NUMISMATICĂ

DROBETA. ORAȘUL NEPĂRĂSIT AL DACIEI ROMANE

Cristian Găzdac, Ágnes Alföldy-Găzdac, Marin Neagoe, Oana Neagoe

carte
ISBN 978-606-543-626-8
Anul apariției: 2015
Format: A4
Nr. pagini: 234
Preț: 50 lei

CUPRINS


CUVÂNT ÎNAINTE

MULȚUMIRI

DROBETA. Orașul și istoria sa
Istoriografia Drobetei
Drobeta pre-romană
Drobeta romană
Podul lui Traian (planul 8)
Portul roman (plan 9)
Castrele
Castrul de pământ – Schela Cladovei? (harta 5)
Castrul auxiliar de la Drobeta (planurile 1–4)
Termele castrului (planul 5)
Amfiteatrul (planul 6)
Necropolele (hărțile 10–11, 13–14)

COMENTARII NUMISMATICE
Depozitele monetare
Monedele izolate
Spectrul numismatic
Nominalele (tabelele 1–6; graficul 9; cataloage)
AUR
ARGINT
BRONZ
MONEDELE PROVINCIALE (tabelul 8; harta 15)
Aprovizionarea monetară
Fenomene specifice ale circulației monetare la Drobeta
Castru vs. oraș (graficul 7)
Drobeta vs. Dacia (tabelul 7; graficul 8)

BIBLIOGRAFIE

LISTA ILUSTRAȚIILOR
Hărți
Tabele

GRAFICE

CATALOAGE
Drobeta. Castrul auxiliar
Drobeta. Aria orașului
Drobeta. Termele
Drobeta. Amfiteatrul
Drobeta. Cetatea Severinului
Drobeta. Necropola de Nord
Drobeta. Necropola de Est
Drobeta. Necropola de Vest
Drobeta. Donații
Drobeta. Catalog general

PLANȘE