR. 6. SITUAŢIA TERENURILOR PAROHIALE ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA

ABSTRACT

BIBLIOGRAFIE

INDICE DE PERSOANE

INDICE DE LOCALITĂȚI