ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ

COMPENDII DIN REZISTENŢA MATERIALELOR
VOLUMUL 3

Mircea Bejan, Maria-Adriana Cordoş, Tiberiu Lehene

carte
ISBN 978-606-543-450-9
Anul apariției: 2014
Format: A5
Nr. pagini: 604
Copertă cartonată

SUMAR


Volumul 3

CUVÂNT ÎNAINTE
PRINCIPALELE MĂRIMI MECANICE, SIMBOLURI ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ
8. ÎNCOVOIEREA PLANĂ
9. SISTEME STATIC NEDETERMINATE
10. SOLICITĂRI DINAMICE
11. PARAPETE DE PROTECȚIE LA DRUMURI
12. ANALIZA MATEMATICĂ A PARAPETELOR METALICE LA IMPACT
13. ANALIZA NUMERICĂ A PARAPETELOR DE PROTECȚIE
14. CARACTERISTICI MECANICE ALE PIESELOR TURNATE
ANEXE
SUMMARY
CONTENT
INDICE DE NUME
Volumul 1
1. ANALIZA SOLICITĂRILOR ÎN ELEMENTELE SISTEMELOR MECANICE
2. STUDIUL EXPERIMENTAL AL TENSIUNILOR ȘI DEFORMAȚIILOR
3. TEHNICI ȘI METODE INOVATIVE PENTRU STUDIUL STĂRII DE TENSIUNI ȘI DEFORMAȚII
4. TENSIUNI REMANENTE ÎN CONSTRUCȚII INGINEREȘTI. METODA GĂURII OARBE

Volumul 2
5. VIBRAȚII ÎN SUSPENSIA VEHICULELOR FEROVIARE
6. COMPORTAREA LA OBOSEALĂ A SÂRMELOR ȘI CABLURILOR DE OȚEL
7. ELEMENTE DE CONSTRUCȚII METALICE