ISTORIE

UNIFICAREA ADMINISTRATIVĂ A ROMÂNIEI ÎNTREGITE (1918–1925).
INTEGRAREA BASARABIEI, BUCOVINEI ȘI TRANSILVANIEI ÎN STRUCTURILE ADMINISTRAȚIEI ROMÂNEȘTI

Gheorghe Calcan

carte
ISBN 978-606-543-693-0
Anul apariției: 2016
Format: A5
Nr. pagini: 272
Preț: 30 lei

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. REALIZAREA MARII UNIRI
1. Contextul extern și intern al realizării Marii Uniri
2. Unirea Basarabiei cu România
3. Unirea Bucovinei cu România
4. Unirea Transilvaniei cu România
5. Importanța și urmările Marii Uniri

CAPITOLUL II. INTEGRAREA ADMINISTRATIVĂ A BASARABIEI, ÎN STRUCTURILE ADMINISTRAȚIEI ROMÂNIEI, 1918–1925
1. Organizarea administrativă a Basarabiei în perioada 1812–1918
a) Etapa autonomiei depline, 1812–1818
b) Etapa autonomiei limitate, 1818–1829
c) Etapa desființării autonomiei, 1829–1871
d) Etapa integrării administrative complete a provinciei în structurile rusești, 1871–1918
2. Unirea Basarabiei cu România și implicațiile ei administrative
3. Integrarea administrativ-teritorială a Basarabiei în structurile administraţiei româneşti
a) Etapa autonomiei administrative,27 martie – 27 noiembrie 1918
b) De la renunțarea la autonomia administrativă la adoptarea noii Constituții, 27 noiembrie 1918–29 martie 1923
c) De la noua Constituție la reforma administrativă, 1923–1925
d) Adoptarea Legii pentru unificarea administrativă (14 iunie 1925) și efectele acesteia
4. Concluzii

CAPITOLUL III. INTEGRAREA ADMINISTRATIVĂ A BUCOVINEI ÎN
STRUCTURILE ADMINISTRAȚIEI ROMÂNIEI, 1918–1925
1. Din administrația Bucovinei în perioada 1775–1918
a) Anexarea Bucovinei de către Imperiul habsburgic
b) Evoluția etno-demografică a provinciei
c) Organizarea administrativă a provinciei în perioada 1775–1918
d) Administrarea Bucovinei în etapa unionistă (octombrie–noiembrie 1918)
e) Concluzii
2. Integrarea administrativă a Bucovinei în structurile administrației României, 1918–1925. Etapele acestei integrări
a) Necesitatea unificării administrative
b) Prima etapă, 28 noiembrie – 31 decembrie 1918
c) Cea de a doua etapă, 2 ianuarie 1919 – 4 aprilie 1920 (declanșarea disputei autonomie și centralizare, Iancu Flondor – Ion Nistor)
d) Cea de a treia etapă (4 aprilie 1920 – 29 martie 1923, adoptarea noii Constituții)
e) Cea de a patra etapă, de la adoptarea noii Constituții, 29 martie 1923 la adoptarea Legii de unificare administrativă, 14 iunie 1925
f ) Adoptarea Legii pentru unificarea administrativă (14 iunie 1925) și efectele acesteia
g) Concluzii

CAPITOLUL IV. INTEGRAREA ADMINISTRATIVĂ A TRANSILVANIEI ÎN
STRUCTURILE ADMINISTRAȚIEI ROMÂNIEI, 1918–1925
1. Din organizarea administrativă a Transilvaniei înainte de 1918
2. Momentul Unirii Transilvaniei și impactul asupra administrației provinciei
3. Centralizare şi descentralizare administrativă după realizarea Marii Uniri
4. Etapele integrării administrative a Transilvaniei
a) Etapa autonomiei administrative. De la unirea Transilvaniei la dizolvarea Consiliului Dirigent (1 decembrie 1918 – 4 aprilie 1920)
b) De la dizolvarea Consiliului Dirigent la adoptarea noii Constituții (1920–1923)
c) De la adoptarea noii Constituții la adoptarea Legii de unificare administrativă (1923–1925)
d) Adoptarea Legii pentru unificarea administrativă (14 iunie 1925) și urmările acesteia
e) Semnificațiile adoptării Legii administrative din anul 1925
3. Concluzii

ÎNCHEIERE

ANEXĂ

BIBLIOGRAFIE