ARHEOLOGIE

MULTICULTURALISM, IDENTITATE ȘI DIVERSITATE. PERSPECTIVE ISTORICE
IN HONOREM PROF. UNIV. DR. RUDOLF GRÄF LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 60 DE ANI
MULTIKULTURALISMUS, IDENTITÄT UND DIVERSITÄT. HISTORISCHE PERSPEKTIVEN
FESTSCHRIFT FÜR PROFESSOR RUDOLF GRÄF ZUM 60. GEBURTSTAG

Coordonatori: Iosif-Marin Balog, Ioan Lumperdean, Loránd Mádly, Dumitru Țeicu

carte
ISBN 978-606-543-667-1
Anul apariției: 2016
Format: B5
Nr. pagini: 800
Copertă cartonată
Preț: 90 lei

CUPRINS

Dumitru Țeicu
Profesorul Rudolf Gräf la moment aniversar

Mihaela Bedecean
Prof. univ. dr. Rudolf Gräf. Bibliografia selectivă a operei ştiinţifice

Wolf D. Gruner
„Erinnerungskultur, Geschichtsbilder und Geschichtspolitik – Überlegungen zu einer deutschen und europäischen Perspektive“

Florian Kührer-Wielach
„Örtliche Stammesindividualität und kulturelle Eigenart“. Eine Gedankenskizze zu Autonomie und kultureller Souveränität am Beispiel der rumäniendeutschen Gemeinschaften

Felician Velimirovici
Postmodernism, Inc. Three Hypotheses Probing the Limits of History

Carmen Anutza Pils
Ungewöhnliche Landschaften. Aspekte der Raumgestaltung in der Postmoderne und Gegenwart

Dumitru Ţeicu
Reflecții cu privire la arheologia Banatului

Alexandru Simon
Puteri moderne – puteri medievale: istorie, ideologie şi istoriografie în jurul liniei Carpaţilor în a doua jumătate a secolului XV

Ligia Boldea
Câteva observaţii asupra imaginii femeii în documentele medievale bănăţene (1300 – 1450)

Livia Magina
Amprente feminine într un oraş de frontieră: femeile în societatea urbană din Caransebeş în epoca modernă timpurie

Adrian Magina
O sursă pentru istoria Banatului în secolul al XVII lea: Protocoalele capitlului de la Alba Iulia

Fritz Mitthof, Lajos-Loránd Mádly
Ein Golddepot aus der Zeit des Horea-Aufstandes? Zur Geschichte eines siebenbürgischen Schatzfundes aus dem Jahre 1796

Alexandru-Bogdan Bud
Apusul unei epoci. Ultimele zile din viața împăratului Iosif al II lea

Costin Feneșan
Şcoala de silvicultură de la Caransebeş (1810 – 1812)

Daniela Deteșan
Valorificarea izvoarelor paşoptiste prin Arhiva Electronică de la Institutul de Istorie al Academiei din Cluj-Napoca. Documente consulare

Ela Cosma
Documente militare paşoptiste în Arhiva Electronică de la Institutul de Istorie al Academiei din Cluj-Napoca

Adrian Onofreiu
Revoluția de la 1848 – 1849 – paradigmă din istoria graniței militare năsăudene

Mircea-Gheorghe Abrudan
Andrei Şaguna şi Alexander Bach

Ioan Bolovan, Mircea Chira, Adrian Onofreiu
Telciu (jud. Bistrița-Năsăud) la 1869: tabloul statistico-demografic şi socio-economic al unei localități rurale din nord-estul Transilvaniei

Ioan-Vasile Leb
140 de ani de la cea de a doua conferinţă de unire de la Bonn, dintre ortodocşi şi vechii-catolici (1875 – 2015)

Volker Wollmann
Schaustufen aus Siebenbürgen im Naturhistorischen Museum in Wien und in anderen mineralogischen Sammlungen Europas

Ana-Carina Babeu
Implicarea Bisericii Ortodoxe Române şi a autorităţilor locale în combaterea concubinajului în zona Caransebeşului la sfârşitul secolului al   XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean
Studiu asupra evoluției băncilor și a vieții financiar-bancare în „Cadrilaterul aurifer” al Apusenilor (1885 – 1914)

Sorin Mitu
Românii ardeleni la începutul secolului al XX lea: loialităţi şi identităţi în schimbare

Ion Cârja
Între împărat și națiune. Români și italieni sub flamură habsburgică în anii Marelui Război

Robert Nagy
Politica de investiţii ale Germaniei la sfârșitul secolulului al XIX-lea și începutul secolului XX
Peter Urbanitsch
Bürgerliche Lebenswelten in Cisleithanien

Nicolae Teşculă
Asociaţionismul economic săsesc şi publicistica. Siebenbürgische Verkehrs-Zeitung 1910 – 1911

Gunda Barth-Scalmani
Der eiserne Wehrmann in Hermannstadt: Kriegsnagelungen als Formen politischer Kommunikation im öffentlichen Raum

Ana Victoria Sima, Mirela Andrei Popa
Copiii în vreme de război. O perspectivă transilvăneană asupra Primului Război Mondial

Mihai-Octavian Groza
Activitatea senatului militar român central al ofiţerilor şi soldaţilor din Viena (31 octombrie – 27 noiembrie 1918)

Nicolae Bocşan
Şvabii şi problema apartenenţei Banatului (octombrie 1918 – noiembrie 1919)

Ludovic Báthory
Dezvoltarea industriei carbonifere în Valea Jiului 1919 – 1930. Descifrarea sistemului de contabilitate secretă a societăților carbonifere și recalcularea producției de cărbune

Maria Ghitta
Un preot la „Acţiunea Românească”: dr. Titus Mălaiu

Constantin Bărbulescu
Căsătorie, rasă și eugenism în România interbelică

Jens Oliver Schmitt
Der „Kreuzzug des Rumänentums“ des Mihail Stelescu als legionäre Dissidenz

Ottmar Traşcă
Rapoartele Serviciului Secret al Armatei române referitoare la organizaţia maghiară de spionaj şi diversiune descoperită la Oradea în 14 august 1940

Artur Lakatos
Primele luni ale Armatei Roşii în oraşul Cluj, 1944 – 1946. O abordare socio antropologică

Claudiu-Sergiu Călin
Circulara episcopului dr. H.c. Augustin Pacha din 4 iunie 1950 – un document anticomunist în plină eră stalinistă şi urmările sale

Rudolf Windisch, Stelian Mândruț
Eugen Seidel (1906–1981), deutscher Antifaschist, Professor an der Universität Cluj / Klausenburg (1947–1955)

László Wellmann
Abordarea relaţiilor economice în cadrul discuţiilor româno-ungare în anii ’70

Peter Jordan
Raumprägende Wirkungen der Habsburgermonarchie. Eine gegenwartsbezogene geographische Analyse