ARHEOLOGIE

ROMÂNII ȘI EUROPA (SEC. XIV–XXI)
LES ROUMAINS ET L’EUROPE (SIÈCLES XIV–XXI)

Editor: Constantin Augustus Bărbulescu

carte
ISBN 978-606-543-562-9
Anul apariției: 2014
Format: A4
Nr. pagini: 222

CUPRINS

Cuvânt înainte

CIVILIZAŢIA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE MEDIEVAL ŞI MODERN (SECOLELE XIV–XVIII)

Lucian Constantin Palade
Consideraţii privind relaţiile lui Vlad Ţepeş cu Ştefan cel Mare

Claudiu Neagoe
Cămătari şi negustori turci în Ţara Românească (secolul al XVI-lea – prima jumătate a secolului al XVIII-lea)

Şarolta Solcan
Familia şi problema pribegiei în Ţările Române la sfârşitul Evului Mediu

Marin Toma
Emoţie şi eveniment excepţional în Ţara Românească (1600–1750)


ROMÂNII ŞI EUROPA (SECOLELE XIX–XXI)

George Daniel Ungureanu, Cornel Popescu
Modernizare și românizare în Dobrogea post-otomană

Maria Georgescu
Cadeţi şi ofiţeri români la studii şi stagii de specializare în Franţa în timpul lui Napoleon al III-lea

Petre Otu
1913. România – „Pompierul Balcanilor”

Andrei Nicolescu
Contacte româno-franceze la nivelul factorilor de decizie militară (1930–1936)

Aurelian Chistol
Relaţii româno-sovietice în perioada guvernării Goga-Cuza (28 decembrie 1937 – 10 februarie 1938)

Florian Bichir
Figuri ale exilului românesc în dosarele Securității – studiu de caz Pamfil Șeicaru

Mihaela Stănciulescu
Drumul de la identitate la integrare în Balcanii de Vest

Andreia Dumitrică
Revizuirea Constituției între necesitate și realitate politică în România prezentă

Adrian Morărescu
Principiul proporţionalităţii prin prisma unor drepturi şi libertăţi garantate de Convenţia EDO


CULTURĂ ȘI CIVLIZAȚIE ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC

Mihaela Grancea
Adevărul din ficţiune versus ficţiunea din adevăr. Romanul istoric şi creaţia populară românească despre tragedia Brâncovenilor

Teodor Octavian Gheorghiu
„Lipscăniile” (Târgurile) Orașelor românești extracarpatice, între a fi și a nu fi. O istorie recentă. Studiu de caz: Buzău

Daniela Giugea
Orașul Curtea de Argeș la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea

Elena Popescu
„Gazeta Ţăranilor” 1892–1930 (Argeş) – o lecţie de gazetărie locală de calitate

Delia Duminică
Adeziunea gazetarului Tudor Teodorescu-Braniște la ideile democratice. Societatea românească la cumpăna secolelor XIX–XX