ARHEOLOGIE

GRUPUL CULTURAL ARIUŞD PE TERITORIUL TRANSILVANIEI

Sándor József Sztáncsuj

carte
ISBN 978-606-543-672-5
Anul apariției: 2015
Format: A4
Nr. pagini: 600
Copertă cartonată

„Autorul cărţii, domnul dr. Sandor Jozsef Sztancsuj are meritul incontestabil că oferă lumii ştiinţifice o lucrare de mult aşteptată: prima monografie temeinic documentată, cu multe date inedite, idei şi interpretări originale, despre cultura ceramicii pictate din sud-estul Transilvaniei. Cartea încheie o etapă lungă din istoria cercetării grupului Ariuşd şi reprezintă, totodată, punctul de plecare pentru noi discuţii şi cercetări cu privire la civilizaţia ceramicii pictate din regiunile situate la poalele interioare şi exterioare ale Carpaţilor Răsăriteni, în ansamblu, în contextul mai larg al eneoliticului din bazinul danubian şi din spaţiul nord-vest pontic“. (Prof. univ. dr. Attila Laszlo în „Prefața“ volumului)


CUPRINS

PREFAŢĂ

CUVÂNT ÎNAINTE

I. INTRODUCERE

II. ISTORICUL CERCETĂRILOR

III. CORPUS-UL DESCOPERIRILOR
III.1. AŞEZĂRI VERIFICATE SAU PROBABILE
III.2. AŞEZĂRI NECONFIRMATE SAU ERONAT ATRIBUITE

IV. HABITATUL
IV.1. MEDIUL NATURAL
IV.2. ARIA DE RĂSPÂNDIRE
IV.3. AŞEZĂRILE
IV.3.1. Trăsături generale: amplasament, dimensiuni, durata de utilizare
IV.3.2. Construcţii defensive
IV.3.3. Locuinţele
IV.3.4. Complexe gospodăreşti
IV.3.5. Organizarea internă a aşezărilor
IV.3.6. Concluzii

V. VESTIGII ALE CULTURII MATERIALE
V.1. CERAMICA
V.1.1. Consideraţii tehnologice
V.1.2. Tehnici şi stiluri decorative
V.1.3. Formele şi decorul
V.1.4. Consideraţii finale asupra ceramicii
V.2. ALTE OBIECTE DIN LUT ARS
V.2.1. Obiecte de podoabă de lut ars
V.2.2. Pintadere
V.2.3. Obiecte de lut ars, de uz casnic
V.3. UNELTE, ARME ŞI ALTE OBIECTE DE PIATRĂ ŞI SILEX
V.3.1. Unelte şi arme cioplite
V.3.2. Unelte şi arme şlefuite
V.4. OBIECTE LUCRATE DIN MATERII DURE ANIMALE
V.5. METALURGIA
V.5.1. Obiecte de aramă
V.5.2. Obiecte de aur
VI. ECONOMIA ŞI SOCIETATEA
VI.1. AGRICULTURA
VI.2. CULESUL, VÂNATUL ŞI PESCUITUL
VI.3. PROCURAREA MATERIILOR PRIME. SCHIMBURI INTERREGIONALE
VI.4. ASPECTE ALE ORGANIZĂRII SOCIALE
VII. EXPRESII ALE VIEŢII SPIRITUALE
VII.1. PLASTICA ŞI REPREZENTĂRILE ANTROPOMORFE
VII.1.1. Plastica în ronde bosse
VII.1.2. Vase antropomorfe şi cu decor antropomorf
VII.1.3. Obiecte antropomorfizate
VII.2. PLASTICA ŞI REPREZENTĂRILE ZOOMORFE
VII.2.1. Figurine zoomorfe
VII.2.2. Vase zoomorfe şi cu decor zoomorf
VII.3. ALTE OBIECTE DE CULT
VII.4. STRUCTURI CU CARACTER CULTIC
VII.4.1. Depuneri rituale
VII.4.2. Descoperiri cu caracter funerar
VII.5. CONCLUZII

VIII. REPERE ALE EVOLUŢIEI ŞI CRONOLOGIEI
PERIOADA ARIUŞD I (TIMPURIE)
PERIOADA ARIUŞD II (DEZVOLTATĂ)
PERIOADA ARIUŞD III (TÂRZIE)

IX. ÎNCHEIERE

ANEXĂ. ANALIZELE SPECTROGRAFICE ALE UNOR OBIECTE DE ARAMĂ, DESCOPERITE ÎN ARIA GRUPULUI ARIUŞD

THE ARIUŞD GROUP IN TRANSYLVANIA (Abstract)

LIST OF FIGURES, TABLES, CHARTS, MAPS AND PLATES

ABREVIERI

BIBLIOGRAFIE

HĂRȚI

PLANȘE