ISTORIE

„ŞI NE‑AU FĂCUT DIN GRĂNIŢERI, ŢĂRANI...”
MENTALITĂŢI COLECTIVE ÎN SATELE NĂSĂUDENE FOSTE GRĂNICEREŞTI ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX‑LEA

Claudia Septimia Sabău

carte
ISBN 978-606-543-678-7
Anul apariției: 2015
Format: A5
Nr. pagini: 348

CUPRINS

ABREVIERI

CUVÂNT ÎNAINTE

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. SURSE. METODOLOGIE. ISTORIOGRAFIE
I.1. Consideraţii generale privind categoriile de surse referitoare la mentalităţile colective din satele năsăudene în a doua jumătate a secolului al XIX lea
I.2. Reperele metodologice ale cercetării
I.3. Perspective istoriografice

CAPITOLUL II. ŢINUTUL NĂSĂUDEAN ÎN CEA DE A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX LEA
II.1. „Mentalitatea” sau „fala” grănicerească
II.2. Evoluţia generală a satului năsăudean în a doua jumătate a secolului al XIX lea
II.3. Biserica, „antistia” comunală şi şcoala în mentalul colectiv al foştilor grăniceri năsăudeni
II.4. Primele încercări monografice – tentative de legitimare a „falei” năsăudene

CAPITOLUL III. COPIII ŞI COPILĂRIA ÎN SATELE NĂSĂUDENE, DE LA DESFIINŢAREA REGIMENTULUI PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX
III.1. Naşterea „trupească”
III.2. Naşterea „sufletească”
III.3. „Prunci zămisliţi, prunci nedoriţi” sau despre cazurile de avort din satele năsăudene în cea de a doua jumătate a secolului al XIX lea
III.4. Atitudinile celorlalţi faţă de copii
III.5. „Viaţa ca un joc” – aspecte din viaţa şcolarilor din Năsăud în a doua jumătate a secolului al XIX lea

CAPITOLUL IV. FAMILIA NĂSĂUDEANĂ – ÎNTRE MODELUL IDEAL ŞI COMPORTAMENTELE DEVIANTE
IV.1. Întâlnirea şi alegerea „partenerului ideal” de către ţăranii năsăudeni
Jocul
Berea şi lăsatul Secului
Şezătoarea
Clăcile
„Mersul pe uliţă”
Şi când nimeni nu le lua…
IV.2. Întâlnirea şi alegerea „partenerului ideal” de către intelectualii năsăudeni
IV.3. „Încredinţarea” sau „fidanţarea”
IV.4. Contractul de căsătorie şi bună învoire
IV.5. Stabilirea zestrei
Înainte de 1851…
După 1851…
IV.6. Vârsta la căsătorie
IV.7. Vestirile sau „strigările”
IV.8. Timpul propice organizării nunţilor
IV.9. Ţidula de cununie
IV.10. Desfăşurarea nunţii
IV.11. Relaţiile în cadrul cuplului
Despărţirea cuplului
Adulterul sau „stricarea de casă”
IV.12. Căsătoria „în afara legii”sau concubinajul
CAPITOLUL V. ATITUDINI ÎN FAŢA MORŢII ÎN SATUL NĂSĂUDEAN ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX LEA
V.1. Reconstituiri ale ritualului de înmormântare
V.2. Grija pentru cei morţi
V.3. Despre „cei care se ucid pe sine”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

GLOSAR DE CUVINTE ŞI EXPRESII

ANEXE