ARHEOLOGIE

CONTRIBUȚII ARHEOLOGICE LA CUNOAȘTEREA EPOCII BRONZULUI ÎN DEPRESIUNEA ȘIMLEULUI
(I) DESCOPERIRILE DIN BRONZUL TIMPURIU ȘI CEL MIJLOCIU

[ARCHAEOLOGICAL CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF THE BRONZE AGE IN THE WESTERN PART OF THE MESEȘ MOUNTAINS. (I). THE EARLY AND MIDDLE BRONZE AGE]

Ioan Bejinariu

carte
ISBN 978-606-543-633-6
Anul apariției: 2015
Format: A4
Nr. pagini: 152
Preț: 30 lei

CUPRINS

Introducere

Capitolul I
Cadrul geografic

Capitolul II
II. 1. Justificarea teoretică a subiectului
II.2. Probleme de terminologie. Preocupări de periodizare a descoperirilor epocii bronzului din nord-vestul României (cu referire specială asupra descoperirilor din Depresiunea Șimleului)
II.3. Situri arheologice cercetate în Depresiunea Șimleului și în zonele adiacente

Capitolul III
Considerații referitoare la descoperirile din Eneoliticul final și Bronzul timpuriu

Capitolul IV
Perioada mijlocie a epocii bronzului
IV.1. Habitatul și componentele sale pe parcursul Bronzului mijlociu din Depresiunea Șimleului
IV.2. Comportamentul funerar al comunităților Wietenberg din Depresiunea Șimleului
IV.3. Inventarul arheologic
IV.3.1. Ceramica
IV.3.2. Alte piese din lut ars
IV.3.3. Piese din piatră
IV.3.4. Prelucrarea cornului și a osului
IV.3.5. Piese din alte materiale
IV.4. Indicii ale activităţilor metalurgice. Depozite şi piese de bronz
IV.5. Fazele evolutive și cronologia descoperirilor Wietenberg din Depresiunea Șimleului. Concluzii

Anexa 1 (Planșa 11)
Repertoriul descoperirilor aparținând fazei finale a culturii Coțofeni și din Bronzul timpuriu din județul Sălaj
Anexa 2 (Planșa 45)
Repertoriul descoperirilor culturii Wietenberg din Depresiunea Șimleului
Anexa 3. Abrevieri bibliografice
Anexa 4. Lista ilustrațiilor

Abstract. Archaeological Contributions to the Knowledge of the Bronze Age in the Western Part of the Meseș Mountains. (I). The Early and Middle Bronze Age

Planșe