ARTĂ ŞI ISTORIA ARTEI

HRISTOFOR: CHIPURILE UNUI SFÂNT FĂRĂ CHIP. REPREZENTĂRILE DIN CULTURA ROMÂNEASCĂ VECHE ŞI SURSELE LOR
[CHRISTOPHER: FACES OF A FACELESS SAINT. REPRESENTATIONS IN MEDIEVAL AND MODERN ROMANIAN CULTURE AND THEIR SOURCES]

Silvia Marin-Barutcieff

carte
ISBN 978-606-543-439-4
Anul apariției: 2014
Format: B5
Nr. pagini: 392

Silvia Marin-Barutcieff face parte dintre acei puţini specialişti care înţeleg că cercetare nu se mai poate face pe domenii etanş separate unele de altele şi că, precum de atâta timp a spus N. Cartojan, există o conexiune strânsă între „literatura veche poporană, folclorul, iconografia religioasă şi arta noastră populară“. (Prof. univ. dr. Cătălina Velculescu)

Autoarea are marele merit de a observa ceea ce alţii ignoră şi analizează ceea ce este incert, cu foarte multă acribie şi o informaţie exemplară. Lucrarea de faţă este o contribuţie de mare valoare. O consider o cercetare monografică model. (Prof. univ. dr. Zamfira Mihail)

Lucrarea Silviei Marin-Barutcieff mi s-a părut, de la bun început, o carte de succes. Ea are în centrul ei o figură misterioasă, imaginea Sfântului Hristofor cu cap de câine, şi un personaj literar care pare de asemenea de succes, o fătucă blondă şi fragilă, care pătrunde prin borte, escaladează porţi ferecate, trezeşte din somn diverşi târcovnici, îşi chestionează cu aparentă ingenuitate contemporanii, pentru a pune apoi, cu febrilitate, datele obţinute într-un puzzle a cărui ramă solidă, cu armătură bollandistă, lucrată cândva de meşteri precum Delehaye sau Saintyves, se umple încet cu un mozaic de pietre patinate, cărora curgerea vremii le dă sclipirea colţilor de argint după care aleargă, din Levant în Apus şi înapoi, simpatica autoare a zisei cărţi. (Prof. univ. dr. Mihai Moraru)


CUPRINS

Lista siglelor și abrevierilor
Introducere


PARTEA I – PĂTIMIREA SFÂNTULUI HRISTOFOR ÎN REPREZENTĂRI LITERARE

1. Cultul Sfântului Hristofor
1.1. Primele atestări

2. Primele texte
2.1. Variante străine
2.2. Versiuni româneşti

3. Pătimirile mucenicilor. Martirul în ipostaza „celuilalt”

4. O radiografie a textului
4.1. Cronografie și geografie în Pătimirea Sfântului Hristofor
4.2. Alteritate versus identitate. Despre frumuseţea diformităţii celuilalt
4.3. Metamorfoze identitare. Sfinţii Hristofor,Varvar şi Mina
4.4. Hagiografie şi etimologie. Identitatea nominală a sfântului
4.5. Pe frontul hagiografic. Retorica unui combatant
4.6. Pe calea îndurării. Patimile mucenicului
4.7. Însoţiri mistice. Companionii Sfântului Hristofor
4.8. Sus, la Poarta Raiului
4.9. „Insensibilitatea” martirului. Rezistenţa la suplicii
4.10. Taumaturgia. Moaștele și tămăduirea bolnavilor


PARTEA A II-A – SFÂNTUL HRISTOFOR ŞI CULTURA POPULARĂ

1. Coborârea în Infern
1.1. Omul Sălbatic şi urâţenia
1.2. Monştrii noştri cei de toate nopţile
1.3. Steaua câinelui, Anubis şi Sfântul Hristofor
1.4. Conversiunea bestiarului. Câinele bine temperat

2. Ascensiunea la Rai
2.1. Sfântul şi frumuseţea
2.2. Insuportabila uşurătate a frumuseţii: Wilgefortis, fecioara cu barbă
2.3. A fost odată un tânăr nespus de frumos

3. Scutul mirabil. Cei Paisprezece Sfinţi Ajutători

4. „Competenţele” Sfântului Hristofor

5. „Frumoasa” şi „domnii”. Ciuma şi sfinţii invocaţi împotriva ei

6. Plutind pe un Aheron al Învierii. Sfântul Hristofor şi Moartea rea
6.1. Terapii împotriva morţii subite în spaţiul românesc

PARTEA A III-A – ICONOGRAFIA SFÂNTULUI HRISTOFOR

1. Predecesoarele iconografiei românești
1.1. Contribuţia Răsăritului creștin
1.2. Contribuţia apuseană

2. Sub zodia Balanţei. Hristofor între pietate și proscriere

3. Chipurile unui sfânt fără chip. Sfântul Hristofor în iconografia de pe actualul teritoriu românesc
3.1. Debutul reprezentării Sfântului Hristofor în Transilvania (secolele XIII-XIV)
3.2. Iconografia Sfântului Hristofor în edificiile ortodoxe (secolele XVI-XVII)
3.3. Zugravii de „subţire” şi „lecţiile” lor. Secolele XVIII-XIX
3.3.1. Arta fugii de canon
3.3.2. De-o parte și de alta a Carpaţilor
3.4. O clasificare morfologică a reprezentărilor Sfântului Hristofor
3.5. În completarea identităţii: atributele vizuale ale Sfântului Hristofor
3.6. Un altfel de canon: imaginile-pereche
3.7. Nomad în Casa Domnului. Sfântul Hristofor în sintaxa spaţiului sacru

4. Despre cei care poartă şi cei ce se lasă purtaţi

Concluzii

Pro historia vegetationis in Passio Sancti Christophori

Anexe
Dosoftei, Viaţa și petrécerea svinţilor, Iași, 1686, Ziua a 9-a
Mineiul pe luna mai, Râmnic, 1780, Ziua a 9-a
Tipologia reprezentărilor din spaţiul occidental
Tipologia reprezentărilor Sfântului Hristofor în iconografia românească
1. Clasificare cronologică
2. Clasificare geografică
3. Clasificare sintactică
4. Clasificare morfologică
5. Reprezentări dispărute ale Sfântului Hristofor
6. Alte reprezentări ale Sfântului Hristofor în spaţiul românesc

Ilustraţii
Abstract
List of illustrations
Bibliografie
Indice de nume și locuri
Tabula gratulatoria