RELIGIE ŞI TEOLOGIE

EVANGHELIA LUI IISUS. MISIUNEA CUVÂNTULUI

Stelian Tofană

carte
ISBN 978-606-543-564-3
Anul apariției: 2015
Format: B5
Nr. pagini: 402
Copertă cartonată

„În perioada interbelică, Simion Mehedinţi-Soveja, militând pentru împlinirea învăţăturii Mântuitorului, făcea şi o evaluare calitativă a creştinilor: Un om, ca şi un popor, atâta preţuieşte cât a înţeles din Evanghelie şi cât poate să urmeze învăţăturii lui Iisus.
Vremurile merg înainte şi, în contemporaneitate, Părintele Profesor Dr. Stelian Tofană încearcă să-i sensibilizeze pe oamenii veacului postmodern să înţeleagă şi să pună în practică Evanghelia lui Iisus. Și face lucrul acesta răspunzând exigențelor actuale.
Oprindu-se la pericopele evanghelice duminicale din cele trei perioade liturgice, a Penticostarului, a Octoihului și a Triodului, le tâlcuiește cu multă înțelepciune pentru a fi înțelese și de omul agresat de ispitele secularizării.
Clujenii sunt familiarizați cu modul de abordare a proble¬melor esențiale de către Părintele Profesor Dr. Stelian Tofană din predicile de la Catedrală, din emisiunile Radioului „Renașterea“ şi din conferinţele publice, care au mare impact.
Cartea aceasta de predici, însă, poate ajunge şi în mâna citi¬torilor din alte regiuni ale ţării, a preoţilor şi a credincioşilor fascinaţi de Cuvântul lui Dumnezeu, a studenţilor şi doctoran¬zilor. Şi cred că le va fi de mare folos.
Felicitându-l pe autor, îl binecuvântăm, iar cititorilor le recomandăm această carte, care le va fi de mult folos duhov¬nicesc şi-L rugăm pe Dumnezeu ca cele propovăduite să aducă rod bogat“.
(„Pledoarie pentru punerea în practică a Evangheliei lui Iisus“, † ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului)