ISTORIE

PREFECTURA JUDEŢULUI CLUJ (1923–1938)
CLUJ COUNTY PREFECTURE (1923–1938)

Györke Zoltán

carte
ISBN 978-606-543-304-5
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0
Preț: 35 lei

„Opţiunea pentru o analiză ce are ca temă instituţia prefecturii în Clujul interbelic, a părut a fi extrem de necesară din mai multe perspective: istoria instituţiilor de la noi pare a fi intrat într-un con de umbră în ultimele două decenii, fără a avea aşadar la îndemână nici abordări de ordin teoretico-legislativ, nici restituţii pe temeiul cărora să se mai construiască ceva; apoi, schimbările de după 1990 au reactualizat necesitatea unui asemenea organism, care s-a re-edificat, însă fără a avea la îndemână proiecţii asupra trecutului, a evoluţiei din perspectivă instituţională; şi nu în ultimul rând, a studia acest aşezământ în raport cu Transilvania şi în mod deosebit cu unul din cele mai importante centre urbane ale ei, cu oraşul Cluj, creează deja atmosfera unui laborator de analiză extrem de complex. În acest context, putem afirma că lucrarea «Prefectura județului Cluj (1923–1938)», elaborată de Zoltán Györke, indică un specialist pe deplin format nu doar în practica politică, ci şi în câmpul analizei istoriografice şi politologice, dimensiunea empirică a cărții fiind nu doar impresionantă şi meritorie, dar şi plină de sugestii pentru contemporani. În plus, autorul face dovada unor evidente calităţi în ceea ce priveşte spiritul critic şi al analizei, apelând la acele elemente interpretative socio-economice şi istorice menite a explica fenomene, şi mai puţin de a gestiona cronologii”. (Lucian Nastasă-Kovács)

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE

PREFECTUL ȘI PREFECTURA. REPERE ISTORICE
Definiții
Dregători ai Țării Românești și ai Moldovei înainte și după Regulamentele organice
Prefectul în Principatele Unite și în Regatul României (1859–1918)
Ispravnicii din Basarabia și căpitanii din Bucovina
Comes, comite suprem și főispán în Transilvania

JUDEȚUL CLUJ
Istoric, toponimie, organizare și populație
Administrația județului Cluj după 1918

PREFECTURA JUDEȚULUI CLUJ ÎNTRE ANII 1923 ȘI 1938
Legislația privind prefectura din perioada 1923–1938
Mecanisme de organizare și funcționare a instituției pefecturii
Funcționarii prefecturii. Pregătire profesională, carieră, drepturi și obligații
Interferențe ale politicii în administrația județeană
Patrimoniul prefecturii județului Cluj

PREFECȚII JUDEȚULUI CLUJ DE LA 1923 PÂNĂ LA 1938
Contextul numirii și revocării prefecților județului Cluj
Prefectul – reprezentant al puterii centrale și șef al administrației județene
Demnitatea de prefect. Protocol și ceremonii
Activitatea politică a prefectului
De la propagandă la cenzură
Rolul prefectului în alegeri
Prefectura județului Cluj la instalarea regimului autoritar

ÎN LOC DE CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

INDICE DE NUME

ABSTRACT

RÉSUMÉ