ARHEOLOGIE

CONTRIBUŢII ARHEOLOGICE PRIVIND NORD-VESTUL ROMÂNIEI ÎN SECOLELE VII–XI. CERCETĂRI ÎN DEPRESIUNEA SILVANIEI
[ARCHAEOLOGICAL CONTRIBUTIONS TO NORTHWESTERN ROMANIA DURING THE 7TH–11TH CENTURIES. RESEARCHES IN SYLVANIAN BASIN]

Dan Băcueţ-Crişan

carte
ISBN 978-606-543-446-2
Anul apariției: 2014
Format: A4
Nr. pagini: 318
Copertă cartonată

Lucrarea de faţă este o monografie arheologică, având ca obiect examinarea evoluţiei locuirii, cu toate formele sale de manifestare (aşezări, fortificaţii, cimitire) din Depresiunea Silvaniei (nord-vestul României) pe durata perioadei dintre a doua jumătate a sec. VII – sec. XI. [...]
Avem de-a face cu o primă abordare sintetică, riguroasă, care examinează, din punctul de vedere al arheologiei şi metodelor sale, istoria veche a Depresiunii Silvaniei, în perioada precizată. Este fixat un stadiu al cercetării şi al cunoştinţelor, sunt expuse interpretări noi. Informaţiile regionale au fost comparate şi integrate ansamblului cunoştinţelor referitoare la spaţiul nord-vestic al României, mai departe, în raport cu teritoriile învecinate, adică, prioritar, întreg bazinul Tisei Superioare şi Transilvania.
Structura cărţii este riguroasă, remarcabilă prin coerenţă. Sunt expuse analize şi rezultate ale acestora, referitoare la: aşezări şi cimitire; structura internă a acestora; fortificaţii; raportarea la condiţiile geografice specifice regiunii; dinamica locuirii din acea vreme; examinarea sistematică a inventarelor (ca de obicei, precumpănitor ceramică); elemente ce ţin de obiceiurile funerare; problema decisivă a cronologiei; posibilităţile ce ar putea susţine explicaţii de ordin etnic ş.a. (Dr. Ioan Stanciu, în „Prefaţă“)


CUPRINS

Prefață

Cuvânt înainte

Capitolul I. Introducere

Capitolul II. Incursiune în istoricul cercetărilor arheologice privind nord-vestul României în sec. VII–XI. Privire specială asupra Depresiunii Silvaniei

Capitolul III. Siturile din a doua jumătate a sec. VII – prima jumătate a sec. X din Depresiunea Silvaniei, cercetate prin săpături arheologice

Capitolul IV. Siturile din a doua jumătate a sec. X – sec. XI din Depresiunea Silvaniei, cercetate prin săpături arheologice

Capitolul V. Propunere de clasificare a vestigiilor din a doua jumătate a sec. VII – prima jumătate a sec. X din Depresiunea Silvaniei

Capitolul VI. Propunere de clasificare a vestigiilor din a doua jumătate a sec. X – sec. XI din Depresiunea Silvaniei

Capitolul VII. Concluzii

Capitolul VIII. Catalogul descoperirilor arheologice din Depresiunea Silvaniei, databile în sec. VII–XI

Bibliografie

Abrevieri bibliografice

Archaeological Contributions to Northwestern Romania during the 7th–11th Centuries. Researches in Sylvanian Basin – Abstract

Anexe

Explicaţia hărţilor

Planşe / Plates