ISTORIE

INCURSIUNI PE TĂRÂMUL MEDICAL TRANSILVĂNEAN (1876–1914)
LA RĂSCRUCEA DINTRE SENSIBILITATEA TRADIŢIONALĂ ŞI PROVOCĂRILE MODERNIZĂRII

Oana Habor

carte
ISBN 978-606-543-577-3
Anul apariției: 2015
Format: A5
Nr. pagini: 348
Preț: 35 lei

CUPRINS

PREFAȚĂ
ARGUMENT

INTRODUCERE
1. Preliminarii istoriografice
2. Surse şi metodologie

I. LEGISLAŢIA SANITARĂ DIN TRANSLEITANIA (1876–1914)
I. 1. Politica sanitară în Europa secolului al XIX-lea
I.2. Sănătatea publică
I.3. Serviciul de sănătate
I.4. Asigurări la caz de boală…

II. MEDICINA PREVENTIVĂ
II.1. Epidemiile… episoade din istoria spaţiului transilvănean la sfârşit de secol XIX
II.2. Lupta cu boala…
II.3. La sfatul medicului…
II.4. Tincturi, esenţe, balsamuri… „Mijloace universale” de tratare a bolii
II.5. Factori naturali de cură. Turismul balnear în Monarhia Austro-Ungară la finele veacului al XIX-lea
II.6. Preotul şi medicul. Perspective asupra bolii. Studiu de caz: presa de factură greco-catolică din Transilvania sfârşitului de secol XIX

III. LITERATURA DE POPULARIZARE DIN TRANSILVANIA LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
III.1. Igiena, o știință modernă
III.2. Igiena personală şi publică. Arta de a ajunge bătrâneţi fericite!
III.3. Opurile de popularizare…
III.4. Prima revistă românească cu profil medical din Transilvania

IV. STUDENŢI ROMÂNI TRANSILVĂNENI LA FACULTĂŢILE DE MEDICINĂ DIN MONARHIA AUSTRO-UNGARĂ. PROVOCĂRI. OPORTUNITĂŢI. CARIERE
IV.1. Student la medicină…
IV.2. Între centru şi periferie. Discipolii lui Hippocrate în centrele universitare europene
IV.3. Vechiul Regat, o şansă…
IV.4. Încercări şi reuşite…

ÎN LOC DE CONCLUZII: ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNIZARE…

GLOSAR DE TERMENI
BIBLIOGRAFIE
FORAYS INTO THE TRANSYLVANIAN MEDICAL REALM (1876–1914). AT THE CROSSROADS BETWEEN TRADITIONAL SENSIBILITY AND THE CHALLENGES OF MODERNIZATION
INDICI DE NUME
INDICI DE LOCALITĂȚI