FILOLOGIE

PRAGMATICA NUMELUI ȘI A NUMIRII NECONVENȚIONALE:
DE LA PARADIGME TEORETICE LA PRACTICI DISCURSIVE

Daiana Felecan

carte
ISBN 978-606-543-473-8
Anul apariției: 2014
Format: A5
Nr. pagini: 302
Preț: 20 lei

CUPRINS


Cuvânt-înainte

Nota autoarei

Prolegomena la o altfel de numire. Actul denominării, între convențional și neconvențional

CAPITOLUL I. DESPRE FUNCȚIA NUMITOARE A LIMBAJULUI
Antroponime neconvenționale românești: tipare de construcție și funcție discursivă. (Premise ale cercetării)
Pragmatica actului de numire personală neconvențională
Antroponimele neoficiale (AN) – Realizări discursive ale „nivelului individual” al limbajului
Nume proprii și denominații propriale, între monovalență și polifonie. (Abordare pragmalingvistică)
Antroponimia formelor de numire neconvenționale – perspectivă lingvistică și culturală

CAPITOLUL II. PRODUSELE DISCURSIVE ALE DENOMINĂRII PERSONALE NECONVENȚIONALE: ÎNTRE ANTROPONIME DE IURE ȘI ANTROPONIME DE FACTO
Engleză vs. latină în construcţia apelativelor neconvenţionale din româna actuală. Consideraţii sociolingvistice
Antroponime cu valoare generică în limba română
O categorie de apelative neconvenţionale recente: numele comune atribuite persoanelor feminine din domeniul showbizului românesc
Aspecte ale balcanismului reflectate în modul de utilizare a antroponimelor
în spațiul public românesc actual
Un antroponim neconvențional: nickname-ul
Aspecte ale numirii mediate (cazul antroponimelor neconvenționale – AN)

CAPITOLUL III. PENTRU CĂ ȘI PISICILE TREBUIAU SĂ POARTE UN NUME…
Actul de numire a pisicilor de companie între oficial și neoficial

Contents