ISTORIE

ÎNTRE PREZENT ŞI TRECUT: CULTUL PERSONALITĂŢII LUI NICOLAE CEAUŞESCU ŞI OPINIA PUBLICĂ ROMÂNEASCĂ

Manuela Marin

carte
ISBN 978‑606‑543‑253‑6
Anul apariției: 2014
Format: A5
Nr. pagini: 360
Preț: 30 lei

Subiectul volumului îl constituie identificarea modalităţilor de raportare a populaţiei faţă de cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu în perioada de dinainte de momentul decembrie 1989. Analiza surselor avute în vedere a permis identificarea unei diversităţi de puncte de vedere ale cetăţenilor români pe marginea conţinutului tematic al reprezentărilor omagiale ale conducătorului lor. Aceste opinii personale erau exprimate fie prin intermediul diferitelor forme ale comunicării verbale (conversaţii sau discuţii, bancuri politice, proferarea de expresii injurioase) şi scrise (telegrame, scrisori, inscripţii, manifeste), fie prin iniţierea şi implicarea indivizilor în executarea unor acţiuni cu potenţial contestator (ca de exemplu, redactarea şi răspândirea de manifeste, realizarea unor inscripţii, ascultarea unor posturi de radio străine). (din „Introducere“)CUPRINS


Cuvânt înainte

Introducere

Mulţumiri


PARTEA I. SETAREA CULTULUI PERSONALITĂȚII ȘI FORMELE SALE CONDIȚIONATE DE MANIFESTARE

Capitolul 1. Cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu – perspectivă generală
1. Definiţia cultului personalităţii
2. Mecanisme constitutive ale cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu
3. Apariţia cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu
4. Instituţionalizarea cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu
5. Reprezentările omagiale ale lui Nicolae Ceauşescu
5.1. Nicolae Ceauşescu – Tânărul revoluţionar
5.2. Nicolae Ceauşescu – Arhitectul României moderne
5.3. Nicolae Ceauşescu – Campion/Erou al păcii mondiale
5.4. Nicolae Ceauşescu – Garant al independenţei şi unităţii naţionale
6. Canale de difuzare a cultului personalităţii
7. Concluzii


PARTEA II . ADEZIUNE ŞI CONSENS

Capitolul 2. „Conducătorului iubit”. Consens şi adeziune în corespondenţa adresată lui Nicolae Ceauşescu
1. Introducere
2. Tânărul revoluţionar Nicolae Ceauşescu
3. Nicolae Ceauşescu‑Arhitect al României moderne
4. Nicolae Ceauşescu – Campion/Erou al păcii mondiale
5. Nicolae Ceauşescu – Garant al independenţei şi unităţii naţionale
6. Concluzii


PARTEA III. REZISTENŢA COTIDIANĂ

Capitolul 3. Rezistenţa cotidiană faţă de cultul personalităţii lui Nicolae
Ceauşescu
1. Definiţia rezistenţei. Consideraţii istoriografice
2. Subiect, metodologie
3. Forme ale rezistenţei cotidiene faţă de cultul personalităţii lui Nicolae
Ceauşescu
3.1 Discuţiile sau comentariile pe teme politice
3.2. Acţiuni individuale sau colective îndreptate împotriva unor
imagini care-l reprezentau pe Nicolae Ceauşescu
3.3. Refuzul de a participa la acţiunile organizate de partid
3.4. „Înscrisurile cu conţinut duşmănos”
3.4.1. Scrisori
3.4.2. Fiţuici sau foi volante
3.4.3. Inscripţii
3.4.4. Creaţii literare
3.5. Bancurile de factură politică
4. Concluzii

Capitolul 4. Ascultând Radio Europa Liberă
1. Radio Europa Liberă şi propaganda culturală a Războiului Rece
2. Radio Europa Liberă şi rezistenţa cotidiană
3. Radio Europa Liberă şi Securitatea
4. Sondajele de audienţă
5. Scrisorile către Radio Europa Liberă
6. Emisiunile Radio Europa Liberă
7. Concluzii

Capitolul 5. Concluzii

Bibliografie

Anexe

Listă de abrevieri