ARHEOLOGIE

ARAD „BARIERĂ”. CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE ÎNTR-UN SIT DE EPOCĂ SARMATICĂ
ARAD “BARIERĂ”. RESCUE EXCAVATION IN A SARMATIAN PERIOD SITE
(SERIA PATRIMONIUM ARCHAEOLOGICUM TRANSYLVANICUM. 6)

Lavinia Grumeza, Adrian Ursuţiu, Gelu Copos

carte
ISBN 978-606-543-415-8
Anul apariției: 2013
Format: A4
Nr. pagini: 132
Copertă cartonată
Preț: 35 lei

CUPRINS / CONTENTS


Prefaţă / Preface

I. Introducere. Istoricul şi metodologia cercetării / Introduction. Research timeline and methodology

II. Structura aşezării / The settlement
II.1 Locuinţele / Dwellings
II.2 Anexe / Annexes

III. Morminte/contexte funerare / Burials/funerary contexts
III.1 Morminte / Burials
III.2 Mormânt de copii / Child burials
III.3 Oseminte umane în contexte atipice / Human remains in ‘atypical’ contexts

IV. Materialul ceramic / Pottery
IV.1 Date generale / General information
IV.2 Funcţionalitatea şi tipologia vaselor / Functionality and typology
IV.3 Aspecte tehnologice / Technological aspects

V. Material special / Small finds
V.1 Mărgele / Beads
V.2 Podoabe / Decorations

VI. Unelte şi obiecte de uz gospodăresc / Tools and objects of the household use

VII. Concluzii / Conclusions

ANA-MARIA DOJA

VIII. Studiul osteologic al defuncţilor / Anthropoligical analysis of the buried individuals

IX. Catalogul descoperirilor / Description of the features and of the archaeological finds

Bibliografie / Bibliography

XI. Lista ilustraţiilor / List of plates