ARHEOLOGIE

CIRCULAŢIA MONETARĂ ÎN SPAŢIUL DINTRE PROVINCIILE DACIA ŞI PANNONIA
[MONETARY CIRCULATION IN THE SPACE BETWEEN THE PROVINCES OF DACIA AND PANNONIA]

Vasile Bogdan Domocoş

carte
ISBN 978-606-543-484-4
Anul apariției: 2014
Format: B5
Nr. pagini: 406
Copertă cartonată
Preț: 50 lei

„Pentru a descifra problemele circulației monetare într-un spațiu extraprovincial, autorul a trebuit să înceapă cu istoria politică a unui teritoriu și a unor populații despre care izvoarele scrise din antichitate nu lipsesc, dar sunt mult mai puțin consistente decât ne-am dori. Arheologia – care nu poate suplini carențele izvorului scris – îi semnalează în zonă pe iazigi și pe daci, în forme uneori limpezi din punct de vedere etnic, de cele mai multe ori însă neclare, în așezări greu de atribuit unora ori altora. Prin urmare, pentru a ajunge la numismatică, înțeleasă corect, nu simplă catalogare de monede izolate și de tezaure, autorul a trebuit să treacă în revistă istoria politică și arheologia teritoriului. Spațiul extraprovincial dintre Dacia și Pannonia a fost în atenția cercetării din Ungaria, România și Serbia, iar reconstituirea istoriei acestui teritoriu n-a fost lipsită de controverse științifice și, poate, pe alocuri, de controverse de altă natură. În prezentarea diverselor opinii autorul dă dovadă de discernământ, spirit critic, moderație în afirmațiile lipsite deocamdată de suficiente dovezi, dar are curajul unor ipoteze credibile.
În fond, întrebarea esențială la care răspunde cartea este dacă în societatea „barbară” dintre Pannonia și Dacia moneda are rolul din lumea romană, adică în ce măsură aici, ca în Imperiul roman, fenomenele monetare sunt edificatoare pentru cunoașterea economiei și comerțului, pentru aspecte sociale ori evenimente politice. [...]
A remarca stilul frumos al acestei cărți, claritatea expunerii, plasticitatea limbii, nu mi se pare inutil când suntem copleșiți de un scris istoric românesc într-o limbă modestă și sărăcită în expresii. Cartea este de apreciat nu doar ca rezultat în sine, ci și pentru că va incita, indubitabil, la noi cercetări în subiect.“ (Prof. Mihai Bărbulescu, membru corespondent al Academiei Române)


CUPRINS

Cuvânt înainte

I. Prolog

II. Stadiul cercetărilor

III. Configuraţia fizico-geografică a spaţiului tiso-dunărean în antichitate

IV. Istoria populaţiilor din spaţiul barbar dintre Dacia şi Pannonia în lumina izvoarelor literare şi arheologice
IV.1. Apariţia triburilor sarmatice pe scena Europei centrale. Premisele formării unui nou centru de putere în Barbaricum-ul de la Dunărea Mijlocie şi de Jos
Teorii cu privire la confederaţiile sarmatice
Războinicii sarmaţi – o apariţie marcantă la marginea Imperiului roman
IV.2. Pătrunderea sarmaţilor iazigi în spaţiul dintre Dunăre şi Tisa şi consolidarea centrului de putere iazigă între Dacia şi Pannonia. Politica romană sub Augustus la Dunărea Mijlocie şi de Jos
Pătrunderea sarmaţilor iazigi în spaţiul dintre Dunăre şi Tisa
Infiltrarea iazigă în stânga Tisei. Consolidarea centrului de putere barbară dintre Pannonia şi Dacia
Configuraţia etnică şi politică a zonei tiso-dunărene în primele trei secole după Christos
Evenimentele din a doua jumătate a secolului I p. Ch. prin prisma izvoarelor literare şi arheologice
Urmările războaielor daco-romane asupra echilibrului politic dintre Dacia şi Pannonia
Confruntările romano-iazige din anii 107–108 p. Ch.
Războiul romano-iazig din anii 117 – 118 p. Ch. şi urmările lui asupra populaţiilor dintre Dacia şi Pannonia
Evenimentele de la mijlocul secolului al II-lea p. Ch. cu privire la spaţiul cercetat
Războaiele marcomanice. Frontul tiso-dunărean
Despre istoria spaţiului barbar dintre provinciile Dacia şi Pannonia (180– 275 p. Ch.)
Confruntări în Barbaricum‑ul tiso-dunărean în primele trei decenii de după părăsirea Daciei
IV.3. Secolul lui Constantin şi noua ordine de la răsăritul Dunării pannonice. Sfârşitul dominaţiei sarmatice în spaţiul tiso-dunărean
Limes sarmatiae. Despre o relaţie „privilegiată“ a sarmaţilor cu Imperiul
IV.4. Concluzii

V. Analiza descoperirilor monetare din spaţiul barbar dintre Dacia şi Pannonia
V.1. Studiul tezaurelor dintre Dacia şi Pannonia
Consideraţii privind modul de abordare a problemei
Tezaure din mediul iazig
Tezaurele din spaţiul tradiţional dacic din vest
Despre istoria zonei dintre Dacia şi Pannonia prin prisma tezaurelor monetare
Pătrunderea iazigă spre est în spaţiul tradiţional dacic din stânga Tisei în lumina tezaurelor
Evenimentele politico-militare la vest de Dacia romană.
Orizonturi de tezaure
Relaţiile economice din cadrul comunităţilor barbare în lumina tezaurelor descoperite
V.2. Date statistice cu privire la descoperirile monetare izolate (numărul descoperirilor, distribuţia cronologică, locuri de descoperire, studiul pe metale şi nominale)
V.3. Puncte importante în traficul monetar şi de mărfuri. Centre de putere barbară la Dunărea Mijlocie
Modul de abordare a problemei
Produse romane între Dacia şi Pannonia
Importurile de terra sigillata
Importurile de fibule şi mărgele între Dacia şi Pannonia
Fibule
Importul mărgelelor între Dacia şi Pannonia
Puncte şi direcţii importante în traficul monetar
Concluzii
V.4. Funcţia socială a monedei. Imitaţii, monede-bijuterii, monede de aur
Imitaţii barbare
Monede-bijuterii
Monede de aur
V.5. Analiza comparativă a situaţiei monetare la populaţiile dintre Dacia şi Pannonia. Analogii şi diferenţe între barbarii tiso-dunăreni şi cei din teritoriile apropiate (triburile din ţinuturile Tisei superioare, quazii, geţii din Muntenia, carpii)

VI. Concluzie generală asupra monedei dintre Dacia şi Pannonia. Circulaţie sau simplă prezenţă monetară?

VII. Repertoriul descoperirilor monetare dintre Dacia şi Pannonia
VII.1. Tezaure
VII.2. Descoperiri monetare izolate între Dacia şi Pannonia

VIII. Abrevieri tehnice

IX. Bibliografie

Lista figurilor
Graficele evoluţiei cantitative a acumulării
Tabele cronologice şi cantitative cu descoperirile izolate şi cu tezaurele mai bine cunoscute din spaţiul cercetat
Hărţi
Monetary circulation in the space between the provinces of Dacia and Pannonia (Abstract)