ISTORIE

FONDUL DE CARTE VECHE STRĂINĂ AL BIBLIOTECII MUZEULUI JUDEŢEAN MUREŞ, TIPĂRIT ÎNAINTE DE 1850
A MAROS MEGYEI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK 1850 ELŐTTI KÜLFÖLDI ÉS RÉGI MAGYARORSZÁGI NYOMTATVÁNYAI
CATALOG / KATALÓGUS

Redactat de / Szerkesztette: Gordán Edina, Rezi Botond

carte
ISBN 978-606-543-685-5
Anul apariției: 2015
Format: B5
Nr. pagini: 220
Copertă cartonată

„Avem puţine date referitoare la întemeierea muzeului, din această cauză cunoştinţele noastre despre biblioteca muzeului sunt de asemenea foarte lacunare. Colecţia s-a îmbogăţit în urma donaţiilor, achiziţiilor şi colectărilor. În zilele noastre biblioteca se bazează mai ales pe schimbul de cărţi şi din cele peste 27.000 de titluri aproape 800 fac parte din fondul de carte veche. Prezentul catalog conţine descrierea detaliată a publicaţiilor de acest fel, editate mai ales în limba maghiară şi alte limbi străine. Cărţile editate în limba română şi slavă veche, cu caractere chirilice, vor fi publicate într-un volum următor.
Ca urmare a lucrărilor de modernizare a bibliotecii din vara anului 2011, publicaţiile din fondul vechi de carte, aflate în proprietatea muzeului, neglijate de mai bine de 60 de ani, au reintrat în centrul atenţiei. În urma evaluării colecţiei s-a născut ideea realizării unui catalog de specialitate, întocmit după standardele şi cerinţele de azi. Catalogul vizează mai degrabă specialiştii în domeniu, dar conţine şi informaţii de istorie locală“. (Rezi Botond)


CUPRINS / TARTALOM
Cuvânt înainte / Előszó
Introducere / Bevezető
Îndrumar pentru utilizarea catalogului / Útmutató a katalógus használatához
Lucrări de referință / A rövidítve idézett művek jegyzéke
Abrevieri / Általános rövidítések
Catalog / Katalógus
Fondul de carte veche străină al bibliotecii Muzeului Judeţean Mureş, tipărit înainte de 1850 / A Maros Megyei Múzeum könyvtárának 1850 előtti külföldi és régi magyarországi nyomtatványai
Manuscrise / Kéziratok
Cărți vechi neidentificabile / Azonosítatlan nyomtatványok
Indicele numelor de persoane / Személynévmutató
Indicele locurilor de tipar, tipografilor și editurilor / Nyomdahelyek, nyomdatulajdonosok, nyomdászok és kiadók mutatója
Indice de posesori / Possessormutató
Anexe / Képmelléklet