ISTORIE

PANNONIA, DACIA ŞI MOESIA ÎN IZVOARELE GEOGRAFICE ANTICE

Florin Fodorean

carte
ISBN 978-606-543-459-2
Anul apariției: 2014
Format: A5
Nr. pagini: 260
Copertă cartonată
Preț: 30 lei

Cele mai importante documente cartografice ale Antichităţii – „Tabula Peutingeriana“ și „Itinerarium Antonini“ – nu încetează să suscite interesul istoricilor. Este explicabil: pe de o parte, datorită informaţiilor preţioase conţinute de aceste documente; pe de altă parte, datorită enigmelor de care sunt înconjurate. Pentru ce, din ce surse, unde, cine și, mai ales, când au fost alcătuite, sunt principalele întrebări care au primit în ultima sută de ani zeci de răspunsuri interesante. Și pentru că răspunsurile au venit cu zecile, vor veni încă. Un răspuns îl dă și lucrarea de faţă. [...]
Florin Fodorean, profesor la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, şi-a concentrat cercetările, de mulţi ani, asupra topografiei Daciei romane. Cu această carte, cu zecile de studii publicate în România și în străinătate, Florin Fodorean poate fi numit, pe drept cuvânt, cel mai bun specialist român în problematica drumurilor romane. [...]
Ne aflăm în faţa unei lucrări complexe şi utile pentru arheologia romană din epoca imperială. Specialiştii de pretutindeni și în primul rând cei care se ocupă de Pannonia, Moesia și Dacia, au acum la îndemână o analiză completă a documentaţiei cartografice antice de bază pentru teritoriile romane de la Dunărea Mijlocie și de Jos. (Prof. Mihai Bărbulescu, în „Cuvânt înainte“)


CUVÂNT ÎNAINTE

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. PANNONIA. DESCRIERE ARHEOLOGICĂ, ISTORICĂ ŞI GEOGRAFICĂ

CAPITOLUL 2. DACIA. DESCRIERE ARHEOLOGICĂ, ISTORICĂ ŞI GEOGRAFICĂ
2.1. Dacia, terra cognita? Teritoriile nord-danubiene în izvoarele literare înainte de cucerirea romană
2.2. Cucerirea Daciei. Motive economice, strategice, geografice. Beneficii şi dezavantaje
2.3. Traian şi Dacia. Pregătirea cuceririi provinciei. Tabula Traiana
2.4. Organizând armata. Pregătiri pentru cucerirea Daciei
2.5. Traian, Balbus, mensores şi crearea primelor itineraria
2.6. Anul 102 e.n. Sud-vestul Daciei şi controlul militar roman
2.7. 103–105 e.n. Podul lui Apollodor de la Drobeta
2.8. „…Trans Danuvium in expeditionem”. Papirusul Hunt
2.9. Traian şi Dacia Augusti Provincia

CAPITOLUL 3. MOESIA. DESCRIERE ARHEOLOGICĂ, ISTORICĂ ŞI GEOGRAFICĂ

CAPITOLUL 4. PANNONIA, DACIA ŞI MOESIA ÎN IZVOARELE GEOGRAFICE ANTICE. ISTORICUL CERCETĂRILOR
4.1. Tabula Peutingeriana. Întrebări, probleme nelămurite
4.2. Itinerarium Antonini
4.3. Istoricul cercetării. Pannonia
4.4. Istoricul cercetării. Dacia
4.5. Istoricul cercetării. Moesia

CAPITOLUL 5. PANNONIA ÎN IZVOARELE GEOGRAFICE ANTICE
5.1. Tabula Peutingeriana şi Pannonia
5.1.1. Primul drum: sectorul de limes (Ripa Pannonica)
5.1.2. Încercare de datare a informaţiilor cu privire la drumul de limes din Pannonia
5.1.3. Al doilea drum: Carnunto-Petavione
5.1.4. Al treilea drum: Emona – Siscia – Sirmium – Tauruno. De-a lungul râului Sava
5.1.5. Al patrulea drum: Emona – Petavione – Mursa Maior – Sirmium – Tauruno. De-a lungul râului Drava
5.2. Pannonia în Itinerarium Antonini
5.2.1. Primul drum: de la Aquileia / Hennoma civitas la Singiduno castra
5.2.2. Al doilea drum: Ulmos – Mursa – Cetio
5.2.3. Al treilea drum: sectorul de limes de la Laurino / Taurino la Cetio / Cetium
5.2.4. Al patrulea drum: item ab Hemona per Sisciam Sirmi
5.2.5. Adprotoriu / Ad Praetorium / Incero sed mansio Augusti in praetorio est. Reconstruind sursa hărţilor pentru Pannonia folosite la redactarea Tabulei Peutingeriana şi a Itinerarium Antonini
5.2.6. Al cincilea drum: item a Vindobona Poetovione
5.2.7. Al şaselea drum: item a Poetovione Carnunto
5.2.8. Al şaptelea drum: a Sabaria Bregetione
5.2.9. Al optulea drum: a Sabaria Aquinco
5.2.10. Al nouălea drum: a Sopianas Aquinco
5.2.11. Al zecelea drum: item a Sopianas Bregetione
5.2.12. Al unsprezecelea drum: iter a Siscia Mursam
5.2.13. Al doisprezecelea drum: a Poetavione Siscia
5.2.14. Al treisprezecelea drum: a Sabaria Vindobona
5.2.15. Al paisprezecelea drum: item ab Acinquo Crumero que castra constituta sint
5.2.16. Al cincisprezecelea drum: item a Sirmio Carnunto

CAPITOLUL 6. DACIA ÎN IZVOARELE GEOGRAFICE ANTICE
6.1. Tabula Peutingeriana şi Dacia
6.2. Drumul Lederata-Tibiscum. Tabula, De Bello Dacico şi Columna lui Traian
6.3. Al doilea drum: Dierna-Tibiscum-Porolissum
6.4. Al treilea drum: Drubetis-Romula-Apula
6.5. Observaţii finale. Dacia şi itineraria

CAPITOLUL 7. MOESIA ÎN IZVOARELE GEOGRAFICE ANTICE
7.1. Drumul Sirmium – Singidunum
7.2. Al doilea drum: Singiduno-Viminatio
7.3. Al treilea drum: de la Viminatio la Durostero. De-a lungul Dunării
7.4. Al patrulea drum: de la Durostero la Tomis
7.5. Al cincilea drum: Tomis – Ancialis. De-a lungul coastei Mării Negre
7.6. Al şaselea drum: Ancialis – Durostero
7.7. Al şaptelea drum: Ancialis – Philipopolis
7.8. Al optulea drum: Philipopolis – Marcianopolis
7.9. Al nouălea drum: Sostra – Esco
7.10. Al zecelea drum: Viminacium-Naissus
7.11. Al unsprezecelea drum: Naissus – Ratiaris
7.12. Al doisprezecelea drum: Naissus – Phinipopolis
7.13. Al treisprezecelea drum: Naissus – Gabuleo
7.14. Al paisprezecelea drum: Naisso – Scuiris

CAPITOLUL 8. TABULA PEUTINGERIANA ŞI ITINERARIILE MILITARE. ITINERARIUM ANTONINI ŞI CURSUS PUBLICUS. COMPARAŢII
8.1. Pannonia în Tabula Peutingeriana
8.2. Pannonia în Itinerarium Antonini
8.3. Dacia în Tabula Peutingeriana
8.4. Moesia în Tabula Peutingeriana
8.5. Moesia în Itinerarium Antonini
8.6. Provinciile danubiene în Tabula Peutingeriana
8.7. Provinciile danubiene în Itinerarium Antonini
8.8. Comparaţii între Tabula Peutingeriana şi Itinerarium Antonini
8.9. Itineraria, geographia, chorographia. Surse literare
8.10. Itinerarium Antonini şi cursus publicus

CONCLUZII

ABREVIERI ŞI BIBLIOGRAFIE

SUMMARY