ARHEOLOGIE

GHIOROC „BALASTIERA VEST”. O AŞEZARE NEOLITICĂ DIN BAZINUL MUREŞULUI INFERIOR
GHIOROC “BALASTIERA VEST”. A NEOLITHIC SETTLEMENT IN THE LOWER MUREŞ BASIN

Victor Sava, Anamaria Tudorie, Mihaela Savu

carte
ISBN 978-606-543-620-6
Anul apariției: 2015
Format: B5
Nr. pagini: 154
Copertă cartonată

Volumul, care deschide seria „Archaeology in the Lower Mureş Basin“, este dedicat descoperirilor neolitice de la Ghioroc „Balastiera Vest”. Această descoperire se înscrie într-o serie mai largă de obiective arheologice din judeţul Arad, cercetate în ultimii 10 ani, mare parte datorându-se numeroaselor lucrări de investiţii în infrastructură. Investigaţiile arheologice au dus la dezvelirea unei părţi dintr-o aşezare neolitică timpurie şi o aşezare din epoca medievală (secolele XI–XIII d.Chr.).


CUPRINS/CONTENTS

Introducere/ Introduction

Victor Sava, Mihaela Savu
1. Cadrul geografic şi localizarea sitului/ Geographical Context and Site Location

Victor Sava
2. Sistemul de săpătură şi metodologia de cercetare arheologică/ Excavation System and Archaeological Research Methodology

Victor Sava, Mihaela Savu
3. Descrierea complexelor arheologice/ Description of the Archaeological Features

Anamaria Tudorie
4. Materialul arheologic/ The Finds
4.1. Ceramica neolitică timpurie (Starčevo-Criș)/ 4.1. Early Neolithic Pottery (Starčevo-Criș)

Mihaela Savu
4.2. Materialul litic/ The lithic material

Xenia Pop
4.3. Studiul arheozoologic al materialului osteologic animalier/ Archaeo-zoological study of the animal bone material

Anamaria Tudorie, Victor Sava
5. Cronologia descoperirilor/ Chronology of the discoveries

Victor Sava
6. Repertoriul descoperirilor neolitice timpurii din judeţul Arad/ Repertory of Early Neolithic Discoveries in Arad County

Victor Sava
7. Discuţii/ Discussions

Mulţumiri/ Acknowledgements

Abrevieri bibliografice/Bibliographical Abbreviations

Bibliografie/Bibliography

Planşe/Plates

Lista autorilor/List of Contributors