ISTORIE

VIAȚĂ POLITICĂ ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ (1919–1938).
ACTIVITATEA PARTIDULUI NAȚIONAL ȘI NAȚIONAL‑ȚĂRĂNESC DIN ARDEAL ȘI BANAT

Marin Pop

carte
ISBN 978–606–543–434–9
Anul apariției: 2014
Format: A4
Nr. pagini: 506

„În cartea sa, Marinel-Vasile Pop (Marin Pop) analizează activitatea Partidului Naţional după Marea Unire, fuziunea acestuia cu Partidul Ţărănesc şi evoluţia Partidului Naţional-Tărănesc până în martie 1938, cu referire specială la organizaţia din Transilvania şi Banat.
Baza documentară a cărţii este impresionantă: arhive, presă contemporană, memorii, însemnări zilnice, volume de documente publicate, lucrări şi studii consacrate istoriei României din perioada interbelică etc. (…)
Domnul Pop este un istoric cunoscut, care a publicat mai multe lucrări, întemeiate pe documente, privind istoria contemporană a României, viaţa partidelor politice, cu deosebire a Partidului Naţional Ţărănesc, a organizaţiilor sale din Transilvania şi Banat.
Lucrarea de faţă are la bază teza de doctorat, elaborată sub conducerea prestigiosului prof. univ. dr. Mihai Drecin şi susţinută la Universitatea din Oradea în anul 2010. Am avut plăcerea să fac parte din comisia care a decis acordarea titlului ştiinţific de doctor în istorie domnului Marinel Vasile Pop.
Recomand cu căldură această carte, asigurându-i pe cititori că vor avea parte de o lectură agreabilă şi extrem de utilă pentru cunoaşterea şi înţelegerea vieţii politice din România interbelică.“ (Prof. univ. dr. Ioan Scurtu)


„Volumul de faţă este la origine teza sa de doctorat, susţinută la Oradea în toamna anului trecut. Comisia de specialişti, care au analizat-o şi au apreciat-o cu calificativul «foarte bine» şi distincţia «magna cum laudae», a fost formată din specialişti recunoscuţi în problematică. (…)
Apreciez nu numai baza largă de documentare a cărţii, ce aduce în circuitul ştiinţific numeroase date arhivistice, de presă şi istorie orală inedite, ci şi interpretarea echilibrată a activităţii celor două partide, încadrată în istoria naţională a vremii. Din paginile ei ies în evidenţă veritabile portrete ale unor oameni politici, cu calităţile şi defectele lor, lupta dintre generaţiile politice afirmate în cadrul lor, priza la mase ca urmare a unor programe în continuă aşezare în favoarea celor mulţi, eforturile depuse pe linia modernizării şi democratizării societăţii româneşti. Se relevă strădaniile conducerii naţional-ţărăniste de a contribui la maturizarea politică a membrilor săi, la creşterea unor militanţi tineri de perspectivă, prin organizarea de «cercuri de studii», conferinţe şi întruniri politice pe diverse teme economice şi ideologice, o activitate ziaristică intensă, pragramatică. Cu alte cuvinte, organizarea partidului şi activitatea de propagandă se realiza în permanenţă după un plan bine gândit şi aplicat – în maniera în care lucrau marile partide democratice din Vestul Europei.
În consecinţă, credem că lucrarea de faţă va rămâne încă mulţi ani de aici înainte un model de tratare a temei abordate, greu de întrecut de alţi cercetători în domeniu. Ea reprezintă un cert câştig ştiinţific pentru istoriografia românească.
Adresată specialiştilor şi iubitorilor de istorie, indiferent de generaţia din care fac parte, lucrarea poate fi un îndreptar şi pentru complexata clasă politică de astăzi a ţării noastre, indiferent de «culoare». În paginile ei se pot găsi acţiuni şi oameni care şi-au pus în prim planul activităţii politice interesul naţional, respingând pe cel personal sau de grup ca nişte veritabili patrioţi.“ (Prof. univ. dr. Mihai D. Drecin)


CUPRINS

LISTA ABREVIERILOR
CUVÂNT ÎNAINTE
ISTORIOGRAFIA PROBLEMEI
CAPITOLUL I. ACTIVITATEA PARTIDULUI NAŢIONAL ROMÂN ÎN PERIOADA IANUARIE 1919 – IANUARIE 1922
I.1. Implicarea P.N.R. în rezolvarea problemei agrare din Transilvania şi Banat
I.2. Lucrările Marelui Sfat Naţional al Transilvaniei de la Sibiu (29 iulie – 12 august 1919)
I.3. Conferinţa P.N.R. de la Sibiu (9–10 august 1919). Reorganizarea partidului, dizidenţe
I.4. Participarea P.N.R. la alegerile parlamentare din noiembrie 1919
I.5. Guvernarea „Blocului parlamentar” şi activitatea fruntaşilor P.N.R.
I.6. Poziţia spectrului politic românesc faţă de demiterea guvernului Vaida și aducerea la putere a generalului Averescu (martie 1920)
I.7. Poziţia P.N.R. în problema dizolvării Consiliului Dirigent
I.8. Congresul P.N.R. din 24 aprilie 1920 şi alegerile parlamentare din luna iunie 1920
I.9. Poziţia P.N.R. faţă de guvernul Averescu şi celelalte partide politice
9.1. P.N.R. şi coalizarea opoziţiei parlamentare antiaverescane
9.2. P.N.R. în confruntările politice din Parlament şi din teritoriu (octombrie 1920 – septembrie 1921)
9.3. Adunările populare ale P.N.R. din toamna anului 1921 – ofensiva finală împotriva guvernării Averescu
9.4. Discuţii P.N.R-P.N.L. pentru o guvernare comună
9.5. Atitudinea P.N.R. faţă de guvernul Take Ionescu
9.6. Demiterea guvernului Take Ionescu şi constituirea guvernului liberal

CAPITOLUL II. ACTIVITATEA P.N.R. ÎN PERIOADA 1922–1926
II.1. Activitatea Partidului Naţional Român în perioada 1922–1926
1.1. Alegerile parlamentare din martie 1922
II.2. Evoluţia organizaţiilor Partidului Naţional Român. Alegerile parlamentare parţiale din anul 1922
II.3. Partidul Naţional Român şi Banca Agrară din Cluj
II.4. Atitudinea Partidului Naţional Român în problema Încoronării Familiei Regale la Alba Iulia
II.5. Dezbaterile Constituţiei şi poziţia Partidului Naţional Român
II.6. Evoluţia organizaţiilor P.N.R. din Ardeal și Banat. Alegerile parlamentare parţiale în perioada 1923–1926
II.7. Alegerile pentru Camerele de Agricultură (25 august 1925) şi alegerile comunale (18–19 februarie 1926)
II.8. Contextul desemnării lui Alexandru Averescu în funcţia de premier (30 martie 1926). Atitudinea Partidului Naţional faţă de noul guvern, problemele interne şi participarea la alegerile parlamentare din mai 1926

CAPITOLUL III. POLITICA DE FUZIUNI (1922–1926)
III.1. Fuziunea Partidului Naţional Român cu Partidul Conservator Democrat şi extinderea organizaţiilor în întreaga ţară
III.2. Fuziunea Partidului Naţional Român cu Partidul Naţionalist al Poporului (1925)
III.3. Fuziunea Partidului Naţional Român cu Partidul Ţărănesc
3.1. Primele contacte. Negocierile din anii 1922–1923
3.2. Tratativele din anul 1924
3.3. Etapa finală (1925–1926). Crearea Partidului Naţional-Țărănesc (10 octombrie 1926)

CAPITOLUL IV. EVOLUŢIA ORGANIZAŢIEI PROVINCIALE A PARTIDULUI NAŢIONAL-ŢĂRĂNESC DIN ARDEAL ŞI BANAT ÎN PERIOADA 1926–1928
IV.1. Evoluţia organizaţiei şi alegerile parlamentare din anul 1927
IV.2. Campania de răsturnare a guvernului liberal (1927–1928)
2.1. Marea adunare a Partidului Naţional Țărănesc de la Alba Iulia din 6 mai 1928
2.2. Ofensiva finală asupra guvernului liberal (mai‑noiembrie 1928)

CAPITOLUL V. EVOLUŢIA ORGANIZAŢIILOR PARTIDULUI NAȚIONAL ŢĂRĂNESC DIN ARDEAL ŞI BANAT ÎN PERIOADA PRIMEI GUVERNĂRI (1928–1931)
V.1. Instalarea noului guvern, a structurilor din teritoriu şi organizarea alegerilor parlamentare din decembrie 1928
V.2. Primele iniţiative ale guvernului Maniu, Parlamentului şi autorităţilor locale din Ardeal și Banat
V.3. Serbările Marii Unirii de la Alba Iulia (20 mai 1929) 220
V.4. Activitatea organizaţiilor Partidului Naţional Ţărănesc din Ardeal și Banat în anul 1929
V.5. Alegerile comunale şi judeţene din februarie‑martie 1930
V.6. Evoluţia organizaţiilor din Ardeal și Banat până la căderea guvernului Mironescu (1930–1931)

CAPITOLUL VI. EVOLUȚIA ORGANIZAȚIILOR PARTIDULUI NAȚIONAL ȚĂRĂNESC DIN ARDEAL ȘI BANAT ÎN PERIOADA APRILIE 1931 – IUNIE 1932
VI.1. Poziţia Partidului Naţional Ţărănesc faţă de guvernul Iorga‑Argetoianu
VI.2. Alegerile parlamentare din iunie 1931
VI.3. Evoluţia organizaţiilor P.N.Ţ. din Ardeal și Banat în timpul guvernului Iorga

CAPITOLUL VII. EVOLUȚIA ORGANIZAȚIILOR PARTIDULUI NAȚIONAL ȚĂRĂNESC DIN ARDEAL ȘI BANAT ÎN TIMPUL CELEI DE A DOUA GUVERNĂRI (1932–1933)
VII.1. Instalarea guvernului Vaida și alegerile parlamentare din iulie 1932
VII.2. Activitatea organizaţiilor Partidului Naţional Ţărănesc din Ardeal și Banat în timpul celei de a doua guvernări (1932–1933)
2.1. Guvernul Vaida și problema moţilor din Munţii Apuseni
2.2. Sfârșitul guvernării naţional‑ţărăniste și trecerea în Opoziţie
VII.3. Alegerile parlamentare din decembrie 1933

CAPITOLUL VIII. ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI PARTIDULUI NAŢIONAL‑ŢĂRĂNESC DIN TRANSILVANIA ŞI BANAT ÎN PERIOADA 1934–1938
VIII.1. Reorganizare P.N.Ţ. şi fuziunea cu „lupiştii”
1.1. Conflictul dintre Iuliu Maniu şi Alexandru Vaida Voevod
VIII.2. Activitatea organizaţiilor judeţene în anii 1935–1936. Reorganizări, congrese judeţene, adunări populare
2.1. Turneul transilvănean al preşedintelui P.N.Ț. Ion Mihalache (octombrie 1935)
VIII.3. Alegerile parlamentare parţiale din februarie 1936 în judeţul Hunedoara
VIII.4. Activitatea organizaţiilor P.N.Ţ. din Transilvania şi Banat în anii 1936–1937. Campania de răsturnare a guvernului liberal
VIII.5. Alegerile parlamentare din decembrie 1937
VIII.6. Instaurarea regimului autoritar al regelui Carol al II‑lea și desființarea partidelor politice

CAPITOLUL IX. ÎNFIINȚAREA ȘI ACTIVITATEA ORGANIZAȚIEI DE TINERET A PARTIDULUI NAȚIONAL ȘI NAȚIONAL‑ȚĂRĂNESC DIN ARDEAL ȘI BANAT ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
IX.1. Înfiinţarea organizaţiei de tineret din Ardeal și Banat (aprilie 1926) și activitatea ei în perioada 1926–1928
IX.2. Activitatea organizaţiei de tineret în timpul primei guvernări naţional‑ţărăniste. Înfiinţarea organizaţiilor de voinici
IX.3. Înfiinţarea grupării „acţioniste”
IX.4. Activitatea organizaţiilor de tineret din Ardeal și Banat în perioada 1932–1933
IX.5. Activitatea organizaţiei de tineret a P.N.Ţ. din Ardeal și Banat în perioada 1934–1938
5.1. Educaţia politică a tineretului. Şcoala de vară de la Câmpulung (1935)
5.2. Activitate organizaţiei în perioada 1935–1938

CAPITOLUL X. ACTIVITATEA CERCULUI DE STUDII A PARTIDULUI NAȚIONAL ȘI NAȚIONAL‑ȚĂRĂNESC ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
X.1. Înfiinţarea Cercului de Studii a Partidului Naţional Român (decembrie 1921) și activitatea lui până în anul 1926
X.2. Activitatea „Cercului de Studii” a Partidului Naţional‑Ţărănesc în perioada 1926–1937
2.1. Şcolile politice 2.2. Cercurile profesionale ale învăţătorilor şi medicilor

CONCLUZII
SUMMARY. POLITICAL LIFE IN INTERWAR ROMANIA (1919–1938). ACTIVITY OF THE NATIONAL PARTY AND NATIONAL PEASANT IN TRANSYLVANIA AND BANAT
BIBLIOGRAFIE
ANEXE DOCUMENTARE
FOTOGRAFII CU LIDERI MARCANŢI AI PN‑PNŢ DIN ARDEAL ŞI BANAT