ISTORIE

TRIUNGHIUL SUSPICIUNII. GHEORGHIU-DEJ, HRUȘCIOV ȘI TITO (1954–1964)
VOL. I.

Mihai Croitor, Sanda Borşa

carte
ISBN 978‑606‑543‑432‑5
Anul apariției: 2014
Format: B5
Nr. pagini: 240
Copertă cartonată

Lucrarea își propune să abordeze într‑o manieră cât mai obiectivă principalele evoluții surveninte în cadrul relațiilor politico‑diplomatice româno‑iugoslave, sovieto‑iugoslave, respectiv româno‑sovietice, în intervalul cronologic 1954–1964. (din „Introducere”)


CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. PE URMELE LUI LENIN: AVATARURILE UNEI DESTALINIZĂRI
1.1. Dilemele unei succesiuni
1.2. Un proces de împăcare cu trecutul: Nikita S. Hrușciov și debutul tratativelor sovieto‑iugoslave
1.3. În căutarea purității marxist‑leniniste
1.4. PMR și rigorile strategiei mimetismului ideologic
1.5. Pe calea reconcilierii
1.5.1. Tito la Moscova
1.5.2. Tito la București
1.5.3. Gh. Gheorghiu-Dej la Brioni

Capitolul 2. DE LA RECONCILERE LA TENSIONARE
2.1. Zorii tensionării: percepții sovietice și iugoslave vis‑à‑vis de Revoluția din Ungaria
2.2. Congresul „revizioniștilor”
2.2.1. Recrudescența tensiunilor ideologice sovieto‑iugoslave
2.2.2. Desfășurarea Congresului al VII‑lea al UCI
2.2.3. De la colaborarea limitată la distanțare: relațiile dintre PMR și UCI (1957–1958)
2.2.4. Sub semnul „revizionismului”

Capitolul 3. TRIUNGHIUL ROMÂNO‑SOVIETO‑IUGOSLAV: DEBUTUL DISIDENŢEI RPR ÎN INTERIORUL LAGĂRULUI COMUNIST
3.1. Relațiile politico‑diplomatice româno‑sovietice (1960–1964)
3.1.1. 1960 – Anul dezbinării ideologice sovieto‑chineze
3.1.2. 1961 – Annus mirabilis
3.1.3. 1962 – Annus miserabilis
3.1.3.1. De la prietenia „indestructibilă” la divergențele economice
3.1.3.2. De la divergențele economice la diferendele privind „greutatea medie de tăiere a porcilor” în România și „plantarea porumbului în pătrat”
3.1.4. PMR între „scizionismul” chinez și „revizionismul” sovietic (1963–1964)
3.1.4.1. Primele semne ale disidenței
3.1.4.2. Cu privirea spre Beijing
3.1.4.3. Noi tensiuni în cadrul relațiilor româno‑sovietice: de la diferendele din interiorul Pactului de la Varșovia la „Planul Valev”
3.2. „Porți de Fier” fără zăvor: relațiile politico‑diplomatice româno‑iugoslave (1960–1964)
3.2.1. De de la divergențele ideologice la acuzațiile de spionaj
3.2.2. Primii pași spre o nouă reconciliere româno‑iugoslavă
3.2.3. Un deziderat româno‑iugoslav: Hidrocentrala de la Porțile de Fier
3.2.3.1. Imixtiunea bulgară
3.2.3.2. Imixtiunea sovietică
3.2.3.3 Agenda ascunsă a presiunilor sovietice
3.2.4. Pe drumul fundamentării unei apropieri româno‑iugoslave
3.2.4.1. Un moment de cotitură
3.2.4.2. Provocările unei apropieri româno‑iugoslave
3.2.4.3. Cu privirea spre Belgrad

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ABREVIERI