ARHEOLOGIE

TRECUTUL MAI APROAPE DE NOI
OMAGIU PROFESORULUI GHEORGHE MARINESCU LA 70 DE ANI

Coordonatori: Alexandru Gavrilaș, Dan Lucian Vaida, Adrian Onofreiu, George G. Marinescu

carte
ISBN 978-606-543-637-4
Anul apariției: 2015
Format: A4
Nr. pagini: 376
Copertă cartonată

CUPRINS


Lista autorilor
Cuvânt înainte

I. GHEORGHE MARINESCU, UN MECENA AL CULTURII BISTRIȚENE

Dumitru PROTASE
O importantă contribuție ştiințifică: George Marinescu, „Cercetări arheologice în județul Bistrița-Năsăud”

Victor ȘTIR
„Delictul” de carte

Vasile Șt. TUTULA
George Marinescu, un istoric dăruit arheologiei: două volume de arheologie şi istorie care valorează zeci şi sute de filoane de aur

Mircea Gelu BUTA
Istoria este asemenea unei simfonii

II. CONTRIBUȚII ARHEOLOGICE

George G. MARINESCU
Așezarea preistorică de la Chiochiș „Pe Clejă” (jud. Bistrița-Năsăud)
Site préhistorique de Chiochiș (« Pe Clejă »), département de Bistrița-Năsăud

Florea COSTEA
Sud-estul Transilvaniei în prima epocă a fierului
The South-East Transylvania during the first Iron Age

Aurel RUSTOIU
Arme, care de luptă şi elite războinice în Transilvania epocii fierului. Un mormânt cu arme şi un cui de ax din fier din necropola La Tène de la Fântânele-„Dâmbu popii”
Weapons, Chariots and Warlike elites in Iron Age Transylvania. A burial containing weapons and an Iron linchpin from the La Tène Cemetery at Fântânele-Dâmbu Popii

Sándor BERECKI, Daniel M. CIOATĂ
Late Iron Age Zoomorphic clay representations from Luduş, Mureş County

Valeriu SÎRBU, Lucica SAVU
Descoperirile dacice târzii (morminte, depuneri) fortuite de la Rotbav (județul Braşov)
The late Dacian finds (graves, deposits) from Rotbav (Braşov County)

Alexandra COMŞA
Date antropologice privind rămăşițele osteologice umane incinerate descoperite în două morminte (C1, C2) în situl arheologic de la Rotbav (com. Feldioara, jud. Braşov)
Anthropological data from the ostheological cremated remains discovered in two graves at the archaeological site of Rotbav (Feldioara, Brasov County)

Horea POP
Materiale arheologice dacice din colecția Colegiului Național „Simion Bărnuțiu” din Şimleu Silvaniei (județul Sălaj)
Archaeological Dacian materials from the collection of „Simion Bărnuțiu” Highschool from Şimleu Silvaniei, Sălaj County

Iosif Vasile FERENCZ
O brățară de bronz descoperită la Ardeu
A bronze bracelet found in Ardeu

Dumitru PROTASE
Comments regarding the re-use of Roman funeral monuments in the walls of auxiliary Castra in Dacia

Radu ZĂGREANU
The funerary Stelae from the rural settlements of Dacia Porolissensis
Stele funerare în așezările rurale din Dacia Porolissensis

Cristian GĂZDAC
Regalianvs și Dryantilla. Noi descoperiri la Carnuntum
Regalianvs and Dryantilla. The new evidence from Carnuntum

Sorin NEMETI
Un mormânt din epoca migrațiilor la Turda (Potaissa)
A migration period grave from Turda (Potaissa)

III. CONVERGENȚE ISTORICE ȘI CULTURALE

Victor V. VIZAUER
Etnotoponimele şi distribuția comunităților etnice în Transilvania medievală (prima jumătate a secolului al XIV-lea)
The Etnotoponyms and the distribution of the ethnic communities in Medieval Transylvania (first half of the 14th Century)

Ion CÂRJA
Un francez cutreierând Banatul. Regimentul de graniță de la Caransebeş în relatările de călătorie ale mareşalului Marmont (1834)
A Frenchman wandering Banat. The Border Regiment in Caransebeș in the Travel stories of Marshal Marmont (1834)

Doru MÂTI
Colaborare interinstituțională în Țara Năsăudului în secolul al XIX-lea: Regiment și Biserică
The inter-institutional collaboration in the Nasaud Land during the 19th century. The Regiment and the Church

Dorin DOLOGA
Școlile triviale din zona Năsăudului în perioada dualismului austro-ungar (1867–1909)
Les écoles triviaux de la region de Năsăud dans la période du dualisme austro-hongroise (1867–1909)

Vasile Şt. TUTULA
Transilvania: repere istorice (1113–1918) permanență, continuitate și unitate românească
Transylvania: Historical landmarks (1113–1918)

Vasile DOBRESCU, Adrian ONOFREIU
Despre banca „Bistrițiana” în sistemul de credit al Comitatului/Județul Bistrița-Năsăud
La banque «Bistrițiana» et le système bancaire du comitat de Bistrița-Năsăud

Adrian ONOFREIU, Mircea PRAHASE
Un altfel de „toponimie și istorie”
Une toponymie et une histoire différentes

Ironim MARŢIAN
Avocatul dr. Cassiu Maniu (1867–1943), absolvent al Gimnaziului Superior gr.-cat. Românesc din Năsăud
L’avocat Cassiu Maniu (1867–1943) – Diplômé du Gymnase supérieur roumain de Năsăud

Paul-Ersilian ROŞCA
Sensuri şi perspective teoretice ale guvernării patriarhului Miron Cristea. Naționalism şi credință sub Carol al II-lea
Meanings and theoretical perspectives of the Miron Cristea Patriarch’s Governorship. Nationalism and Religion during the Reign of Charles 2

Ottmar TRAŞCĂ
Percepții referitoare la începuturile guvernării național-legionare. Un raport inedit din 25 octombrie 1940
Perceptions on the Beginnings of the National-Legionnaire Government. An Unpublished Report from October 25th, 1940

Mircea Gelu BUTA, Adrian ONOFREIU
Întâiul primar român al Bistriței. Avocatul Corneliu Mureșanu (1903–1996)
Le premier maire de Bistrița. L’avocat Corneliu Mureșanu (1903–1996)

Doru RADOSAV Biserica Română Unită în anii comunismului între istorie şi memorie. Câteva considerații
Romanian United Church in the Years of Communism between History and Memory. Some considerations

Valentin ORGA
Victor Onişor Jr. între presiunea Securității şi pasiunea pentru artă
Victor Onişor Jr. between the pressure of Securitate and passion for art

Liviu PĂIUȘ
Țara Năsăudului – unitate și diversitate etnoculturală și folclorică
Le Pays de Năsăud – unité et diversité ethno-culturelle et folklorique

Dan Lucian VAIDA
File din istoria unui vechi steag grăniceresc
Quelques pages de l’histoire d’un ancien drapeau de garde-frontière