ANALELE BANATULUI

ANALELE BANATULUI
SERIE NOUĂ
ARHEOLOGIE – ISTORIE
XXII / 2014

carte
ISSN 1221 – 678X
Anul apariției: 2014
Format: A4
Nr. pagini: 540
Copertă cartonată

CUPRINS – SOMMAIRE – INHALT – CONTENTS

Vasile Boroneanţ, O viaţă dedicată arheologiei româneşti / A life dedicated to Romanian archaeology

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE

ADINA BORONEANȚ, KATH MCSWEENEY, CLIVE BONSALL
Schela Cladovei 1982 – A Supplement to the Original Excavation Report of Vasile Boroneanț

FLORIN DRAŞOVEAN
Despre cronologia relativă și absolută a neoliticului și eneoliticului timpuriu din răsăritul Bazinului Carpatic. O abordare Bayesiană / Remarks on the Relative and Absolute Chronologies on the Neolithic and Early Eneolithic of the Eastern Carpathian Bassin. A Bayesian approach

DRAGOŞ DIACONESCU
Despre cultura Turdaş şi poziţia sa cronologică / About Turdaş culture and its chronological position

MIHAI GLIGOR
Începuturile eneoliticului timpuriu în Transilvania: o abordare bayesiană / The beginning of Early Eneolithic in Transylvania: a Bayesian approach

GHEORGHE LAZAROVICI, CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI
Despre marile teme religioase din cultura Vinča / About the Great Religious Themes of Vinča Culture

CRISTIAN EDUARD ȘTEFAN
Câteva date despre locuirea de tip Boian-Vidra de la Radovanu-La Muscalu, jud. Călărași / Some Data About Boian-Vidra Type Habitation from Radovanu-La Muscalu, Călărași County

CRISTIAN SCHUSTER
CAPUT STENARUM nach den Jahren 117/118 N. Chr. / Caput Stenarum at 117–118 AD

ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE MEDIEVALĂ

CĂLIN COSMA
O locuinţă de războinic din secolul VII de la Iernut/Sfântu Gheorghe (jud. Mureş) / A 7th century warrior house at Iernut/Sfântu Gheorghe (Mureş County)

RADU HARHOIU, ERWIN GÁLL
Necropola din secolul XII de la Sighişoara-Dealul Viilor, punctul „Necropolă”. Contribuţii privind habitatul epocii medievale timpurii în Transilvania estică / The 12th century’s cemetery from Sighişoara-Dealul Viilor, place ‘Necropolă’. Contribution concerning the habitat from the early middle age in eastern Transylvania

Das Gräberfeld des 12. Jhs. von Sighişoara-Dealul Viilor, Fundstelle „Gräberfeld” („Necropolă”). Beiträge zum mittelalterlichen Habitat aus Ostsiebenbürgen (12.–13. Jhs.)

PETER BUČKO
The Romance Population in the Medieval Kingdom of Hungary

ADRIAN MAGINA, LIVIA MAGINA
O ascultare de martori şi realităţi bănăţene într-un document din 1539 / A hearing and banatian realities in a document from 1539

LIGIA BOLDEA
Tradiţie şi continuitate în lumea demnitarilor români ai Banatului de Caransebeş şi Lugoj – Gârleştenii de Rudăria / Tradition and continuity in the world of the romanian officials from the Banat of Caransebeş and Lugoj – the Gârleşteanu of Rudăria family


ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

COSTIN FENEŞAN
O descriere a cetăţii Timişoara din august 1716 / A description of the Fortress of Timişoara (Temeswar) from August 1716

SORIN MITU
Analiza identităţilor ţărăneşti din Transilvania prin intermediul izvoarelor folclorice / An analysis of peasant identities in Transylvania through folkloric sources

CRISTIAN GRAURE
„Argint şi soare”. Originile fotografiei prin evoluţii tehnice între 1800 şi 1900 / “Silver and sunshine.” The Origins of Photography by means of Processes between 1800 and 1900

LAJOS KAKUCS
Gărzile civice şi societăţile de tir din Banat între anii 1717 – 1919 / Civic Guards and Shooting Societies in Banat between the Years 1717 and 1919

NICOLETA DEMIAN
Despre medaliile familiei Weifert din Pančevo / The Medals of the Weifert Family from Pančevo

VLAD POPOVICI, OVIDIU EMIL IUDEAN
Romanian election newssheets in Banat and Transylvania before 1918

DRAGO NJEGOVAN, MIODRAG MILIN
Voivodina în octombrie – noiembrie 1918 (Banatul, Bacica, Barania şi Sremul – unificarea cu Serbia) / Vojvodina in October – November of 1918 (Banat, Bacska, Baranja and Srem – Unification to Serbia)

VASILE RĂMNEANŢU
Contribuţia Primăriei municipiului Timişoara la dezvoltarea mişcării teatrale interbelice timişorene / The contribution of Timișoara City Hall at the developement of the inter- war local theatrical movement

MARIAN-ALIN DUDOI
Slamming the door in Bucharest: Soviet Steps in imposing the Groza Government (March 1st to 6th, 1945)

MIODRAG MILIN, ANDREI MILIN
Clisura bănăţeană (a Dunării) – enclavă iugoslavă nord-dunăreană în anii 1944 – 1947 sau experiment comunist românesc „avant la lettre” / The Banatian Canion (of Danube) – an Yugoslav North-danubian Enclave in the 1944–1947 Years or a Romanian communist Experiment “avant la lettre”

DELIA CORA
Propaganda politică pentru și în timpul naționalizării comuniste / Political propaganda during and for communist nationalization

PHILIPPE HENRI BLASEN
Darstellung der Deutschen und der deutschen Minderheiten Rumäniens in den rumänischen Schulbüchern für Geschichte und für Erdkunde der 3. bis 10. / 12. Klasse 1948 – 1989: Eine Periodisierung / The representation of the Germans and German minorities in the Romanian school history books (grades 3–10/12), between 1949 and 1989. A chronology


MUZEOLOGIE, MUZEOGRAFIE, RESTAURARE, CONSERVARE, VARIA

MIHAI-CORNELIU POPOVICI DONICI
Metodă de reconstituire a construcțiilor, D – 1, pe baza datelor arheologice / The method of reconstructing the structures, D-1, based on archaeological data

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI
International exhibition “The Vikings”, Berlin, 10.09.2014 – 04.01.2015

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE / ABREVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES