ARHEOLOGIE

BATH AND BATHING AT ALBURNUS MAIOR
BĂILE ROMANE DE LA ALBURNUS MAIOR

Ovidiu Ţentea

carte
ISBN 978-606-543-429-5
Anul apariției: 2015
Format: A4
Nr. pagini: 226
Copertă cartonată
Preț: 80 lei

CONTENTS

Introduction
Ovidiu Ţentea

1. History of archaeological research on Carpeni Hill
Ovidiu Ţentea

2. Terminological notes on the Roman baths and their state of research in Roman Dacia
Ovidiu Ţentea

3. The roman baths at Alburnus Maior, Carpeni Hill
Ovidiu Ţentea, Valentin Voișian (with the contribution of Andrei Cîmpeanu and Viorica Rusu-Bolindeţ)

4. On the defence of aurariae Dacicae
Ovidiu Ţentea

5. Aspects of the cult of Silvanus at Alburnus Maior
Ovidiu Ţentea

6. Notes on the coin finds from Alburnus Maior
Mihai Dima, Ovidiu Ţentea

7. Interdisciplinary (mineralogical-geological-archaeological) study on the tegular material belonging to the legio XIII Gemina from Alburnus Maior and Apulum: Possible raw materials sources
Corina Ionescu, Lucreţia Ghergari, Ovidiu Ţentea

List of illustrations
Bibliographical Abbreviations
Plates


CUPRINS

Introducere
Ovidiu Ţentea

1. Istoricul cercetărilor arheologice de pe Dealul Carpeni
Ovidiu Ţentea
2. Consideraţii terminologice asupra băilor romane și a stadiului cercetărilor acestora în Dacia romană
Ovidiu Ţentea

3. Băile romane de la Alburnus Maior, Dealul Carpeni
Ovidiu Ţentea, Valentin Voișian (cu contribuţia lui Andrei Cîmpeanu și Viorica Rusu-Bolindeţ)

4. Despre apărarea aurariae Daciae
Ovidiu Ţentea
5. Aspecte ale cultului lui Silvanus la Alburnus Maior
Ovidiu Ţentea

6. Note privind descoperirile monetare de la Alburnus Maior
Mihai Dima, Ovidiu Ţentea

7. Studii arheologice, mineralogice şi geologice asupra materialului tegular al Legiunii XIII Gemina de la Alburnus Maior şi Apulum: posibile surse de materii prime
Corina Ionescu, Lucreţia Ghergari, Ovidiu Ţentea

Lista ilustraţiilor
Abrevieri bibliografice
Planșe