FILOLOGIE

NAME AND NAMING. PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ONOMASTICS “NAME AND NAMING”.CONVENTIONAL / UNCONVENTIONAL IN ONOMASTICS
BAIA MARE, SEPTEMBER 1–3, 2015

Edited by: Oliviu Felecan

carte
ISBN 978-606-543-671-8
Anul apariției: 2015
Format: B5
Nr. pagini: 1010
Copertă cartonată

CONTENTS


FOREWORD
CUVÂNT-ÎNAINTE
AVANT-PROPOS

ONOMASTIC THEORY

DAIANA FELECAN, Numele de brand: repere de analiză
ARTUR GAŁKOWSKI, La crematonimia come classe “non convenzionale” dell’onimia
MILAN HARVALÍK, Word-formation aspects of proper names – Word-formation or name-formation?
IVETA VALENTOVÁ, “Living” (unofficial) personal names and their research in Slovakia

CONVENTIONAL / UNCONVENTIONAL IN ANTHROPONYMY

WAFA ABU HATAB, Postcolonial anthroponyms in Jordan
ALEXANDER AVRAM, Unconventional surnames among Jews in the areas of the Old Kingdom of Romania
OLIVER BLOMQVIST, Naming and multilingualism – Swedish-Finnish personal designations in medieval charters
CORINA CRISTOREANU, Poreclele din mediul școlar – între ludic și agresivitate
ZSUZSANNA FÁBIÁN, Convenzionale e non convenzionale nell’antroponimia: un confronto tra ungherese e italiano nell’imposizione dei prenomi
TAMÁS FARKAS, The most frequent Hungarian surnames. A study of some aspects of contrastive surname typology
DAIANA FELECAN, „Emilia cândva Serbac” sau despre „refuzul” numelui
OLIVIU FELECAN, Se poate vorbi în română de (pre)nume unisex?
JÁNOS N. FODOR, Language contact effects in historical Hungarian and Romanian personal names
VALI ANASTASIA GANEA, Porecle de pe Valea Sălăuței
FIDAN GURBANOVA, Linguistic peculiarities of Azerbaijani anthroponyms
ALEXANDRA SORINA ILIESCU, Apelative neconvenționale noi în discursul politico-publicistic actual
EWA MAJEWSKA, Der Vorname Maria und seine Varianten im Namenschatz der Deutschen und Niederländer im 19. Jahrhundert
MARCIENNE MARTIN, Quand l’onomastique devient synthèse discursive: l’exemple du pseudonyme sur Internet
MAITE MOLLÀ, MIREIA MORA, EMILI CASANOVA, Los nombres de pila no convencionales: el problema de adaptación de los nombres extranjeros i de los hipocorísticos
EPHRAIM NISSAN, A taxonomising excursus into wordplay as affecting anthroponomastics
EPHRAIM NISSAN, GHIL‘AD ZUCKERMANN, Under other skies: Articulatory habits and cultural interference in the forms one’s personal name takes abroad
CIPRIANA-ELENA MACAVEIU-PEICA, Convenţional/ neconvenţional în cadrul câtorva particularităţi etimologice, semiotice, semantice şi morfosintactice ale numelor de persoane în limba română
GERGANA PETKOVA, Romanian and Bulgarian personal names derived from Latin appellatives (names of plants and animals)
MĂDĂLINA FLORINA POP, La traduction des anthroponymes non conventionnels – le cas des surnoms
GEORGETA RUS, La dénomination non conventionnelle dans la presse. Précisions traductives
MARIANN SLÍZ, Occupational names in the Hungarian family name system
ADRIANA STOICHIȚOIU ICHIM, Anthroponymes non officiels dans le discours public roumain sur le football
ARMANDA RAMONA STROIA, Antroponime clișeizate în emisiunile de tip pamflet: între persiflare și manipulare
ÁGNES TAMÁS, Namen der jüdischen Figuren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in österreichischen und ungarischen Witzblättern
EDLIRA TROPLINI (ABDURAHMANI), Anthroponyms as (conventional or unconventional) parts in the development of language
ANNA TSEPKOVA, Nicknaming tendencies in the Russian linguoculture over the past decade (2004–2014)
JUSTYNA B. WALKOWIAK, Survivors and losers: Why are some surnames more frequent than others?

CONVENTIONAL / UNCONVENTIONAL IN TOPONYMY

MARIT ALAS, An overview of the place name systems of two coastal areas in Estonia
ANDREA BÖLCSKEI, Place names reflecting ecclesiastical possession in Late Medieval Hungary
ALINA BUGHEȘIU, Unconventional uses of Romanian toponyms in idioms and advertisements
CEZAR BUTEREZ, Toponimele ca indicatori istorico-geografici în completarea unui HGIS al mănăstirilor din Subcarpații Buzăului
DANIELA BUTNARU, VLAD COJOCARU, DINU MOSCAL, ANA-MARIA PRISĂCARU, Micul dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic) – o nouă abordare lexicografică
DAIANA CUIBUS, Note asupra determinării toponimelor în limba română
NICOLAE FELECAN, Oiconime „decretate”. Aspecte sociolingvistice
SIMONA GOICU-CEALMOF, Le conventionnel dans la toponymie roumaine
HELENA GRILLO (MUKLI), Toponymy as macrostructure and microstructure (study on the toponymy of the Himara district)
ERZSÉBET GYŐRFFY, The role of the mental map in socio-onomastic research
TIINA LAANSALU, Similarities and differences between older and newer settlement name layers
ADELINA EMILIA MIHALI, Relația popular – oficial în toponimia Văii superioare a Vișeului
NOBUHLE NDIMANDE-HLONGWA, The role of indigenous place names in preserving living heritage of the Zulu people in KwaZulu-Natal
ANITA RÁCZ, Les noms de groupes sociaux dans les anciens noms de communes Hongrois
MICHEL A. RATEAU, Les noms de lieux d’origine pionnière en Afrique du Sud XVIIe – XXIe siècles: entre ‘conventionnalité’ et ‘non conventionnalité’
MICHEL A. RATEAU, WILLY VAN LANGENDONCK, De certains noms d’agglomérations en France: dénominations d’origine ‘conventionnelle’ ou ‘non conventionnelle’
JOAN TORT-DONADA, “Conventional” and “non-conventional” in microtoponymy. A case study in Catalonia (Spain)

CONVENTIONAL / UNCONVENTIONAL IN NAMES IN PUBLIC SPACE

DANIELA CACIA, Deonimici d’arredo: elementi onomastici nelle denominazioni dei mobili in Italia
ENZO CAFFARELLI, Appropriatezza e no degli esiti dei processi transonimici
GHEORGHE CALCAN, Convențional și neconvențional în numele din spațiul public al comunei Săgeata din județul Buzău
EMILI CASANOVA, El nombre de los palomos deportivos en Valencia: entre la tradición y las modas
SILVIA CORINO ROVANO, Meriti e responsabilità incancellabili: leggi e riforme che portano il nome del loro autore
SILVIA DIMĂNESCU, Convențional și neconvențional în numirea magazinelor online
NICOLAE FELECAN, LAZĂR AVRAM, Termeni din domeniul petrolului și reflexele lor în onomastică
ALFONSO GERMANI, Denominazioni delle sorgenti dell’Italia meridionale (parte ii)
SERGEY GORYAEV, OLGA OLSHVANG, Company names as euphemisms: Funeral home names in post-atheistic societies (Russian and Bulgarian examples)
SIGRID HALDENWANG, Aus dem Rumänischen und dem Ungarischen ins Siebenbürgisch-Sächsische entlehnte Bezeichnungen bestimmter Gegenstände, Geräte, Werkzeuge, Teile derselben, sowie Vorrichtungen an denselben
MARGARETA MANU MAGDA, Considerații introductive referitoare la statutul apelativelor „nume de grup” ca obiect de cercetare al onomasticii: un studiu de caz (formațiunile neologice ale termenului băiat în discursul politico-publicistic actual)
MIHAELA MUNTEANU SISERMAN, Nume de emisiuni TV din spațiul media românesc
SAMBULO NDLOVU, Names as indigenous knowledge for making meat edible and/or inedible: Implications on food security in Zimbabwe
FLAVIA-ELENA OȘAN, Elemente convenționale și neconvenționale în categoria numelor comerciale
ELENA PAPA, Lo stile Olivetti, dalla macchina al logos
ROXANA PAȘCA, Oficial vs. neoficial în denumirile unor plante din zona Chioarului
SILVIA PITIRICIU, Nume comerciale: detergenţii
DELIA-ANAMARIA RĂCHIȘAN, Nume de manifestări ritual-magico-simbolice între convenţional şi neconvenţional
COSTEL SISERMAN, MIHAELA MUNTEANU SISERMAN, Considerații privind denominația medicală
SABIN SISERMAN, Nume de societăţi comerciale cu capital majoritar public. Abordare sociolingvistică
NICOLAE SUCIU, Convențional și neconvențional în toponimia structurilor tipologice și a modelelor estetice din pictura de plein-air a Centrului Artistic Baia Mare
SVJETLLANA TITINI, I nomi di marca nella lingua albanese
LUMINIȚA TODEA, Technology brands inspired by nature
RODICA-CRISTINA ȚURCANU, Betrachtungen zu Wortakrobatik, Guerilla Marketing und Anti-Marketing. Sprache als Waffe des verfangenen, vernetzten und gehetzten Konsumenten vor und nach der Wende
IOANA VINTILĂ-RĂDULESCU, Convențional și neconvențional în denumirile statelor lumii

LITERARY ONOMASTICS

GEORGE ACHIM, Onomastica „imperială” central-europeană și terminologia „K und K” în literatura română
GH. CHIVU, The name of the devils in the Romanian translation of the Divine Comedy
CODRUȚA COZMA, Numele personajelor din romanul Baltagul, de Mihail Sadoveanu, în citire convențională vs. neconvențională
GIACOMO GIUNTOLI, Why are author names so unconventional? An overview
DENISA-ALEXANDRA IONESCU, La traduzione degli antroponimi letterari – studio comparatistico
TENDAI MANGENA, Use of historical names in selected Zimbabwean texts
VERONICA ONEȚ, Tipologia antroponimelor convenționale vs. neconvenționale în basme românești
MARIE A. RIEGER, Othering by naming. The function of unconventional names in German colonial literature
GIORGIO SALE, Trois stratégies de nomination dans Le Berger extravagant de Charles Sorel (1626–1627 et 1633–1634)
GRANT SMITH, The semiotics of Antonio and Shylock
CONTENTS
CUPRINS
TABLE DES MATIÈRES