ISTORIE

FASCINAȚIA TRECUTULUI
OMAGIU ISTORICULUI SIMION RETEGAN LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 75 DE ANI

Coordonatori: Daniela Deteșan, Mirela Popa‑Andrei, Mádly Loránd

carte
ISBN 978-606-543-466‑0
Anul apariției: 2014
Format: B5
Nr. pagini: 612
Copertă cartonată

CUPRINS


Dumitru Suciu
Cercetătorul științific I doctor Simion Retegan la 75 de ani
Bibliografia selectivă a operei ştiinţifice
Introducere


PARTEA I. ISTORIOGRAFIE ȘI ȘTIINȚE AUXILIARE

Nicolae Edroiu
Nicolae Iorga şi lumea rurală din Ardeal

Mirela Cărăbineanu
Hârtia și filigranul în Cancelaria principilor Gheorghe Rákóczi I și Gheorghe Rákóczi II

Ela Cosma
Paleografie germană

Livia Ardelean
Proiectul de restaurare, conservare și descriere arhivistică a Fondurilor Primăria orașului Bistrița și Prefectura județului Satu Mare (2009–2010) desfășurat la Serviciul Județen Cluj al Arhivelor Naționale


PARTEA II. VIAȚĂ POLITICĂ ȘI MIȘCARE NAȚIONALĂ

Nicolae Bocşan, Stelian Mândruţ
Idei și proiecte de federalizare la românii din Transilvania în secolul al XIX-lea

Vlad Popovici
Despre organizarea mişcării naţionale politice româneşti din Transilvania în anul 1875

Doru Radosav
Cele două chipuri ale Dr. Vasile Lucaciu (1852–1922): omul – idee şi omul – statuie

Paula Virag
Evenimentele de la finalul anului 1918 și prima jumătate a anului 1920 din regiunea Satu Mare și impactul asupra populației


PARTEA III. DEMOGRAFIE ISTORICĂ ȘI ISTORIA FAMILIEI

Kolumbán Zsuzsánna
Căsătorie sau concubinaj? Câteva aspecte privind răspândirea relaţiilor de concubinaj
în Comitatul Odorhei la sfârşit de secol XIX

Luminița Dumănescu
Cu dragostea la judecată: procesele de paternitate din Districtul Năsăudului, 1861–
1872

Daniela Deteșan
Procese de divorţ din Protopopiatul Ortodox Sălişte (1862–1872)

Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan
Dialog epistolar şi probleme familiale la românii din Transilvania în perioada
Primului Război Mondial

Constantin Băjenaru
Emigrația făgărășeană în S.U.A. până la anul 1914. Cauze, itinerarii, destinații


PARTEA IV. BISERICĂ ȘI SOCIETATE

Greta-Monica Miron
Căşeiu – un protopopiat în anii conflictului confesional (1761–1762)

Ana Victoria Sima
Receptarea mișcării risorgimentale italiene în conștiința publică a elitei ecleziastice
greco-catolice din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Mihaela Bedecean
Canonicii Episcopiei Lugojului: formaţie intelectuală şi cariere ecleziastice (1855–
1918)

Neniţoiu Ana-Maria
Morală şi moralitate la preoţii din comitatul Bistriţa-Năsăud. Studiu de caz

Lucian Turcu
De ce sărbătorile oficiale din perioada interbelică nu au reprezentat un motiv de
bucurie pentru toți românii?

Maria Riţiu
Rezistența greco-catolică din nord-vestul Transilvaniei. Strategii pentru consolidarea
„unificării” din 1948

Ion Cârja
Catolicism şi modernitate – câteva consideraţii

Ciprian Rigman
Aria jurisdicţională şi organizarea instituţională a Protopopiatului Ortodox Turda la
finele secolului al XIX-lea (1880–1900)

George Colcer
Biserica baptistă din nord-estul Transilvaniei


PARTEA V. ȘCOALĂ, ȘCOLARIZARE, DEZVOLTARE

Vasile Lechințan
Elevi români la Gimnaziul franciscan din Călugăreni (MS) în anii 1775, 1779, 1781
şi 1819

Marius Câmpeanu
Situaţia învăţământului confesional în Protopopiatul greco-catolic Cosău din
Vicariatul Maramureşului în deceniul opt al secolului al XIX-lea

Oana Habor
Medici români transilvăneni stabiliți în două centre universitare de prestigiu ale
Monarhiei Austro-Ungare: Viena și Budapesta (sfârșitul secolului al XIX-lea și
începutul secolului XX)

Vasile Tutula
Biserica, școala și cultura românească din Transilvania în anii liberalismului
habsburgic: 1860-1865

Mirela Popa-Andrei
Academia teologică din Gherla-Cluj în perioada interbelică

Valentin Orga
Sebastian Bornemisa şi proiectul său jurnalistic-editorial de la Orăştie


PARTEA VI. EVOLUȚIE ADMINISTRATIVĂ ȘI ECONOMICĂ

Klara Guşeth
Organizarea magistratului orașului liber regesc montanistic Baia Mare la sfârșitul
secolului al XVIII-lea

Loránd L. Mádly
Siguranţa publică, activitatea polițienească şi urmărirea infractorilor în timpul
deceniului neoabsolutist în Transilvania

Viorel Rus
Un document istoric inedit: Registrul funciar al comunei Rebra Mare din Regimentul
grăniceresc năsăudean

Elena Alupoae
Aspecte privind relațiile economice dintre Transilvania și Principatele Române în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea

Adrian Onofreiu
Contribuții referitoare la consemnarea proprietății individuale în „granița năsăudeană”
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Vasile Dobrescu, Maria Dan
Din activitatea băncii „Mureșiana” din Reghin (1887–1948). Eseu economicofinanciar

Cornelia-Nicoleta Vlașin
Gestionarea proprietăților fondurilor grănicerești năsăudene în perioada interbelică

Marius Bârlianu
Repere ale dezvoltării industriei și comerțului din scaunul Orăștie în epoca modern


PARTEA VII. IDENTITATE ȘI ALTERITATE

Sorin Mitu
Tema germanităţii la saşii ardeleni în secolele XVIII–XIX

Ioan Cristinel Roman-Negoi, Anca Elisabeta Tatay
Stages of evolution of the Good Emperor’s myth in Transylvania. An Analysis of
collective mentality and of social imaginary from Transylvania in the first half of the
19Th century on the basis of the historical story entitled The Sick Widow

Aura Comănescu Pintea
Conviețuirea între evrei și creștini în Maramureșul interbelic. Studiu de istorie orală