ARHEOLOGIE

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE PE TRASEUL AUTOSTRĂZII TRANSILVANIA. DESCOPERIRILE BRONZULUI TÂRZIU DIN ZONA COMUNEI MARCA, JUDEŢUL SĂLAJ
[PREVENTIVE ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES ON THE ROUTE OF THE „TRANSYLVANIA” MOTORWAY. DISCOVERIES FROM THE LATE BRONZE AGE IN THE AREA OF MARCA COMMUNE, SĂLAJ COUNTY]

Ioan Bejinariu, Dan Băcueţ-Crişan, Daniel Culic

carte
ISBN 978-606-543-443-1
Anul apariției: 2014
Format: A4
Nr. pagini: 158
Preț: 25 lei

CUPRINS


CUVÂNT ÎNAINTE

CAPITOLUL I. CADRUL GEOGRAFIC
CAPITOLUL II. ISTORICUL ȘI CARACTERUL CERCETĂRILOR

CAPITOLUL III. DESCRIEREA SĂPĂTURILOR ARHEOLOGICE ȘI A STRATIGRAFIEI

CAPITOLUL IV. PREZENTAREA COMPLEXELOR ARHEOLOGICE
1. Situl de la Marca, punctul „Husău”
2. Situl de la Marca, punctul „Sfărăuaș 2”
3. Situl de la Marca „Sfărăuaș 1”

CAPITOLUL V. DATE DESPRE HABITAT
V.1. Locuințe, anexe gospodărești
V.2. Instalații de foc
V.3. Gropi
V.4. Despre complexul nr. 1. Contribuții la studiul problemei așa-numitelor „depozite de vase” din Bronzul Târziu
Descrierea inventarului ceramic al Cpx. 1

CAPITOLUL VI. INVENTARUL ARHEOLOGIC
VI.1. Ceramica. Analiza ceramicii
Considerații de ordin tehnologic
Tipologia formelor ceramice
Tipologia decorului vaselor ceramice
VI.2. Alte obiecte din lut ars
VI.3. Obiecte din piatră
VI.4. Obiecte din metal

CAPITOLUL VII. INDICII ALE ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN AȘEZAREA DE LA MARCA „HUSĂU”

CAPITOLUL VIII. MORMÂNTUL DE INCINERAȚIE (CPX. 34 – PL. 54/1–3) DE LA MARCA „HUSĂU” ÎN CONTEXTUL DESCOPERIRILOR CU CARACTER FUNERAR ALE COMUNITĂȚILOR CEHĂLUȚ-HAJDÚBAGOS

CAPITOLUL. IX. CONSIDERAȚII FINALE
Atribuirea culturală și încadrarea cronologică a evoluției așezărilor de la Marca „Sfărăuaș 2” și „Husău”
Semnificația descoperirilor de la Marca pentru cunoașterea Bronzului Târziu din NV României

PREVENTIVE ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES ON THE ROUTE OF THE „TRANSYLVANIA” MOTORWAY. DISCOVERIES FROM THE LATE BRONZE AGE IN THE AREA OF MARCA COMMUNE, SĂLAJ COUNTY

PLANȘE

ANEXA 1. ABREVIERI BIBLIOGRAFICE