ISTORIE

POMPILIU TEODOR ŞI LUMEA PRIN CARE A TRECUT

Coordonator: Corina Teodor

carte
ISBN 978‑606‑543‑682‑4
Anul apariției: 2016
Format: B5
Nr. pagini: 260
Copertă cartonată
Preț: 30 lei

„Cele 56 de texte reunite în acest volum sunt amintiri despre profesorul Pompiliu Teodor, cu o puternică încărcătură subiectivă. Ele au pornit de la sugestia adresată prietenilor, colegilor și foștilor studenți de a rememora întâlnirea cu el, dar și de a evoca momente speciale, rolul jucat în formația intelectuală, detalii dintr-o prietenie sau o afinitate intelectuală. Fie că poartă semnătura unor istorici sau a unor filologi, teologi, diplomați și filosofi, aceste secvențe narative sunt refugii modelatoare prin lumea lui Pompiliu Teodor“. (Corina Teodor)

CUPRINS

Corina Teodor
Notă asupra ediției

Maria Crăciun
Prefață

Mihai Bărbulescu
Un om pentru Universitate

Mihaela Bedecean
„Domnului Profesor, cu dragoste”. Amintire Profesorului Pompiliu Teodor

Virgil Bercea
Pompiliu Teodor. O evocare

Nicolae Bocşan
Generozitatea Profesorului

George G. Bologan
Pompiliu Teodor, un simbol al normalităţii

Maria Bucur Deckard
O evocare

Remus Câmpeanu
Istoria ca spaţiu ludic

Daniel Chiu
Profesorul Pompiliu Teodor – o efigie aparte

George Cipăianu
În amintirea profesorului Pompiliu Teodor

Ionuţ Costea
Într o lume de cuvinte

Nadia Cristea
Din amintirile unui ucenic

Dennis Deletant
„Est modus in rebus”

Ioan Drăgan
Un Sămănător

Mihai D. Drecin
Dom’ Profesor Pompi

Daniel Dumitran
Gânduri împărtăşite, în amintirea profesorului nostru

Viorel Faur
Magistrul, istoricul şi omul Pompiliu Teodor

Carmen Florea
Despre distincţie

Gelu A. Florea
Despre şcoala dinainte şi de după 1989 99

Georgeta Fodor
Evocări despre Profesorul Pompiliu Teodor

Alin Mihai Gherman
De mai multe ori, Pompiliu Teodor

Alexandru Ghişa
I se spunea Profesorul…

Ovidiu Ghitta
Profesorul care ştia să şi poarte pălăria

Albert van Goudoever
Thoughts and remembrances about my friend Pompiliu Teodor

Ladislau Gyémánt
Profesorul nostru

Keith Hitchins
A remembrance of Pompiliu Teodor

Ioan Horga
Un „refuz” cu destin

Andrei Marga
Un intelectual atitudinal

Gheorghe Mândrescu
O prezenţă deosebită, profesorul Pompiliu Teodor

Stelian Mândruţ
„Spirit exigent, dascăl intuitiv, fiinţă oblăduitoare”, sau despre implicarea Profesorului în călăuzirea devenirii mele profesionale

Iacob Mârza
„La câte bate ceasul!” Gânduri despre Profesorul Pompiliu Teodor

Radu Mârza
Un aristocrat: Profesorul Pompiliu Teodor

Miodrag Milin
Gânduri răzleţe – cu şi despre profesorul Pompiliu Teodor

Greta Monica Miron
Amintiri despre Profesor

Melinda Mitu, Sorin Mitu
O stea ce nu vrea să se stingă

Gabriel Moisa
Despre profesorul şi mentorul nostru Pompiliu Teodor, cu drag

Gelu Neamţu
Gândurile unui modest discipol despre ilustrul său dascăl, consemnate după zeci de ani...

Victor Neumann
Inimitabilul Profesor: Pompiliu Teodor şi şcoala de istorie de pe Napoca 11

Şerban Papacostea
De la profesiune la prietenie

Mircea Păcurariu
O prietenie de o jumătate de veac

Ovidiu Pecican
Profesorul meu

Zoe Petre
Voilà pourquoi j’aimais Rosine

Marta Petreu
Şi eu i am fost studentă

Alexandru Florin Platon
Pompiliu Teodor: eleganţa înnăscută a omului

Ioan Aurel Pop
Pompiliu Teodor – o evocare prin vorbe şi fapte antologice

Doru Radosav
Cartea Profesorului: „ultima carte”

Nicoleta Sălcudeanu
Ultimul Mohican

Laura Stanciu
Cum l am întâlnit pe Profesorul Pompiliu Teodor

Edit Szegedi
Examen cu Pompi

Anca Şincan
„Ancăi, în speranţa că va găsi o carieră în care să şi creadă”

Takár (Körtesi) Zsuzsánna
Despre un om deosebit

Nicolae Şerban Tanaşoca
În amintirea profesorului Pompiliu Teodor

Ion Toderaşcu
Întâlnirea cu Profesorul Pompiliu Teodor (mai, 1967)

Viorel Gh. Ţigu
„Fă astfel ca aproapele tău să nu sufere din pricina înţelepciunii tale...”

Marian Zăloagă
De la frânturi inconştiente la impresii mai coerente

Alexandru Zub
Pompiliu Teodor – In memoriam