ISTORIE

A HABSBURG MONARCHIA TÖRTÉNETE
1526–1848

Pál Judit

carte
ISBN 978-606-543-486-8
Anul apariției: 2014
Format: B5
Nr. pagini: 440
Copertă cartonată
Preț: 40 lei

TARTALOM


Előszó

I. Bevezetés: Térbeli, időbeli és fogalmi keretek

II. A Habsburg Birodalom kialakulása

III. A Habsburgok és a Német-római Birodalom

IV. „Török veszély” és európai politika

V. Reformáció és a Habsburgok összetett monarchiájának kialakulása

VI. Ellenreformáció, abszolutizmus és rendi ellenállás

VII. Központi hatalom, rendek és egyházak a vesztfáliai békétől Mária
Teréziáig

VIII. Népesség és gazdaság a 16–18. században. A rendi társadalom

IX. Udvar és udvari élet a kora újkorban. A barokk művészet

X. Reformabszolutizmus a 18. században: Mária Terézia és II. József
reformjai

XI. Forradalomtól forradalomig. A Habsburg Monarchia 1790–1848
között

XII. Gazdaság és társadalom a 18. század második és a 19. század első
felében. A rendi társadalom átalakulása

XIII. Reprezentáció és magánélet között: a Habsburgok