ARHEOLOGIE

ARHEOLOGIA MEDIEVALĂ. VII / 2008
MEDIEVAL ARCHAEOLOGY. VII/2008

carte
ISBN 978-973-1868-49-3
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

Sumar – Sommaire – Contents – Inhalt

Metodologie
GEORGE A. BILAVSCHI
Nomenclatura românească referitoare la uneltele şi utilajul agricol tradiţional / Romanian Nomenclature Relating to Agricultural Tools and Traditional Equipment

Aşezări şi locuinţe
SERGIU MUSTEAŢĂ
Contribuţii la cunoaşterea cultivării solului la nordul Dunării inferioare în secolele VIII–IX / Contributions to the Learning of Land Farming at the North of the Lower Danube in the 8th–9th c.

Necropole şi morminte
VLAD-ANDREI LĂZĂRESCU
Arheologia funerară. Schiţă de abordare teoretică / Mortuary Archaeology. An Outline for Theoretical Approaches

Monumente
ANDRÁS SÓFALVI – ANDREA DEMJÉN – ZSOLT NYÁRÁDI
Cercetarea bisericilor medievale în scaunul Odorhei (jud. Harghita) / Archeological Researches of Medieval Churches in Udvarhelyszék (Harghita County)
ADRIAN ANDREI RUSU (în colaborare cu VASILE MIZGAN)
Biserica Sf. Nicolae şi curtea nobiliară a Arceştilor de la Densuş (jud. Hunedoara) / St. Nicholas Church and the Noble Residence of the Arceşti Family in Densuş (Hunedoara County)
OANA TODA
Cercetarea drumurilor medievale din Transilvania şi zonele învecinate: abordări metodologice/ The Study of Medieval Roads in Transilvania and Its Vicinities: methodological approaches

Materiale arheologice
RUXANDRA ALAIBA
Tezaurul medieval de la Bălţaţi, com. Tătărani, judeţul Vaslui / Le trésor de Bălţaţi, com. Tătărani, dép. de Vaslui
MONICA DEJAN
Din nou despre aplica de aur descoperită în apropierea bisericii Sf. Simion din Suceava / About a Gold Applique Discovered in Suceava-Turnu Roşu
VICTORIA PARASCHIVA BATARIUC
Obiecte medievale de os din colecţiile Muzeului Naţional al Bucovinei / Medieval Bone Objects from the Collection of the Bucovina Museum from Suceava
ANA MARIA GRUIA
Demoni şi macabru pe cahle medievale / Demons and Macabre on Medieval Stove Tiles

Recenzii