ARHEOLOGIE

TIMIŞOARA–FREIDORF. CERCETĂRILE ARHEOLOGICE PREVENTIVE DIN ANUL 2006

Mircea Mare, Daniela Tănase, Florin Drașovean, Georgeta El Susi, Szilárd Sándor Gál

carte
ISBN 978-606-543-214-7
Anul apariției: 2011
Format: A4
Nr. pagini: 200
Copertă cartonată

CUPRINS

Cuvânt înainte (Mircea Mare)

I. Istoricul cercetărilor (Mircea Mare)

II. Descrierea complexelor arheologice (Mircea Mare)
1. Așezarea eneolitică (cultura Baden)
2. Așezarea din secolele III–IV p. Chr.
3. Necropola din prima jumătate a secolului V p. Chr.

III. Locuirea eneolitică târzie (Florin Drașovean)

IV. Așezarea din sec. III–IV p. Chr. Analiza tipologică și cronologică a materialului arheologic (Daniela Tănase)

V. Studiul oaselor de animale (Georgeta El Susi)

VI. Morminte din epoca timpurie a migraţiilor (Daniela Tănase)

VII. Buletinul antropologic (Szilárd Sándor Gál)

VIII. Concluzii (Mircea Mare)

IX. Bibliografie

X. Lista ilustraţiilor

XI. Timișoara–Freidorf (Summary)