ISTORIE

CARDINALUL IULIU HOSSU ÎN DOSARELE SECURITĂŢII. NOTE INFORMATIVE

Sergiu Soica

carte
ISBN 978-606-543-700-5
Anul apariției: 2016
Format: A5
Nr. pagini: 782

„Apariția acestui volum sub semnătura lui Sergiu Soica este fără îndoială un eveniment editorial. Subiectul și modul academic de tratare a acestuia conferă o valoare deosebită cărții. Destinat, în primul rând, cercetătorilor, istoricilor, teologilor și apoi publicului larg, tomul de față, prin reconstituirea imaginii complexe a personalității celui care a fost episcopul Iuliu Hossu, oferă un model existențial pentru generațiile actuale. Statura sa morală și modul de înfruntare a greutăților vieții (întotdeauna cu fruntea sus) sunt un argument solid în favoarea ideii că omul nu rămâne niciodată singur în confruntarea sa cu vremurile“. (Dr. Liviu Țăranu, în „Prefață“)CUPRINS


Prefață

Cuvânt înainte

Studiu introductiv
Iuliu Hossu şi dosarul de la Securitate
Episcopul Iuliu Hossu şi Unirea de din 1918
Iuliu Hossu – Episcop de Cluj Gherla
Arestarea şi detenţia Episcopului Iuliu Hossu
„Planurile de măsuri” ale Securităţii
Cadrele Securităţii din dosarul Episcopului Iuliu Hossu
Notele informative şi informatorii din dosarul Episcopului Iuliu Hossu
Episcopul Iuliu Hossu – Cardinal
Ultimele clipe ale Cardinalului Iuliu Hossu
În loc de concluzii

Notă asupra ediţiei

Lista documentelor

Documente
Note informative – 1955
Note informative – 1956
Note informative – 1957
Note informative – 1958
Note informative – 1959
Note informative – 1960
Note informative – 1961
Note informative – 1962
Note informative – 1963
Note informative – 1964
Note informative – 1965
Note informative – 1966
Note informative – 1967
Note informative – 1968
Note informative – 1969
Note informative – 1970
Note informative – 1971

Anexe

Riassunto

Summary

Bibliografie

Indici de nume şi localităţi