ISTORIE

EPISCOPUL IOAN BĂLAN ÎN DOSARELE SECURITĂŢII

Sergiu Soica, Gabriel Buboi

carte
ISBN 978‑606‑543‑628‑2
Anul apariției: 2015
Format: A5
Nr. pagini: 414
Preț: 25 lei

„Evenimentele istorice se consemnează de-a lungul timpului şi sunt o comoară pentru toţi cei care nu au fost prezenţi, însă doresc să cunoască trecutul pentru ca el să nu rămână uitat în negura timpului. Asemenea oricărui tezaur Arhivele devin importante şi încep să joace un rol special atunci când sunt studiate, sunt scoase la lumină şi puse la dispoziţia cititorului. Cine ar fi putut spune că cei care au jucat un rol atât de important în martiriul episcopilor, preoţilor şi credincioşilor greco-catolici vor putea deveni o sursă de documentare esenţială în descoperirea evenimentelor care au avut loc într-o perioadă relativ recentă însă deosebit de tulbure?
Evocarea figurii episcopului martir Ioan Bălan în paginile acestei cărţi reprezintă un act de aducere aminte cu recunoştinţă a istoriei recente a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi a mărturiei sale de credință şi fidelitate faţă de Cristos, Bunul Păstor şi Capul Bisericii“. (Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj)


CUPRINS

Cuvant introductiv

Martiriul Episcopului Ioan Bălan – Consideraţii spirituale
Încercarea naşte virtutea
Statornicia credinţei ca temelie a martiriului
Discernământul – poartă privilegiată a legăturii lui Ioan Bălan cu Dumnezeu
Conciliul Vatican II şi mărturia Bisericii Greco‑Catolice Române
Ospitalitatea – virtute a martirului
Ioan Bălan – paradigma unei umanităţi binecuvântate

Biografia Episcopului Dr. Ioan Bălan
Seminaristul Ioan Bălan
Preotul Ioan Bălan
Protopopul Ioan Bălan
Canonicul Ioan Bălan
Episcopul Ioan Bălan
Activitatea Episcopului Ioan Bălan
Episcopul Ioan Bălan în închisorile comuniste şi Domiciliul Obligatoriu
Scrierile Episcopului Bălan
Publicaţiile Episcopului dr. Ioan Bălan

Episcopul dr. Ioan Bălan în dosarele Securităţii

ANEXE

Autobiografia episcopului Dr. Ioan Bălan scrisă pentru rudeniile sale (în 1955)

Documente şi fotografii

Summary
Sommario

Bibliografie

Indici de nume şi localităţi