MARISIA. ȘTIINȚELE NATURII

MARISIA. STUDII ŞI MATERIALE. XXXIII-XXXIV. ŞTIINŢELE NATURII

carte
ISSN 1016–9652
Anul apariției: 2014
Format: A4
Nr. pagini: 200
Copertă cartonată

CONTENTS


BOTANY

Silvia OROIAN, Mihaela SĂMĂRGHIŢAN
Contribution to the study of spontaneous vascular plants from „Câmpia Transilvaniei” (Mureş County) • Contribuții la studiul florei spontane vasculare din Câmpia Transilvaniei (judeţul Mureş)

Marilena ONETE, Roxana ION, Florian Paul BODESCU
Description and threats to Natura 2000 habitat 7220* Petrifying springs with tufa formations (Cratoneurion). A review • Descrierea şi ameninţările habitatului Natura 2000 7220* Izvoare pietrificate cu formare de travertin (Cratoneurion). Recenzie

Elena Alina ROVINA, Liviu ROVINA, Monica NEBLEA
Minimum management measures to maintain the favorable conservation status of the habitats and species of community interest from Grădiştea Muncelului Cioclovina Natural Park • Măsuri minime de management pentru menţinerea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar din Parcul Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina

Gheorghe Lucian STRATULAT
Conservation measures for saxicole species in Grădiştea Muncelului Cioclovina Nature Park • Măsuri de conservare a speciilor saxicole din parcul natural Grădiştea Muncelului Cioclovina

Andreea Natalia MATEI
Vulnerable flora species in Natural Park Bucegi • Specii vulnerabile în flora Parcului Natural Bucegi


ZOOLOGY

Mădălin ENACHE, Răzvan FILIMON
A novel halophilic archaeon of Haloferax genus isolated from Telega (Prahova County, Romania) rock salt crystals • Caracterizarea preliminară a unui nou archaeon halofil din genul Haloferax izolat din cristal de sare din zona Telega (judeţul Prahova), România

Svetlana BACAL, Natalia MUNTEANU, Anna MOLDOVAN
Diversity of the beetle (Coleoptera) fauna from rapeseed and adjacent forest strip (sadaclia, Republic of Moldova) • Diversitatea faunei de coleoptere (Coleoptera) din cultura de rapiţă şi fâşia forestieră adiacentă (Sadaclia, Republica Moldova)

Galina BUŞMACHIU, Lidia TODERAŞ
Some observation on Tropinota (Epicometis) hirta (Poda, 1761) (Coleoptera: Scarabaeoidea, Cetoniidae) from the Republic of Moldova • Observaţii asupra speciei Tropinota (Epicometis) hirta (Poda, 1761) (Coleoptera: Scarabaeoidea, Cetoniidae) din Republica Moldova

Petru-Vasile ISTRATE
New data on the species of cetoniinae beetle/ coleoptera fauna (Coleoptera: Scarabaeoidea: Scarabaeidae) in the island of Cyprus • Noi date faunistice privind specii de coleoptere cetoniinae (Coleoptera: Scarabaeoidea: Scarabaeidae) în insula Cipru

Petru-Vasile ISTRATE
New data on larval development and spread of the species Callergates gaillardoti Chevrolat, 1854 (Coleoptera, Cerambycidae) in the island of Cyprus • Noi date privind dezvoltarea larvară şi răspândirea speciei Callergates gaillardoti Chevrolat, 1854 (Coleoptera, Cerambycidae) în insula Cipru


PALEONTOLOGY

Sorin GEACU
About the former presence of the great bustard in Prahova and Buzău districts • Despre dropiile care au existat în judeţele Prahova şi Buzău


MUSEOLOGY

Daniela-Ramona BOTOŞ
Valorising museum heritage with temporary exhibitions of Natural Sciences Department of Mureş County Museum, 2013 • Valorificarea patrimoniului muzeal prin expoziţii temporare la Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Judeţean Mureş, în anul 2013

Zoltán SZOMBATH
The Catalog of the mammals collection of the Mures County Museum, Natural Science
Department • Catalogul colecţiei de mamifere a Muzeului Judeţean Mureş, Secţia de Ştiinţele Naturii