ARHEOLOGIE

REPREZENTĂRI ANTROPOMORFE NEOLITICE ȘI ENEOLITICE ÎN COLECȚIA MUZEULUI REGIUNII PORȚILOR DE FIER

Marin Iulian Neagoe

carte
ISBN 978-606-543-642-8
Anul apariției: 2015
Format: B5
Nr. pagini: 152
Preț: 50 lei

„[…] Dincolo de valoarea științifică a lucrării, se conturează cea de restituire, de completare a unor părți ale trecutului rămase necunoscute, de repunere în circuitul de valori a unor piese și cercetări arheologice rămase în umbră. […]
Deși volumul își are rădăcinile în cercetări mult trecute, prin metodologia promovată și mai ales prin propunerea unor direcții de cercetare noi, lucrarea este și puternic ancorată într-un viitor care se întrezărește diferit și, mai ales, optimist, pentru arheologia mehedințeană“. (din „Prefață“, cercetător științific II dr. Adina Boroneanț)

CUPRINS

PREFAȚĂ

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Aspecte ale activităţii muzeografice şi arheologice la Drobeta

CAPITOLUL II. Plastica antropomorfă neolitică și eneolitică între funcționalitate și simbolism

CAPITOLUL III. Reprezentări antropomorfe aparţinand culturii Vinča
Figurine antropomorfe, faza Vinča B2
Figurine antropomorfe, faza Vinča C

CAPITOLUL IV. Reprezentări antropomorfe aparţinand culturii Gumelniţa
A. Reprezentările antropomorfe feminine
B. Vase sau fragmente de vase antropomorfe

CAPITOLUL V. Reprezentări antropomorfe aparţinand culturii Cucuteni
Tipul A1
Tipul B1

CAPITOLUL VI. Catalogul reprezentărilor antropomorfe neolitice și eneolitice din colecția Preistorie a Muzeului Regiunii Porților de Fier

ABSTRACT
BIBLIOGRAFIE
ABREVIERI BIBLIOGRAFICE
INDICE
PLANȘE