ISTORIE

FILIERE ŞI MECANISME DE PROPAGANDĂ NAZISTĂ ÎN BANAT. 1933–1945

Mihai A. Panu

carte
ISBN 978-606-543-437-0
Anul apariției: 2014
Format: A5
Nr. pagini: 302
Copertă cartonată

CUPRINS


Lista abrevierilor

Cuvânt înainte

1. Introducere
1.1. Delimitări conceptuale şi metode de lucru. Regimurile totalitare
1.2. Propagandă politică
1.3. Analiza de discurs şi investigarea resurselor documentare
1.4. Istoriografia problemei
1.5. Ipoteze de lucru în analiza profilului socio‑politic al Banatului interbelic
1.6. Profilul identitar al Banatului: o perspectivă etno‑simbolistă

2. Dimensiunea ideologică a naţional‑socialismului
2.1. Caracteristici ale modelului totalitar nazist
2.2. Elemente ale organizării totalitare de tip nazist: conducătorul, organizaţia
de partid, ritualul manifestărilor
2.3. Forme şi mecanisme de recrutare politică în timpul celui de‑al Treilea Reich
2.4. Strategiile îndoctrinării: nazismul din perspectiva conceptului de „religie
politică”
2.5. Determinismul geopolitic şi dinamica naţional‑socialismului
2.5.1. Germania şi România: profilul relaţiilor bilaterale în perioada interbelică
2.5.2. Banatul în contextul socio‑politic interbelic
2.6. Ideologie şi contra‑ideologie: relaţia concurenţială dintre comunism şi
nazism. Implicaţii pentru Banatul interbelic
2.6.1. Ipostaze ale propagandei comuniste în Banat

3. Minoritatea germană din Banat şi ascensiunea naţional‑socialismului
3.1. Propagandă şi îndoctrinare: Ipostaze ale ideologiei naziste în Banat
3.2. Organizaţii naţional‑socialiste în Banat
3.3. Grupul Etnic German din România
3.3.1. Grupul Etnic German: Obiective, organizare, mod de funcţionare
3.3.2. Structura Grupului Etnic German din România
3.3.3 Grupul Etnic German din Banat
3.4. „Volksdeutsche Mittelstelle” şi Grupul Etnic German
3.5. Minoritatea germană din România în era Schmidt
3.6. Poziţia lui Andreas Schmidt în structurile S.S.
3.7. Înarmarea secretă a germanilor din România de către S.S.
3.8. Operaţiunea „1000 Mann‑Aktion”

4. Filiere de propagandă nazistă: activitatea spionajului german în
România
4.1. Organizarea, obiectivele şi acţiunile Gestapo‑ului
4.2. Activitatea Gestapo în România
4.3. Alte servicii secrete germane în România
4.4. Obiectivele organelor informative germane din România
4.5. Agenţii activi în România. Metode de recrutare a informatorilor
4.6. Propagandă şi diplomaţie: Activitatea Legaţiei şi a consulatelor germane în România
4.7. Spionaj şi propagandă economică
4.8. Propaganda economică: Planul Funk. Noua ordine economică europeană
4.8.1. Lichidarea datoriilor financiare ale României faţă de Germania
4.8.2. Planul Funk şi problema preţurilor
4.9. Propaganda culturală
4.9.1. Film şi propagandă în Banat
4.10. Propaganda nazistă şi filiera tineretului: de la „Wandervogel” la „Hitlerjugend”

5. Între „Vaterland” şi România: construcţia propagandistică a identităţii etno‑culturale a şvabilor din Banat
5.1. Presa din Banat ca vector al propagandei naziste. Compatibilităţile dintre propaganda românească şi cea germană
5.2. Metode ale propagandei naţionaliste din presa bănăţeană interbelică
5.3. Ideologie şi propagandă în presa bănăţeană de limbă germană
5.4. Strategii ale propagandei naziste în presa din România
5.5. Propaganda anti‑germană din România
5.6. Imaginea României la nivelul opiniei publice germane
5.7. Metode de finanţare a propagandei naziste din România
5.8. Strategia privind distribuţia materialelor de propagandă în Banat

6. Concluzii
7. Scurtă cronologie a perioadei studiate
8. Summary. Mechanisms of Nazi propaganda in Banat. 1933–1945.
9. Zusammenfassung. Mechanismen der NS‑Propaganda im Banat. 1933–1945.
10. Mulţumiri
11. Bibliografie
12. Anexe
13. Indice