FILOLOGIE

MAGISTRI ET ALUMNI, AMORE SCRIBENDI. STUDIA.
IN HONOREM PROFESSORIS NICOLAE FELECAN

Coordonatori: Oliviu Felecan, Daiana Felecan

carte
ISBN 978-606-543-726-5
Anul apariției: 2016
Format: B5
Nr. pagini: 842
Copertă cartonată
Preț: 100 lei

CUPRINS / CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES

Cuvânt-înainte
Foreword
Avant-propos
Nicolae Felecan – Schiță biobibliografică
Nicolae Felecan – Biobibliographical outline

PROLOG
DAIANA FELECAN, Decalogul discipolului recent, precedat de Cele două îndatoriri mai mari și urmat de Cuvântul dascălului

EVOCĂRI
TEODOR ARDELEAN, Nicolae Felecan: sub semnul lui Homo doctus şi al... Senectuţii Academice!
LAZĂR AVRAM, Un om blând și bun
ION BUZAȘI, Un gând de prețuire din Blajul Școlii Ardelene
DAIANA FELECAN, „Trupul cuvântului” plămădit în mine de ei, dascălii mei…
GHEORGHE GLODEANU, Magistrul Nicolae Felecan

ETIMOLOGIE. DIALECTOLOGIE. ISTORIA LIMBII ROMÂNE
GH. CHIVU, Însuşire „proprietate, alsăuire, alsău”. Câteva consideraţii etimologice
VASILE FRĂȚILĂ, Note de etimologie istroromână (II)
DUMITRU LOŞONŢI, Etimologie şi dialectologie (IV)
IULIA MĂRGĂRIT, Urme ale istoriei la nivelul lexicului muntenesc

ORTOGRAFIE. GRAMATICĂ
ŞTEFAN GĂITĂNARU, Clasificarea flexionară a substantivelor în limba română
G. G. NEAMȚU, Statutul sintactic al lui al în coordonare
ILIE RAD, Despre „sentimentul românesc al cacofoniei”
IOANA VINTILĂ-RĂDULESCU, Despărțirea la capăt de rând: „după pronunțare” sau/și „după structură”?

LEXICOLOGIE. PRAGMALINGVISTICĂ
ADINA CHIRILĂ, ALEXANDRU GAFTON, Reflecţii asupra argoului
SERGIU DRINCU, Un vechi prefix „cult”
ALFONSO GERMANI, Le grida dei venditori al mercato e degli artigiani itineranti
SIMONA GOICU-CEALMOF, Cuvinte creștine românești moștenite din limba latină
SERGEY GORYAEV, ALINA BUGHEȘIU, Observații asupra corespondențelor lexicale dintre româna bisericească și rusa modernă
SIGRID HALDENWANG, Lehnlexikate sowie Wortbildungen mit Lehnlexikaten im Siebenbürgisch-Sächsischen: Berufsbezeichnungen; Fachwortschatz bestimmter Handwerke; Entlehnungen, die aus historischer Sicht auf soziale Schichtung hindeuten, sich auf administrative Funktionen beziehen (Beamtenstand, Würdenträger)
LEO LOVEDAY, MAHO KITAMURA, The pragmatics of time management in Japanese discourse
MARGARETA MANU MAGDA, Elemente de lingvistică subiectivă în spațiul public românesc
MIHAELA MUNTEANU SISERMAN, SABIN SISERMAN, Extensii ale „brandului” lingvistic coșerian în analize economice
ŞTEFAN OLTEAN, Lumi posibile și expresii referențiale
ADRIANA STOICHIȚOIU ICHIM, Sens și definiție în terminologia turistică referitoare la cazare
RODICA-CRISTINA ŢURCANU, Treffpunkt Kochbuch: Sprache/n und Ess/Kochkulturen zwischen (etwa)1960 und 1989. Lokales, Regionales, Internationales und Ideologisches in DDR- und SRR-Kochbüchern

ONOMASTICĂ
PIERRE-HENRI BILLY, Noms de famille paronymes
ALINA BUGHEŞIU, Virtual names in the context of migration
DANIELA BUTNARU, Numeralul în toponimia românească
ENZO CAFFARELLI, Formazioni deonimiche nel linguaggio delle scienze: il caso dei minerali deonimici in -ite
TAMÁS FARKAS, JÁNOS N. FODOR, Surnames of Romanian origin in the Hungarian surname stock: Árgyelán, Marosán, Moldován
OLIVIU FELECAN, Un veac de transformări oiconimice în România
MILAN HARVALÍK, Ein Abriss des Systems Tschechischer Exonyme
YOLANDA GUILLERMINA LOPEZ FRANCO, À propos de prénoms interdits, de traditions linguistiques et de socioanthroponymie. L’importance de ne pas s’appeler Batman
MARCIENNE MARTIN, De l’onomastique à la suffixation dérivationnelle. Un usage inscrit dans la politique
BERTIE NEETHLING, Innovative anthroponymy: The case of the South African Coloured community
EPHRAIM NISSAN, From the utterly common to the utterly uncommon first name: Coppetta’s Renaissance burlesque poem about the man obsessed with his name Martino, and the Italian scholars Abdelkader Salza who discussed that poem in 1900, and the older Abd-El-Kader Modena
TEODOR OANCĂ, Microsisteme antroponimice. Nume de familie provenite de la nume de ființe sălbatice
SILVIA PITIRICIU, Derivate cu bază toponimică (litera I)
MICHEL A. RATEAU, Anthroponymie française: tout ou presque… sur et autour de Nicolas
ADRIAN REZEANU, Mărturii toponimice din fondul documentar Domeniile Coroanei României
ALDA ROSSEBASTIANO, Guerra e pace nell’onomastica italiana del Novecento

CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE CLASICĂ. ROMANISTICĂ
IULIA BARBU-COMAROMI, Verba dicendi latine circumscrise limbajului religios, moştenite în limbile romanice
EMILI CASANOVA, La romanística com a avaluadora de la genuïnitat d’un fenomen lingüístic: aplicació al Valencià
IOANA COSTA, O prefaţă din 1530
TRAIAN DIACONESCU, Repere clasice și transfigurări moderne
TRAIAN DIACONESCU, Terminologia liturgică în Peregrinatio Egeriae ad loca sancta
LIVIU FRANGA, Grecii peste tot acasă
MARIANA FRANGA, Erosul în epigrama latină preneoterică: spectacol de lumini, culori, emoţii şi temperaturi
MIHAELA PARASCHIV, Nomen atque omen – numele ca semn prevestitor în Antichitate

MISCELLANEA
IOAN DĂNILĂ, Un obicei insularizat – chiraleisa
IONEL FUNERIU, Biografie şi creaţie în interpretarea textului literar
MARCIENNE MARTIN, Réécrire l’univers à l’aune d’une approche poétique
DAN NEGRESCU, Horaţiu sub nămeţi

EPILOG
NICOLAE FELECAN, Epilog. Reflecții în amurg

Mulțumiri
Acknowledgements
Remerciements

Contents
Cuprins
Table des matières
Index auctorum et operum
Index nominum et rerum