ARHEOLOGIE

INSTITUŢIA PROXENIEI ÎN SPAŢIUL PONTIC
DIE PROXENIE IM SCHWARZMEERRAUM

Victor Cojocaru

carte
ISBN 978-606-543-717-3
Anul apariției: 2016
Format: B5
Nr. pagini: 340
Copertă cartonată
Preț: 80 lei

CUPRINS

NOTĂ PRIVIND ABREVIERILE
CUVÂNT ÎNAINTE
I. INTRODUCERE
I.1. Conceptul de πρόξενος/προξενία
I.2. Decretele de proxenie ca sursă documentară şi motivaţia cercetării
I.3. Probleme metodologice
I.4. Istoricul cercetării

II. CATALOGUL ATESTĂRILOR
A. ATESTĂRI DE ATELEIA, PROXENIA ŞI POLITEIA ÎN APOIKIILE IONIENE PONTICE
Apollonia (nr. 1–2)
Dionysopolis (nr. 3–7)
Histria (nr. 8–21)
Odessos (nr. 22–28)
Olbia (nr. 29–69)
Regatul Bosporan (nr. 70–91)
Sinope (nr. 92–96)
Tomis (nr. 97–98)
Tios (nr. 99)
Tyras (nr. 100–101)
B. ATESTĂRI DE PROXENIA ŞI POLITEIA ÎN APOIKIILE DORIENE PONTICE
Byzantion (nr. 1–4)
Calchedon (nr. 5–8)
Callatis (nr. 9–23)
Chersones (nr. 24–63)
Mesambria (nr. 64–74)
III. OBSERVAŢII LA CATALOGUL ATESTĂRILOR
III.1. Date statistice
III.2. Evoluţia formularului
III.3. Emitenţi ai decretelor de proxenie
III.4. Beneficiari ai decretelor de proxenie – statutul acestora şi natura serviciilor oferite
III.5. Drepturi şi privilegii acordate
III.5.1. Ateleia (kai proxenia)
III.5.2. Proxenia kai ateleia
III.5.3. Proxenia kai politeia
III.5.4. Drepturi şi privilegii în epoca elenistică
III.5.5. Proxeniile chersonesite din epoca imperială
III.6. Locul de proclamare şi expunere a decretelor de proxenie
III.7. Repartiţia geografică după ethnika celor onoraţi

IV. PONTIKOI CA PROXENOI ÎN ALTE REGIUNI ALE OIKOUMENEI
IV.1. Ionieni din Pontul Euxin ca proxenoi în alte regiuni
IV.2. Dorieni din Pontul Euxin ca proxenoi în alte regiuni

V. OBSERVAŢII FINALE
APPENDIX
1. Consideraţii asupra unor trăsături particulare ale corpului civic în cetăţile nord-pontice (în colaborare cu Marta Oller Guzmán)
2. Glosar de termeni privind instituţia proxeniei

LISTA ABREVIERILOR
BIBLIOGRAFIE
ZUSAMMENFASSUNG
INDICI


INHALT

HINWEIS AUF ABKÜRZUNGEN
VORWORT

I. EINLEITUNG
I.1. Das Konzept πρόξενος/προξενία
I.2. Proxeniedekrete als Quellenkategorie und Forschungsaufgabe
I.3. Methodische Schwierigkeiten
I.4. Forschungsgeschichte

II. DIE ZEUGNISSE
A. Belege von ateleia, proxenia und politeia in den ionischen apoikiai des Schwarzmeerraumes
Apollonia (Nr. 1–2)
Dionysopolis (Nr. 3–7
Histria (Nr. 8–21)
Odessos (Nr. 22–28)
Olbia (Nr. 29–69)
Das Bosporanische Reich (Nr. 70–91)
Sinope (Nr. 92–96)
Tomis (Nr. 97–98)
Tios (Nr. 99)
Tyras (Nr. 100–101)
B. Belege von proxenia und politeia in den dorischen apoikiai des Schwarz-meerraumes
Byzantion (Nr. 1–4)
Kalchedon (Nr. 5–8)
Kallatis (Nr. 9–23)
Chersonesos (Nr. 24–63)
Mesambria (Nr. 64–74
III. ANALYSE DER ZEUGNISSEN
III.1. Statistik
III.2. Entwicklung des Formulars
III.3. Verleiher der Proxenie
III.4. Empfänger der Proxenie – ihr Status und die Art ihrer Dienste
III.5. Verliehene Privilegien
III.5.1. Ateleia (kai proxenia)
III.5.2. Proxenia kai ateleia
III.5.3. Proxenia kai politeia
III.5.4. Rechte und Privilegien in hellenistischer Zeit
III.5.5. Proxeniedekrete aus dem kaiserzeitlichen Chersonesos
III.6. Proklamations- und Aufstellungsorte der Proxeniedekrete
III.7. Die geographische Verteilung nach ethnika der proxenoi

IV. MENSCHEN AUS DEM SCHWARZMEERRAUM ALS PROXENOI IN ANDEREN REGIONEN DER OIKOUMENE
IV.1. Ionier aus dem Schwarzmeerraum als proxenoi in anderen Regionen
IV.2. Dorier aus dem Schwarzmeerraum als proxenoi in anderen Regionen

V. SCHLUSSBEMERKUNGEN
APPENDIX
1. Überlegungen zu bestimmten Merkmalen der Bürgergemeinde in nord-pontischen Städten (in Zusammenarbeit mit Marta Oller Guzmán) 254
2. Ein Glossar zur Erklärung der Proxenie

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
BIBLIOGRAPHIE
ZUSAMMENFASSUNG
INDICES