ISTORIE

TRIUNGHIUL SUSPICIUNII. GHEORGHIU‑DEJ, HRUȘCIOV ȘI TITO (1954–1964)
VOL. II. DOCUMENTE

Mihai Croitor, Sanda Borşa

carte
ISBN 978‑606‑543‑433‑2
Anul apariției: 214
Format: B5
Nr. pagini: 538
Copertă cartonată
Preț: 35 lei

CUPRINS


NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI

DOCUMENT 1
1954 [fără dată]. Notă a CC al PMR adresată membrilor de partid, referitoare la eforturile întreprinse în direcția normalizării relațiilor cu RPFI

DOCUMENT 2
1954 septembrie 15. Raportul lui N. Guină, ambasador al RPR la Belgrad, adresat MAE al RPR, cu privire la prezentarea scrisorilor de acreditare

DOCUMENT 3
1954 noiembrie 16. Scrisoarea CC al UCI adresată CC al PCUS, referitoare la oportunitate organizării unei întâlniri sovieto‑iugoslave la nivel înalt

DOCUMENT 4
1955 [fără dată]. Scrisoarea CC al PMR adresată CC al PCUS, referitoare la acordul părții române cu privire la măsurile întreprinse de autoritățile sovietice în direcția normalizării relațiilor cu RPFI

DOCUMENT 5
1955 [fără dată]. Scrisoarea Biroului Politic al CC al PMR adresată CC al PCUS, referitoare la acordul părții române cu privire la demersurile inițiate de către URSS vis‑à‑vis de RPFI, precum și la măsurile adoptate de autoritățile române în direcția normalizării relațiilor cu RPFI

DOCUMENT 6
1955 februarie 23. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, prim‑secretar al CC al PCUS, adresată CC al PMR, referitoare la schimbul epistolar sovieto‑iugoslav, precum și la relațiile dintre UCI și PCUS

DOCUMENT 7
1955 aprilie 16. Scrisoarea lui I.B. Tito adresată CC al PCUS, referitoare la oportunitatea organizării unor întâlniri bilaterale sovieto‑iugoslave la nivel înalt, între 10–17 mai 1955

DOCUMENT 8
1955 mai 6. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, prim‑secretar al CC al PCUS, adresată CE al CC al UCI, referitoare la organizarea unor întâlniri bilaterale sovieto‑iugoslave la nivel înalt, începând cu 23 mai 1955

DOCUMENT 9
1955 mai 23. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, prim‑secretar al CC al PCUS, adresată CC al PMR, referitoare la necesitatea anulării rezoluției Kominform‑ului adoptată în noiembrie 1949

DOCUMENT 10
1955 iunie 4. Expunerea lui Nikita S. Hrușciov, prim‑secretar al CC al PCUS, cu privire la tratativele sovieto‑iugoslave desfășurate între 27 mai – 2 iunie 1955 la Belgrad

DOCUMENT 11
1955 iunie 25. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, prim‑secretar al CC al PCUS, adresată CC al PMR, referitoare la tratativele sovieto‑iugoslave, organizate între 27 mai – 2 iunie 1955 la Belgrad

DOCUMENT 12
1956 iulie 6. Raport cu privire la vizita efectuată în România, între 23–26 iunie 1956, de către delegația iugoslavă condusă de Iosip Broz Tito

DOCUMENT 13
1956 iulie 13. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, prim‑secretar al CC al PCUS, adresată CC al PMR, referitoare la tratativele sovieto‑iugoslave organizate în iunie 1956 în Uniunea Sovietică

DOCUMENT 14
1956 octombrie 27. Declarația cu privire la relațiile dintre PMR și UCI

DOCUMENT 15
1958 aprilie 5. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, prim‑secretar al CC al PCUS, adresată CC al UCI, referitoare la obiecțiile părții sovietice vis‑à‑vis de proiectul de program al UCI

DOCUMENT 16
1958 aprilie 12. Scrisoarea lui Iosip Broz Tito adresată CC al PCUS, referitoare la răspunsul părții iugoslave vis‑à‑vis de acuzațiile formulate de către sovietici în cadrul epistolei din 5 aprilie 1958

DOCUMENT 17
1958 aprilie 16. Scrisoarea CC al PMR adresată CC al UCI, referitoare la observațiile părții române vis‑à‑vis de proiectul de program al comuniștilor iugoslavi, precum și la refuzul PMR de a trimite o delegație la Congresul al VII‑lea al UCI

DOCUMENT 18
1958 mai 3. Raportul întocmit de către Nicolae Guină, ambasador al RPR la Belgrad, referitor la desfășurarea Congresului al VII‑lea al UCI

DOCUMENT 19
1958 mai 9. Scrisoarea CC al PCUS adresată CC al UCI, referitoare la divergențele ideologice sovieto‑iugoslave

DOCUMENT 20
1958 iunie 14. Scrisoarea CC al UCI adresată CC al PCUS, referitoare la divergențele ideologice sovieto‑iugoslave

DOCUMENT 21
1959 martie 6. Notă privind discuția purtată la 16 februarie 1959 de către Nicolae Guină, fost ambasador al RPR la Belgrad, cu Edvard Kardelj, vicepreședinte ale Vecei Federale Executive, referitoare la relațiile bilaterale româno‑iugoslave, precum și la chestiunile divergente din interiorul mișcării comuniste internaționale

DOCUMENT 22
1959 martie 10. Raport întocmit de către Nicolae Guină, fost ambasador al RPR la Belgrad, referitor la discuțiile purtate cu o serie de oficiali iugoslavi în cursul lunii februarie 1959

DOCUMENT 23
1960 ianuarie 16. Stenograma discuțiilor dintre Nikita S. Hrușciov, prim‑secretar al CC al PCUS, și Svetozar Vukmanovici‑Tempo, membru al Comitetului Executiv al CC al UCI, referitoare la divergențele sovieto‑iugoslave (fragment)

DOCUMENT 24
1961 octombrie 13. Scrisoarea lui Anton Jugov, președinte al Consiliului de Miniștri al RPB, adresată lui Ion Gheorghe Maurer, președinte al Consiliului de Miniștri al RPR, referitoare la solicitarea părții bulgare de a participa la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 25
1961 octombrie 13. Scrisoarea lui Anton Jugov, președinte al Consiliului de Miniștri al RPB, adresată lui I.B. Tito, președinte al RPFI, referitoare la solicitarea părții bulgare de a participa la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 26
1961 noiembrie 13. Scrisoarea lui Ion Gheorghe Maurer, președinte al Consiliului de Miniştri al RPR, adresată lui Anton Jugov, președinte al Consiliului de Miniștri al RPB, referitoare la acordul RPR ca RPB să participe la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 27
1961 noiembrie 13. Nota verbală a guvernului RPR către guvernul RPFI privind acordul părții române ca RPB să participe la construirea Hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 28
1961 decembrie 23. Scrisoarea lui I.B. Tito, președinte al RPFI, adresată lui Anton Jugov, președinte al Consiliului de Miniștri al RPB, referitoare la acceptarea de către partea iugoslavă a colaborării cu partea bulgară în domeniul economiei energetice și al conectării sistemelor electroenergetice

DOCUMENT 29
1962 ianuarie 29. Scrisoarea lui Anton Jugov, președinte al Consiliului de Miniștri al RPB, adresată lui Ion Gheorghe Maurer, președinte al Consiliului de Miniștri al RPR, referitoare la numirea de către partea bulgară a unei comisii însărcinată cu demararea tratativelor cu organismele competente din RPR și RPFI în vederea participării la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 30
1962 ianuarie 29. Scrisoarea lui Anton Jugov, președinte al Consiliului de Miniștri al RPB, adresată lui I.B. Tito, președinte al RPFI, referitoare la numirea de către partea bulgară a unei comisii însărcinată cu demararea tratativelor cu organismele competente din RPR și RPFI în vederea participării la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 31
1962 februarie 9. Scrisoarea lui Ion Gheorghe Maurer, președinte al Consiliului de Miniștri al RPR, adresată lui I.B. Tito, președinte al RPFI, referitoare la acceptarea de către partea română a solicitării RPB de a se demara tratativele tripartite privitoare la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 32
1962 februarie 9. Scrisoarea lui Ion Gheorghe Maurer, președinte al Consiliului de Miniștri al RPR, adresată lui Anton Jugov, președinte al Consiliului de Miniștri al RPB, referitoare la acceptarea de către partea română a solicitării RPB de a se demara tratativele tripartite privitoare la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 33
1962 februarie 19. Extras din discursul lui Anton Jugov, membru al Biroului Politic al CC al PCB și președinte ale Consiliului de Miniștri, rostit la adunarea electorală de la Plovdiv

DOCUMENT 34
1962 martie 9. Nota verbală a guvernului RPR către guvernul RPF Iugoslavia privitoare la propunerea ca reprezentanții celor trei guverne (RPR, RPB și RPFI) să se întâlnească la București, în cursul ultimei decade a lunii martie 1962, în vederea desfășurării tratativelor cu privire la construirea Hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 35
1962 aprilie 3. Scrisoarea lui I.B. Tito, președinte al RPFI, adresată lui Ion Gheorghe Maurer, președinte al Consiliului de Miniștri al RPR, referitoare la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier de către RPR și RPFI pe o bază strict bilaterală

DOCUMENT 36
1962 aprilie 12. Scrisoarea guvernului RPFI (transmisă prin intermediul ambasadei RPFI la Sofia) adresată MAE al RPB, referitoare la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier de către RPFI și RPR pe o bază strict bilaterală

DOCUMENT 37
1962 mai 8. Scrisoarea lui Todor Jivkov, prim‑secretar al CC al PCB, adresată lui Gh. Gheorghiu‑Dej, prim‑secretar al CC al PMR, referitoare la nemulțumirea părții bulgare față de poziția adoptată de RPFI în chestiunea construirii hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 38
1962 iunie 18. Stenograma convorbirilor dintre delegațiile de partid şi guvernamentale ale RPR și URSS, organizate la Sala Palatului, referitoare la evoluțiile interne din România, la divergențele sovieto‑chineze, precum și la diferendele româno‑sovietice

DOCUMENT 39
1962 iunie 19. Stenograma discuțiilor dintre Gh. Gheorghiu‑Dej, prim‑secretar al CC al PMR, și Nikita S. Hrușciov, prim‑secretar al CC al PCUS, referitoare la divergențele privind greutatea medie de tăiere a porcilor în România

DOCUMENT 40
1962 iunie 24. Stenograma convorbirilor dintre delegațiile de partid şi guvernamentale ale RPR și URSS, organizate la Eforie, referitoare la divergențele româno‑sovietice

DOCUMENT 41
1963 [fără dată]. Sinteză privind pozițiile asumate de partidele comuniste și muncitorești din Europa Centrală și Răsăriteană vis‑à‑vis de viziunile integraționiste preliminate în cadrul CAER (fragment)

DOCUMENT 42
1963 martie 9. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, prim‑secretar al CC al PCUS, adresată lui Gh. Gheorghiu‑Dej, prim‑secretar al CC al PMR, referitoare la necesitate construirii hidrocentralei de la Porțile de Fier pe o „bază multilaterală”

DOCUMENT 43
1963 martie 15. Scrisoarea lui Gh. Gheorghiu‑Dej, prim‑secretar al CC al PMR, adresată lui Nikita S. Hrușciov, prim‑secretar al CC al PCUS, referitoare la respingerea de către partea română a propunerii sovietice privind construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier pe o „bază multilaterală”

DOCUMENT 44
1963 martie 30. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, prim‑secretar al CC al PCUS, adresată lui Gh. Gheorghiu‑Dej, prim‑secretar al CC al PMR, referitoare la divergențele româno‑sovietice cu privire la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier

DOCUMENT 45
1963 aprilie 2. Sinteză privind discuțiile purtate la masa de prânz între delegația PMR, condusă de Gh. Gheorghiu‑Dej, prim‑secretar al CC al PMR, și delegația PCUS, condusă de către Iuri V. Andropov, membru al Secretariatului CC al PCUS, referitoare la divergențele din cadrul CAER, precum și la diferendele din interiorul mișcării comuniste internaționale

DOCUMENT 46
1963 aprilie 23. Notă cu privire la convocarea lui Ivan K. Jegalin, ambasador al URSS la București, la Gheorghe Apostol, Leonte Răutu și Ghizela Vass, referitoare la divergențele româno‑sovietice

DOCUMENT 47
1963 mai 19. Raportul rostit de către Iosip Broz Tito în cadrul plenarei a V‑a a CC al UCI, referitor la poziția asumată de partea iugoslavă față de chestiunile internaționale

DOCUMENT 48
1963 mai 23. Scrisoarea adresată de către Nikita S. Hruşciov, prim‑secretar al CC al PCUS, lui Gh. Gheorghiu‑Dej, prim‑secretar al CC al PMR, referitoare la divergențele româno‑sovietice

DOCUMENT 49
1963 iunie 7. Scrisoarea adresată de Gh. Gheorghiu‑Dej, prim‑secretar al CC al PMR, lui Nikita S. Hruşciov, prim‑secretar al CC al PCUS, referitoare la divergențele româno‑sovietice

DOCUMENT 50
1963 iunie 8. Stenograma discuțiilor dintre Nikita S. Hrușciov, prim‑secretar al CC al PCUS, și Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic al CC al PMR, referitoare la divergențele româno‑sovietice, precum și la chestiunile internaționale

DOCUMENT 51
1963 iulie 1. Prima variantă a discursului care urma a fi rostit de către Gh. Gheorghiu Dej în cadrul Consfăturii CAER, preconizată a se organiza la Moscova între 24–26 iulie 1963


DOCUMENT 52
1963 iulie 1. A doua variantă a discursului care urma a fi rostit de către Gh. Gheorghiu Dej în cadrul Consfăturii CAER, preconizată a se organiza la Moscova între 24–26 iulie 1963

DOCUMENT 53
1963 iulie 25. Discursul rostit de către Gh. Gheorghiu‑Dej, prim‑secretar al CC al PMR, în cadrul Consfătuirii CAER, desfășurată la Moscova între 24–26 iulie 1963

DOCUMENT 54
1963 septembrie 17. Extras din raportul întocmit de ambasada RPR la Belgrad, referitor la vizita efectuată în RSFI de către Nikita S. Hrușciov, între 20 august – 3 septembrie 1963

DOCUMENT 55
1963 noiembrie 22. Notă cu privire la convorbirile dintre delegația de stat a RPR condusă de Gh. Gheorghiu‑Dej, președinte al Consiliului de Stat și prim‑secretar al CC al PMR, și delegația de stat a RSFI condusă de Iosip Broz Tito, preşedinte al RSFI și secretar general al UCI, referitoare la agenda de discuții ce urma a fi abordată de către cele două părți pe parcursul
întâlnirilor oficiale

DOCUMENT 56
1963 noiembrie 23, 27, 28. Stenograma convorbirilor dintre delegația de stat a RPR condusă de Gh. Gheorghiu‑Dej, președinte al Consiliului de Stat și prim‑secretar al CC al PMR, și delegația de stat a RSFI condusă de Iosip Broz Tito, preşedinte al RSFI și secretar general al UCI, referitoare la relațiile bilaterale româno‑iugoslave, la evoluțiile interne survenite în cele două state, precum și la chestiunile internaționale

DOCUMENT 57
1963 decembrie 13. Notă cu privire la o serie de scurte convorbiri purtate de către Gh. Gheorghiu‑Dej, președinte al Consiliului de Stat și prim‑secretar al CC al PMR, cu o serie de politicieni iugoslavi, în cadrul vizitei oficiale efectuate în RSFI, între 22–30 noiembrie 1963

DOCUMENT 58
1963 decembrie 13. Notă cu privire la o serie de scurte convorbiri purtate de către Gh. Gheorghiu‑Dej, președinte al Consiliului de Stat și prim‑secretar al CC al PMR, cu Iosip Broz Tito, preşedinte al RSFI și secretar general al UCI, în cadrul vizitei oficiale efectuate în RSFI, între 22–30 noiembrie 1963

DOCUMENT 59
1963 decembrie 14. Sinteză referitoare poziția RPR față de posibilitatea accederii Republicii Populare Mongole în cadrul Organizației Tratatului de la Varșovia

DOCUMENT 60
1963 decembrie 17. Informare cu privire la vizita delegației de stat a RPR condusă de Gh. Gheorghiu‑Dej, președinte al Consiliului de Stat și prim‑secretar al CC al PMR, în RSFI (22–30 noiembrie 1963)

DOCUMENT 61
1964 [fără dată]. Sinteză referitoare la diferitele viziuni integraționiste preliminate în cadrul CAER, precum și la poziția asumată de PMR în cadrul divergențelor iscate ca urmare a formulării acestor viziuni

DOCUMENT 62
1964 [fără dată]. Sinteză referitoare la diferitele viziuni integraționiste preliminate în cadrul CAER în legătură cu chestiunea specializării internaționale a producției agricole (fragment)

DOCUMENT 63
1964 ianuarie 2. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, prim‑secretar al CC al PCUS, adresată lui Gh. Gheorghiu‑Dej, prim secretar al CC al PMR, referitoare la oportunitatea convocării de două ori pe an a unor Consfătuiri ale miniștrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Pactului de la Varșovia (cu excepția Albaniei)

DOCUMENT 64
1964 ianuarie 13. Scrisoarea lui Gh. Gheorghiu‑Dej, prim secretar al CC al PMR, adresată lui Nikita S. Hrușciov, prim‑secretar al CC al PCUS, referitoare la refuzul părții române de a accepta convocarea de două ori pe an a unor Consfătuiri ale miniștrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Pactului de la Varșovia, precum și la unele disfuncționalități în activitatea Comitetului Politic Consultativ

DOCUMENT 65
1964 februarie 11. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, prim‑secretar al CC al PCUS, adresată lui Walter Ulbricht, prim‑secretar al CC al PSUG, referitoare la acceptul părții sovietice privind convocarea Comitetului Politic Consultativ al statelor semnatare ale Tratatului de la Varșovia

DOCUMENT 66
1964 februarie 19. Scrisoarea lui Gh. Gheorghiu‑Dej, prim‑secretar al CC al PMR, adresată lui Nikita S. Hrușciov, prim‑secretar al CC al PCUS, referitoare la acceptul părții române cu privire la convocarea Comitetului Politic Consultativ al statelor semnatare ale Tratatului de la Varșovia, sub condiția comunicării în prealabil a agendei de discuții

DOCUMENT 67
1964 martie 6. Scrisoarea lui Nikita S. Hrușciov, prim‑secretar al CC al PCUS, adresată lui Gh. Gheorghiu‑Dej, prim‑secretar al CC al PMR, referitoare la poziția PCUS față de solicitările părții române în legătură cu convocarea Comitetului Politic Consultativ al statelor semnatare ale Tratatului de la Varșovia

DOCUMENT 68
1964 iunie 3. Stenograma discuțiilor dintre G. Marin, secretar II al ambasadei RPR la Moscova, cu E.B. Valev, cadru didactic în cadrul Universității „Lomonosov”, referitoare la așa‑numitul „Plan Valev”, precum și la relațiile economice româno‑sovietice

DOCUMENT 69
1964 iunie 8. Stenograma convorbirilor dintre delegația PMR, condusă de Chivu Stoica, și delegația sovietică, alcătuită din Nikolai Podgornîi, Anastas Mikoian și Iuri Andropov, referitoare la divergențele româno‑sovietice

DOCUMENT 70
1964 iunie 22. Stenograma discuțiilor organizate la Pișchia între delegația română condusă de către Gh. Gheorghiu‑Dej, preşedinte al Consiliului de Stat al RPR și prim‑secretar al CC al PMR, și delegația iugoslavă condusă de către Iosip Broz Tito, președinte al RSFI și secretar general al UCI, referitoare la divergențele româno‑sovietice

DOCUMENT 71
1964 septembrie 7. Notă cu privire la discuțiile dintre delegația de stat a RPR condusă de Gh. Gheorghiu‑Dej, președinte al Consiliului de Stat și prim‑secretar al CC al PMR, și delegația de stat a RSFI condusă de Iosip Broz Tito, preşedinte al RSFI și secretar general al UCI, referitoare la chestiunea convocării unei noi consfătuiri a partidelor comuniste și muncitorești, precum și la conferința de la Cairo a țărilor nealiniate

DOCUMENT 72
1964 septembrie 7. Notă cu privire la discuțiile dintre Gh. Gheorghiu‑Dej, președinte al Consiliului de Stat și prim‑secretar al CC al PMR, și Iosip Broz Tito, preşedinte al RSFI și secretar general al UCI, referitoare la divergențele sovieto‑iugoslave, precum și la chestiunea apropierii româno‑chineze

DOCUMENT 73
1964 octombrie 26. Sinteză privind schimbările survenite în cadrul structurii de conducere a PCUS în intervalul octombrie 1952 – octombrie 1964

DOCUMENT 74
1964 noiembrie 19. Sinteză privind discuțiile purtate la 27–28 iulie 1964 între delegația PMR, condusă de către Gh. Gheorghiu‑Dej, prim‑secretar al CC al PMR și delegația PCUS, condusă de Nikolai V. Podgornîi, membru al Secretariatului CC al PCUS, referitoare la chestiunea convocării unei consfătuiri a partidelor comuniste și muncitorești

DOCUMENT 75
1965 august 26. Sinteză cu privire la unele atitudini adoptate de către liderii PCUS față de PMR, în intervalul cronologic 1955–1964

ABREVIERI