ISTORIE

STATUTUL ISTORIEI ŞI AL ISTORICILOR ÎN CONTEMPORANEITATE

Coordonatori: Gabriel Moisa, Sorin Şipoş, Igor Şarov

carte
ISBN 978-606-543-418-9
Anul apariției: 2013
Format: B5
Nr. pagini: 440

Volumul de faţă cuprinde comunicările prezentate la conferinţa „Statutul istoriei şi al istoricilor în contemporaneitate“ unde au fost prezentate şi analizate noi surse documentare, propunându‑se, în acelaşi timp, noi interpretări ale surselor cunoscute sau a unora inedite, noi ipoteze şi concluzii care scot în evidenţă mecanismele şi limitele statului de a controla, a modela sau remodela istoria naţională şi cea universală. S‑a încercat, de asemenea, delimitarea punctului de contact dintre istoriografie, memoria colectivă şi politică, precum şi analiza unor documente fundamentale pentru istoria istoriografiei. O secţiune importantă din volum este consacrată statutului istoriei în societate şi a studierii istoriei în şcoală, dar şi a evaluării şi reevaluării surselor documentare. Cartea cuprinde o secţiune despre investigarea istoriografiei din perioada comunistă şi a impactului scrisului istoric asupra epocii contemporane, dar este deschis şi spre schiţarea a câteva din noile direcţii de investigare a trecutului din România perioadei post comuniste. Pe de altă parte, lucrarea urmăreşte evidenţierea necesităţii unui demers comun al istoricilor pentru întărirea statutului disciplinei în şcoală şi în societate, de‑a deschide calea pentru teme de cercetare noi şi către cercetări interdisciplinare. Nu în ultimă instanţă, volumul de faţă reprezintă o pledoarie pentru istoria bine scrisă, un imbold ca istoria să‑şi reevalueze constant sursele, metodele şi spaţiul investigat. O pledoarie pentru frumuseţea istoriei ca disciplină de studiu şi de cercetare, dar şi un îndemn de‑a face eforturi către reconsiderarea statutului istoriei şi a profesorului de istorie în societatea contemporană nouă. (Coordonatorii)CUPRINS


INTRODUCERE


EVALUĂRI ŞI REEVALUĂRI ISTORIOGRAFICE


Iacob MÂRZA
Evaluări istoriografice în deceniul 4 al secolului XX: Colaborarea lui Zenovie Pâclişanu la „Revista Fundaţiilor Regale”

Maria GHITTA
Feţele istoricului: Silviu Dragomir şi chestiunea minorităţilor

Gabriel MOISA
În zodia reevaluărilor: Istoria României (românilor) între 1965–1989

Laurenţiu VLAD
Şcoala Alexandru Duţu. Câteva fragmente dintr‑o istorie (re)cunoscută


DIRECŢII NOI DE CERCETARE

Andi MIHALACHE
Kitschul şi nostalgia: pentru o sociologie a surogatului în memorialistica secolelor XX–XXI

Florin MULLER
Un şantier în expansiune – istoria intelectuală a comunismului românesc

Ovidiu PECICAN
Maladiile lui Noica

Cornel SIGMIREAN
Istoria elitelor. Perspective istoriografice

Toader NICOARĂ
Antropologia istorică în istoriografia românească contemporană


ISTORIE ŞI POLITICĂ

Gita YOVCHEVA
The Conversion of the Bulgarian Successor to the Throne Prince Boris from the Catholic Into the Orthodox Faith

Mihaela BUCIN
Istoria şi istoricii unei zile: 25 iulie 1919

Penka PEEVA
“People’s Democracy” Debated: Bulgarian Historical Science on the Postwar Political Development of Bulgaria (1944–1948)

Mihaela CIOCA
Arheologie şi politică. Consideraţii cu privire la secolele IX–XIII în primii ani ai regimului Gheorghe Gheorghiu‑Dej

Anatol PETRENCU
Istoria şi politica în Republica Moldova: aspecte identitare

Ion ZAINEA
Istoria şi cenzura în comunism. O analiză a instituţiei de cenzură privind scrisul istoric din intervalul 1966–1972

George ENACHE
Basarabia în istoriografia română. Între politică şi interes academic

Peter WEBER
Istoriografia în contextul tensiunilor politice româno‑ungare ale anilor ’80

Ion EREMIA
Istoria, istoricul şi politica în Rusia – studiu de caz

Gheorghe PETRUŞAN
Istoria şi aspiraţiile naţionale


CERCETĂRI BIOGRAFICE

Doina OLARIU
The Romanization Process on the Lower Danube in the Scientific Work of Radu Vulpe

Constantin DEMETER
Savantul Aurel Decei. Repere biografice

Sever DUMITRAŞCU
30 de ani cu Hadrian Daicoviciu

Florin SFRENGEU
Câteva aspecte privind contribuţia arheologului Sever Dumitraşcu la cunoaşterea istoriei Crişanei în mileniul I A.D.

Laura ARDELEAN
Contribuția arheologului Ștefan Ferenczi la cunoașterea Limes‑ului roman
Mihaela GOMAN
Date privind șantierele arheologice aflate în coordonarea Institutului de Istorie și Arheologie din Cluj în anul 1972


RECITIND DOCUMENTELE

Ion NICULIŢĂ, Aurel ZANOCI
Sarcinile specialistului în cercetarea şi interpretarea evenimentelor istorice

Sorin ŞIPOŞ
Pledoarie pentru o hermeneutică a textului: Registrul de la Oradea

Bogdan Alin FLOREA
Tineri români în Revoluţia de la 1848–1849 din Transilvania: propunere pentru un indice al tinerilor

Teodor CANDU
Fondurile Arhivei Naţionale a Republicii Moldova şi posibilitatea de cercetare istorică

Arthur ŢULUŞ
Folosirea argumentului istoric în diplomaţie. Cadrul juridic al negocierilor privind statutul Dunării în preajma şi în timpul Conferinţei de la Belgrad (30 iulie – 18 august 1948)


ISTORIA ÎN ŞCOALĂ

Elisaveta ROŞU
Influenţa factorului politic asupra statutului istoriei şi al profesorului de istorie

Ramona IŞTOC, Florin IŞTOC
Rolul disciplinei istorie în educarea elevilor

Alina BUZLE
Patriotic Feeling Fostering Through History Lessons

Mariana MARCU
Postul de radio instructiv‑didactic – instrument de formare a culturii profesionale a viitorilor jurnalişti

Ludmila SÂRGHI
Modalităţi contemporane de promovare a valorilor comunitare

Elisabeta UNGUR
Care este scopul şi locul predării istoriei în şcoală?

Lucian JORA
Viitorul profesional al absolvenţilor de istorie, între „criza istoriei” şi „masificarea” învăţământului universitar