ARHEOLOGIE

ARTA ROMANĂ LA POTAISSA

Mihai Bărbulescu

carte
ISBN 978-606-543-612-1
Anul apariției: 2015
Format: B5
Nr. pagini: 308
Copertă cartonată

„Această carte nu este un volum de tip CSIR. Mai întâi, pentru că prezintă toate domeniile artistice, nu doar sculptura în piatră. În al doilea rând, pentru că este o sinteză care se întemeiază pe cele mai multe monumente ale artei majore și minore, dar (în mod deliberat) nu pe toate. Nu este un catalog complet. O sinteză are nevoie de elementele esențiale pentru a trasa o imagine corectă. Nimic din elementele esențiale, cred, n‑a fost uitat. Nu există aici nicio referire la arta mozaicului la Potaissa, căci nu se păstrează niciun fragment de mozaic și nici informații vechi cât de cât concludente nu deținem. Ar fi fost oare firesc să postulăm că la Potaissa n‑ar fi existat mozaicuri, pentru că din «catalog» acestea lipsesc? Am lăsat deoparte piese care nu aduceau noutăți în tabloul artei din Potaissa decât numeric […] Viitorul va adăuga mereu obiecte la categoriile cunoscute, catalogul lor va crește, fără a schimba trăsăturile definitorii ale artei unui oraș roman. Să sperăm însă că se vor adăuga și elemente esențiale necunoscute acum, care ar putea remodela viziunea actuală. Așadar, conchidem cu Iorga că într‑o sinteză «adevărurile istorice sunt de discernământ, nu de simplă constatare și reproducere». Prin urmare, e o carte fără statistici, grafice și formule“. (din „Cuvânt înainte“)


CUPRINS

Cuvânt înainte

I. Orașul și oamenii
Cum se naște un oraș
Un oraș mare în Dacia, mic în Imperiul roman
Un oraș cosmopolit
Un oraș bogat
Arta în oraș și acasă
Să cumperi o operă de artă...
...să economisești banii...
...sau să furi o operă de artă?

II. Domeniile artistice
A. Sculptura în piatră
a. Sculptura tridimensională (ronde bosse)
Statui religioase
Statui funerare
Statui decorative
Sculptura mică
b. Relieful
Relieful votiv
Relieful funerar
Simboluri și aluzii în relieful funerar
Portretul
B. Sculptura în bronz
a) Statuile de bronz
b) Statuetele de bronz
C. Artizanatul rafinat
a) Universul cotidian
b) Decorarea metalului
D. Gliptica
E. Coroplastica
F. Culorile Potaissei
G. Decorul
a) Decorul pe reliefuri funerare și pe altare votive
b) Decorul arhitectural

III. Artizani și ateliere

IV. Arta romană la Potaissa

V. Soarta monumentelor de artă din Potaissa

Anexă. Fișe tehnice

Proveniența ilustrațiilor

Abrevieri