ISTORIE

BISERICA GRECO‑CATOLICĂ DIN BANAT ÎN PRIMELE DOUĂ DECENII ALE REGIMULUI COMUNIST

Sergiu Soica

carte
ISBN 978-606-543-495-0
Anul apariției: 2014
Format: A5
Nr. pagini: 326
Copertă cartonată
Preț: 40 lei

„Partea merituoasă a lucrării stă în «democratizarea» demersului, în sensul că până acum majoritatea studiilor referitoare la persoanele Bisericii greco‑catolice din detenţie, în perioada comunistă din România, s‑au concentrat asupra episcopilor şi așa‑ziselor elite ale acestei instituții (fără ca cineva, până acum, să ne fi explicat care erau „elitele” confesionale!). Astfel, Sergiu Soica include în analiza lui nu doar pe episcopii şi preoţii care au fost întemniţaţi, ci se ocupă și de o importantă cohortă de persoane laice care s‑au opus regimului comunist şi care au rezistat «unificării» religioase, prin diferite forme.
De aici rezidă și complexitatea lucrării, care nu abordează strict istoria acestei Biserici între anii amintiți, ci tema se grefează exemplar pe istoria instaurării comunismului la noi, cu o analiză demnă de remarcat prin calitatea ei în ceea ce privește regimul concentraționar, totul fiind prezentat metodic, chiar scolastic, dar într‑o succesiune logică și reconstrucție istoriografică aproape fără cusur sub aspectul empirismului.
Prin numărul mare de documente utilizate în Anexă, prin extrem de utila cronologie și glosar de la finele lucrării, lucrarea lui Sergiu Soica ne apare ca o cercetare foarte utilă și mai ales necesară, pentru că se constituie într‑un reper peste care viitorii analiști ai fenomenului nu vor putea trece, îndeosebi în ce privește maniera de documentare.“ (Lucian Nastasă‑Kovács, în Cuvânt înainte)


CUPRINS


CUVÂNT ÎNAINTE
1. Introducere
Istoriografia temei

2. Biserica Greco‑Catolică din Banat în anul 1948
2.1. Structura Episcopiei Greco‑Catolice de Lugoj
2.1.2. Preoţii Episcopiei de Lugoj în anul 1948.
2.2. Activitatea administrativă a Episcopiei de Lugoj
2.3. Politică şi confesiune în România, 1945–1965
2.4. Regimul comunist şi Biserica Greco‑Catolică
2.5. Premisele interzicerii Bisericii şi situaţia Episcopiei de Lugoj
2.5.1. Catedrala din Lugoj
2.6. Pregătirea interzicerii Bisericii Greco-Catolice
2.6.1. Denunţarea unilaterală a Concordatului cu Sfântul Scaun
2.6.2. Legile din 1948 pentru reforma învăţământului
2.6.2.1 Naţionalizarea şcolilor confesionale
2.6.2.2. Protestul Episcopilor împotriva legii învăţământului
2.6.3. Legea pentru regimul cultelor
2.7. Interzicerea Bisericii Greco‑Catolice (octombrie – decembrie 1948)
2.7.1. Pregătirea Adunării de la Cluj
2.7.2. Adunarea de la Cluj (1 octombrie)
2.7.3. „Serbarea” de la Alba‑Iulia
2.7.4. Arestarea şi întemniţarea episcopilor uniţi
2.7.5. Decretul 358 din 1 decembrie 1948

3. Biserica Greco‑Catolică din Banat 1948–1965
3.1. Nunţiatura Apostolică şi Biserica Greco‑Catolică
3.2. Manifestări publice de credinţă
3.3. Memoriile episcopului Ioan Ploscaru adresate Guvernului
3.3.1. Alte memorii
3.4. „Consolidarea unirii”
3.5. Încercări de reconciliere între România comunistă şi Sfântul Scaun

4. Elite ale Bisericii Greco‑Catolice din Banat, 1945–1965
4.1. Perioada şi anii de detenţie ai Episcopilor şi Preoţilor greco‑catolici din Episcopia de Lugoj
4.2. Aspecte privind vârsta preoţilor întemniţaţi
4.3. Destinaţia clericilor Episcopiei de Lugoj în penitenciarele regimului comunist: locaţie
4.4. Clerici ai Episcopiei de Lugoj în penitenciarele regimului comunist: stare civilă şi situaţia studiilor
4.5. Clerici demisionaţi / „nereveniţi”
5. Detenţia Comunistă – Itinerariul elitelor Bisericii Greco‑Catolice din Banat în timpul regimului comunist
5.1. Mănăstirea Neamţ
5.2. Mănăstirea Dragoslavele
5.3. Mănăstirea Căldăruşani
5.4. Penitenciarele Timişoara şi Lugoj – începutul detenţiei comuniste pentru preoţii greco‑catolici din Banat
5.5. Penitenciarul Jilava
5.6. Penitenciarul Gherla
5.7. Sighet, închisoarea elitelor româneşti
5.7.1. Viaţa la Sighet: regimul alimentar
5.7.2. Regimul sanitar
5.7.3. Tratamentele aplicate deţinuţilor
5.7.4. Presiuni ale autorităţilor comuniste asupra preoţilor greco‑catolici de la Sighet
5.8. Preoţi în lagărele de muncă comuniste
5.8.1. Coloniile de muncă din Balta Brăilei
5.8.2. Canalul Dunăre‑Marea Neagră

6. Alte forme de rezistenţă a Preoţilor Bisericii Greco‑Catolice din Banat
6.1. Preoţi demisionaţi sau „nereveniţi” ai Episcopiei de Lugoj

7. Laicii Bisericii Greco‑Catolice din Banat 1945–1965

8. Concluzii

9. Date cronologice – Biserica Greco‑Catolică din Banat perioada 1945–1965

10. Summary

11. Anexe

12. Bibliografie

13. Indici