ISTORIE

CANONICI, PROFESORI ŞI VICARI FORANEI DIN BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ (1853–1918).
DICŢIONAR

Coordonator: Mirela Popa‑Andrei

carte
ISBN 978-606-543-399-1
Anul apariției: 2013
Format: B5
Nr. pagini: 456
Copertă cartonată
Preț: 50 lei

Prezentul dicţionar aduce în prim planul cercetării istoriografice pe membrii clerului superior Greco-catolic din Transilvania care au activat în perioada anilor 1850–1918, respectiv canonicii celor patru Capitluri catedrale, vicarii foranei din cele cinci vicariate foranee din provincial mitropolitană de Alba‑Iulia şi Făgăraş şi profesorii care au predat la cele două seminarii teologice din Blaj şi Gherla.