MONOGRAFII

MONOGRAFIA PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE RĂZBOIENI‑CETATE

Pantilimon Popovici

carte
ISBN 978-606-543-576-6
Anul apariției: 2015
Format: B5
Nr. pagini: 360

CUPRINS

Prefață

Capitolul I. Preocupări şi încercări de cunoaştere şi scriere a istoriei Parohiei
Ortodoxe Române Războieni‑Cetate

Capitolul II. Parohia Ortodoxă Română Războieni‑Cetate. Repere geografice,
istorice, toponimice, demografice şi onomastice
II.1. Reperele geografice
II.2. Repere istorice
II.3. Toponimia satului Războieni‑Cetate
II.4. Demografia parohiei
II.5. Onomastica în Parohia Ortodoxă Războieni‑Cetate. Nume de vechi familii
româneşti creştin‑ortodoxe

Capitolul III. Ad Vatabos (Războieni‑Cetate) între Apulum (Alba Iulia) şi
Potaissa (Turda). Repere ale începutului creştinismului în spaţiul transilvănean

Capitolul IV. Parohia Ortodoxă Războieni‑Cetate în cadrul organizării administrativ‑bisericeşti în Transilvania (sec. XVI–XXI)

Capitolul V. Biserica parohiei
V.1. Definiţia termenului şi importanţa sa
V.2. Bisericile Parohiei Ortodoxe Române Războieni‑Cetate de‑a lungul timpului
V.3. Arhitectura bisericii. Iconostasul. Amvonul. Sfânta Masă şi Sfântul Antimis
V.4. Pictura
V.5. Clopotele bisericii
V.6. Îngrijirea bisericii

Capitolul VI. Casa parohială şi „supraedificatele” (anexele) sale

Capitolul VII. Cimitirele Parohiei Ortodoxe Războieni‑Cetate, „grădina adormită a bisericii”
VII.1. Preliminarii
VII.2. Amenajarea și îngrijirea cimitirelor. Scurt istoric
VII.3. Probleme privind îngrijirea cimitirelor în Parohia Ortodoxă Războieni‑Cetate
VII.4. Scurt istoric al cimitirelor Parohiei Ortodoxe Române din Războieni‑Cetate

Capitolul VIII. Slujitorii bisericii
VIII.1. Preotul ortodox român și rolul său în comunitățile bisericești din Transilvania – cadru istoric
VIII.2. Preoții slujitori în Parohia Ortodoxă Războieni‑Cetate (1784–2010)
VIII.3. Cântăreții (Cantorii) (1793–2012)
VIII.4. Clopotarii (Crâsnicii) (1871–2012)

Capitolul IX. Organele deliberative ale Parohiei Ortodoxe Române Războieni‑Cetate
IX.1. Adunarea parohială (sinodală)
IX.2. Consiliul Parohial. Epitropii
IX.3. Comitetul parohial (comitetul de femei)

Capitolul X. Averea parohiei. Bunurile materiale şi spirituale
X.1. Clădiri – valoarea de inventar
X.2. Pământul bisericii
X.3. Icoane şi obiecte de cult vechi. Hramul bisericii
X.4. Biblioteca parohială. Cărţi, reviste de cult şi laice
X.5. Arhiva parohiei

Capitolul XI. Cronica vieţii parohiale în Războieni‑Cetate
XI.1. Sfinţiri. Vizite canonice. Momente importante în viaţa parohiei (1911–2010)
XI.2. O imagine a parohiei şi enoriaşilor din perspectiva descrierilor făcute de preoţi
XI.3. Donaţii şi donatori. Misiuni creştin‑umanitare ale credincioşilor din Parohia Ortodoxă Română Războieni‑Cetate
XI.4. Alte confesiuni în satul Războieni‑Cetate. Treceri interconfesionale (1920–2010)
XI.5. Biserica şi şcoala. Activităţi educative în cadrul Parohiei Ortodoxe Române
Războieni‑Cetate
XI.6. Oameni de seamă ai Parohiei Ortodoxe Române Războieni‑Cetate

Capitolul XII. Parohia Ortodoxă Română Războieni‑Cetate între tradiție și înnoire

Anexe

Bibliografie