ARHEOLOGIE

RELAȚII DACO-ROMANE LA DUNĂREA DE JOS ÎN LUMINA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE
(SEC. I A. CHR. – I P. CHR.)

Constantin Augustus Bărbulescu

carte
ISBN 978-606-543-531-5
Anul apariției: 2014
Format: A4
Nr. pagini: 266
Preț: 50 lei

CUPRINS


CUVÂNT ÎNAINTE

I. INTRODUCERE
1. Argument
2. Cadrul geografic
3. Câteva probleme de geografie antică
4. Istoricul cercetărilor

II. CADRUL CRONOLOGIC ȘI ISTORICO-POLITIC
1. Argument
2. Prezenţe etnice active la Dunăre
3. Pătrunderea romană
4. Geții și dacii

III. LIMESUL DANUBIAN ÎN SECOLELE I A. CHR. – I P. CHR. PE BAZA IZVOARELOR ANTICE ŞI A CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE
1. Pătrunderea romană pe fluviu, conflicte militare, fărâmiţarea politică a lumii dacice
şi înfiinţarea provinciei Moesiei
2. Câteva considerații privind armata şi fortificaţiile romane pe fluviu până în preajma războaielor cu Traian
3. Unele aspecte privind cronologia unor fortificaţii liniare romane în stânga Dunării.
Brazda lui Novac de Sud, Brazda lui Novac de Nord şi valurile din sudul Moldovei

IV. SITURILE DIN SPAŢIUL DACIEI MERIDIONALE ŞI STADIUL DEZVOLTĂRII ACESTORA ÎNAINTEA CUCERIRII ROMANE
1. Aspecte generale
2. Principalele așezări dacice din spațiul Daciei Meridionale și stadiul cercetării lor
3. Etape şi orizonturi culturale în cronologia siturilor din Dacia Meridională

V. IMPORTURILE ROMANE ÎN DACIA MERIDIONALĂ ÎN PERIOADA SECOLELOR I A. CHR. – I P. CHR.  ANALIZA DESCOPERIRILOR
1. Considerații generale
2. Ceramica
3. Vasele din bronz și argint
4. Vasele și recipientele din sticlă
5. Unelte și ustensile de uz casnic
6. Obiecte de port și podoabă
6.1. Fibule
6.2. Mărgele și alte podoabe
7. Oglinzi
8. Piesele de echipament militar
9. Inscripții cu litere latine
10. Descoperiri monetare romane

VI. CONCLUZII

ANEXE

ABSTRACT

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAFIE

LISTA ILUSTRAȚIILOR

PLANȘE

HĂRȚI